Контрольовані Іноземні Компанії (КІК): податки, обов’язки та ризики

Масштабування бізнесу досить часто супроводжується необхідністю залучення іноземних партнерів, інвесторів або заснування дочірніх компаній.

Чинне податкове законодавство визначає контрольовану іноземну компанію як юридичну особу, що зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України відповідно до правил, визначених Податковим кодексом України. Таким чином КІК за своїм змістом є іноземною компанією, що має звязок з фізичною чи юридичною особою, які є резидентами України. Такий зв’язок може бути через володіння, управління, контроль над капіталом або іншими способами.

Контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – резиденти України, що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії.

Зокрема, іноземна компанія визнається контрольованою іноземною компанією, якщо фізична особа – резидент України або юридична особа – резидент України:

  •  володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 50 відсотків, або
  •  володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10 відсотків, за умови що декілька фізичних осіб – резидентів України та/або юридичних осіб – резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або
  •  окремо або разом з іншими резидентами України – пов’язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою (п. 39-2.1.2. ПК України).

 

Слід звернути увагу, що цей перелік є альтернативним і наявність хоча б однієї ознаки є підставою для визнання іноземної компанії контрольованою. Таким чином, у разі створення юридичної особи на території іноземної держави (або набуття відповідного розміру частки в статутному капіталі такої юридичної особи), засновник (або учасник), який є резидентом України буде вважатись контролюючою особою, а сама юридична особа (створена на території іноземної держави) – контрольована іноземна компанія (КІК).

Слід також пам’ятати про фактичний контроль КІК. Проблемою фактичного контролю є недостатня правова регламентованість та фактично відсутність уніфікованого тлумачення цього поняття.

Консультація юриста

Таким чином, у разі створення юридичної особи на території іноземної держави (або набуття відповідного розміру частки в статутному капіталі такої юридичної особи), засновник (або учасник), який є резидентом України буде вважатись контролюючою особою, а сама юридична особа (створена на території іноземної держави) – контрольована іноземна компанія (КІК).

Наяність КІК зумовлює необхідність дотримання відповідних правил та виникнення податкових обов’язків для контролюючої особи.

Таким чином, весь прибуток, який отримано КІК оподатковується за законодавством іноземної країни. Вираховується скоригований прибуток КІК, який по суті передається контролюючій особі. Залежно від розміру сплаченого податку КІК в іноземній країні, можливо кілька варіантів:

  1. Включення скоригованого прибутку КІК до об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємства контролюючої особи і відповідна сплата податку контролюючою особою за законодавством України (з урахуванням різниці згідно з Конвенцією про уникнення подвійного оподаткування, укладена між відповідною іноземною країною з Україною (за її наявності));
  2. Невключення скоригованого прибутку КІК до об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємства контролюючої особи (за умови відповідності вимогам пункту 392.4.1. Податкового кодексу України).

 

Подання звіту про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу відбувається одночасно з поданням річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік контролюючою особою.

До звіту про контрольовані іноземні компанії в додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. Однак, на цьому етапі існує ряд неузгодженостей з точки зору періодичності подання звітності в Україні та іноземній країні, її форми тощо, що зумовлює необхідність врегулювання цих питань на законодавчому рівні.

Для надання правової допомоги щодо консультування, оформлення звітів чи інших юридичних питань – звертайтеся до АО “Бачинський та партнери”.

Aвтор
Соломія Леськів
Соломія Леськів
Адвокат
Керівник практики ІТ права
Керівник практики митного права

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок