Порядок здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватних нотаріусів

Уряд затвердив правила здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватних нотаріусів. Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства, на приватного нотаріуса покладено обов’язок укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності до початку зайняття приватною нотаріальною діяльністю.

Страховим випадком у даному випадку є спричинення третім особам майнової шкоди внаслідок вчинення незаконних дій або недбалості страхувальника, тобто нотаріуса, під час вчинення ним нотаріальних дій за час дії договору обов’язкового страхування. Третіми особами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Договори обов’язкового страхування повинні укладатись за формою типового договору, який є додатком до даної постанови Уряду, строком не менше як на один рік. Зокрема, договір повинен визначати страхову суму, страховий тариф та страховий платіж.

У договорі обов’язкового страхування може бути передбачено встановлення франшизи, розмір якої визначається за погодженням сторін (але не більше 5% розміру страхової суми). Страховий тариф  за один рік страхування максимально може становити 0,3% страхової суми, якщо франшизу не встановлено та 0,1% страхової суми, якщо договір обов’язкового страхування передбачає встановлення франшизи.

Страхове відшкодування  проводиться страховиком за однією з двох підстав: 1) на підставі рішення суду, що набрало законної сили; 2) на підставі письмової вимоги  третьої особи, яка визнана страхувальником та погоджена страховиком.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок