Кримінальна відповідальність неповнолітніх в Україні

Притягнення до встановленої законом України відповідальності осіб віком до 18 років, тобто до досягнення повноліття та сам розгляд кримінального провадження  щодо таких осіб здійснюється за загальним порядком, однак із врахуванням певних необхідних особливостей, на які адвокати АО «Бачинський та партнери» звертають увагу при роботі з метою справедливого розгляду справи та захисту інтересів клієнта.

Неповнолітні особи можуть користуватися додатковими гарантіями, що встановлені українським законодавством та міжнародними договорами.

Особливості притягнення неповнолітніх осіб до кримінальної відповідальності

Перш за все, неповнолітньому підозрюваному (обвинуваченому) має бути беззаперечно гарантовано та забезпечено його право на захист, шляхом забезпечення обов’язкової участі захисника, тобто адвоката в судовому провадженні під час розгляду кримінального провадження щодо нього.

Закон України про кримінальну відповідальність передбачає особливості кримінальної відповідальності й покарання неповнолітніх, що дозволяє під час вирішення питань притягнення до відповідальності осіб, що не досягли 18 років ураховувати тонкощі їх психічного розвитку, культурного виховання, причини й умови, що сприяли скоєнню кримінальних правопорушень, і призначати законне й справедливе покарання.

Варто пам’ятати, що Законом України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено обов’язкову гарантію, а саме те, що – головуючим суддею під час судового розгляду справи про вчинення неповнолітнім кримінального правопорушення, може бути лише суддя уповноважений відповідно до закону на здійснення провадження щодо неповнолітніх осіб.

Неповноліття особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, вважається обставиною, яка пом`якшує покарання, тому обов`язково має враховуватись при призначенні покарання незалежно від того, чи досягла особа на час розгляду провадження повноліття.

Метою покарання за кримінальне правопорушення, вчинене неповнолітнім, має істотні відмінності, оскільки в кримінальних провадженнях щодо осіб, які не досягли 18 років, на перше місце виходить їх соціальна реабілітація та подальше виправлення як реалізація принципу найкращих інтересів дитини.

Отже, у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього варто звернути увагу на те, чи:

  • неповнолітній є суб’єктом вчинення кримінального правопорушення;
  • чи дотримана обов’язкова участь адвоката;
  • чи уповноважений суддя на здійснення провадження щодо неповнолітніх осіб;
  • чи забезпечено гарантії щодо неповнолітніх осіб, до осіб, які досягли повноліття під час розгляду справи.

З цими та рядом інших питань, зокрема щодо участі у слідчих діях, надання консультацій та юридичного супроводу, Ви можете звертатись до юристів АО «Бачинський та партнери», котрі мають багаторічний досвід роботи у сфері здійсненні захисту інтересів неповнолітніх осіб у кримінальному провадженні.

Aвтор

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок