Оформлення прав на об’єкти ІВ в Україні

Об’єкти інтелектуальної власності є одним із надзвичайно цінних активів у сучасному світі, особливо в галузі ІТ. Дизайни, коди, торговельні марки, що сторюються в процесі реалізації проектів потребують захисту з метою убезпечення бізнесу та утвердження його конкуретноспроможності на ринку послуг. В Україні цей захист здійснюється через реєстрацію прав на об’єкти інтелектуальної власності. У цій статті розглянемо особливості такої процедури.

Вид об’єкта інтелектуальної власності. Першим кроком у процесі оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності є визначення об’єкта, який ви прагнете захистити. Це може бути винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка тощо. З огляду на вид об’єкта інтелектуальної власності юрист залежить процедура його реєстрації та змістовне наповнення документів.

Проведення пошуку зареєстрованих об’єктів ІВ. Перед поданням заявки на реєстрацію важливо провести пошук за допомогою спеціальних реєстрів, щоб переконатися, що ваша торговельна марка або винахід є унікальним, не має аналогів, що вже захищені. Юрист може надати рекомендації щодо опису або внесення корективів до наявних матеріалів, які підвищать ймовірність реєстрації заявки. Проведення такого пошуку підвищить ваші шанси на реєстрацію та мінімізує подальші спори з вкласниками вже зареєстрованих обєктів інтелектуальної власності.

Підготовка та подача заявки. Підготовка заявки є відповідальним процесом, адже остання має відповідатиусім вимог законодавства та містити детальний опис об’єкта інтелектуальної власності, а також інформацію про авторів чи власників прав. Заявка може подаватися до УКРНОІВІ як в письмовому, так і в електронному вигляді. Після подання заявки проводиться експертиза. Якщо заявка відповідає всім вимогам, то вона може бути прийнята для подальшої реєстрації. Після прийняття заявки та сплати необхідних державних зборів відбувається реєстрація та видається свідоцтво.

Реєстрація в митному реєстрі. Після реєстрації прав на ОІВ в УКРНОІВІ доцільно розглянути можливість внесення інформації про об’єкт інтелектуальної власності до Митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності. Така реєстрація відбувається за допомогою Єдиного державного інформаційного порталу «Єдине вікно міжнародної торгівлі». Вказаний процес є доволі часозатратним та скурпульозним. Від грамотності заповнення заявки залежить можливість співвіднесення даних інспектором митниці оригінальних товарів з контрафактними, та й загалом задоволення такої заяви.

Як висновок, реєстрація прав інтелектуальної власності в Україні є важливим етапом у процесі захисту прав на ваші інтелектуальні надбання. Процедура оформлення є доволі тривалим процесом, тому важливо заручитися підтримкою юриста, який спеціалізується в оформленні прав на об’єкти інтелектуальної власності та забезпечить належну якість поданих до розгляду компетентним органом документів.

 

Aвтор

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок