НОВІ ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

А у сфері перевірок бізнесу чергові новини. Тепер маємо новий закон у сфері
державного контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми,
побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин.

Перш за все, законом визначено перелік операторів ринку, на яких закон
поширюється. Це оперaтори ринку хaрчових продуктів, оперaтори ринку кормів,
оператори потужностей та оператори ринку у сфері поводження з побічними
тваринними продуктами, тобто всі суб’єкти господарювання, що здійснюють їх
виробництво, продаж та обіг, включаючи заклади ресторанного господарства.

Серед заходів – аудити та інспектування, передзабійний та післязабійний огляд,
відбір зразків, лабораторні випробування, документальна перевірка, перевірка
відповідності, фізична перевірка.

Контроль буде здійснюватися без попередження, окрім проведення аудиту й інших
ситуацій, коли попередження є необхідним для забезпечення ефективності. При
цьому встановлено ризик-орієнтований підхід, а одними з принципів визначено
оцінку ризиків та доцільність, презумпцію правомірності дій суб’єкта
господарювання у разі неоднозначного тлумачення законодавства.

Підставою для планових заходів є, звісно ж, план, для позапланових – інформація про
невідповідність (з будь-яких джерел) або обґрунтована підозра невідповідності. Що
означає обґрунтованість підозри поки не зрозуміло.

Такі форми контролю як інспектування та аудити проводять згідно з актом з
вичерпним переліком питань, що є предметом перевірки. Якщо певних питань немає
в акті – їх перевіряти забороняється.

Між аудитом та інспектуванням існує певна різниця. Аудит стосується постійно
діючих процедур та включає перевірку документації, процесів, систем внутрішнього
контрою, кваліфікації працівників, а також дій, вжитих після аналізу
невідповідностей у разі їх виявлення, а результати аудиту впливають в подальшому
на ступінь ризику діяльності. Один інспектор не може здійснювати два аудити однієї
потужності поспіль.

Консультація юриста

Інспектування ж стосується гігієни, інцидентів, що пов’язані з безпечністю, плану дій
за результатами порушень та включає перевірку як приміщень, територій, так і
обладнання, сировини тощо.

Відбір зразків для проведення контролю буває плановим та позаплановим (у випадку
виникнення нової підозри вже під час контролю). При цьому відбирають два
ідентичні зразки. Один зразок надається лабораторії для основного дослідження,
інший – зберігає суб’єкт господарювання для арбітражного дослідження. Процедура
фіксується в акті, де також зазначаються необхідні для випробувань показники.

Може здійснюватися відбір більшої кількості зразків з метою альтернативних
випробувань, якщо оператор ринку на цьому наполягає.

Арбітражне дослідження потрібне у випадку незгоди з результатами основних
випробувань. У такому випадку він подає заяву з зазначенням іншої лабораторії
протягом 5-ти днів та несе витрати на його проведення.

Серед прав інспекторів під час проведення контролю на особливу увагу заслуговує
право безперешкодного доступу до потужностей без попередження, однак лише під
час їх роботи.

Головні ж державні (ветеринарні) інспектори також можуть прийняти рішення про
знищення продуктів, припинення виробництва чи, до прикладу, анулювання
експлуатаційного дозволу.

Суб’єкт господарювання в свою чергу має право отримувати документи, що
стосуються перевірки, не допускати до перевірки у разі їх ненадання чи порушення
періодичності, надавати пояснення, зауваження чи заперечення, одержувати
додаткові зразки (під час відбору зразків) для проведення альтернативного
лабораторного дослідження тощо.

Консультація юриста

Закон встановлює нові розміри штрафів, які варіюються від 11 169,00 грн до 186
150,00 грн. Розмір штрафу залежить також від виду суб’єкта господарювання. Так, за
одне й те саме порушення для ФОП-а встановлено менші розміри штрафів, ніж для
юридичних осіб.

Відповідальність встановлено переважно за недотримання вимог: гігієнічних, щодо
маркування, за невилучення з обігу небезпечних продуктів, реалізацію непридатних
чи шкідливих продуктів або продуктів, строк зберігання яких закінчився,
невиконання рішень органів контролю, недопуск посадової особи, а також за надання
недостовірної інформації чи відмову у наданні інформації органам контролю.

Найбільший штраф встановлено за невиконання рішення про припинення
виробництва (50 та 40 мінімальних зарплат для юридичний осіб та ФОП відповідно).

За діяльність без зареєстрованої потужності юридичні особи матимуть штраф у
розмірі 74 460,00 грн (20 мінімальних заробітних плат), а ФОП – у розмірі 40 953,00
грн (11 мінімальних заробітних плат), а без експлуатаційного дозволу, якщо він
вимагається – 111 690,00 грн (30 мінімальних заробітних плат) для юридичних осіб та
74 460,00 грн (20 мінімальних заробітних плат) для ФОП.

Порядок притягнення до відповідальності також визначено новим законом.
Встановлено строк давності: штраф за порушення може бути накладений протягом
шести місяців з моменту виявлення, але не пізніше року з моменту вчинення
порушення.

Також врегульовано наслідки неотримання протоколу – у разі відсутності відомостей
про місцезнаходження, надсилання протоколу за адресою, що вказана в Єдиному
державному реєстрі, є достатнім, незалежно від факту отримання. Те ж саме,
стосується повідомлення про час та місце розгляду справи.

Оскарження постанови про притягнення до відповідальності можливе протягом
місяця з дня її складення в адміністративному порядку або до суду. У разі
одночасного оскарження постанови в адміністративному порядку та до суду, вона
буде розглянута судом, а подана в адміністративному порядку залишається без
розгляду.

З новим законом на бізнес чекає новий контроль та нові розміри штрафів, що з
урахуванням часткового скасування дії мораторію на перевірки викликає додаткову
тривогу. Тенденція змін щодо перевірок без попереджень та поступове підвищення
штрафів у багатьох сферах свідчить про збільшення тиску на бізнес. Однак, при
цьому слід пам’ятати про обіцяний урядом ризик-орієнтований підхід, а також про
свої права під час перевірок та не допускати порушень з боку органів контролю і
своєчасно оскаржувати їхні незаконні рішення.

Для детальних консультацій чи супроводу проведення перевірки, а також у разі
необхідності оскарження їх результатів, звертайтесь за контактами, що вказані на
сайті.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок