Оподаткування міжнародних операцій в Україні.

Міжнародна економічна діяльність є неоднорідним та багатоаспектним предметом досліджень, яка формує взаємозв’язки між економіками окремих країн та певними суб’єктами господарювання. Саме наявність ефективних зовнішніх відносин сприяє розвитку країни, розширення ринку торгівлі, стимулювання інновацій , створенню конкуренції достойного рівня.

Під зовнішніми операціями ми розуміємо імпорт та експорт товарів чи послуг, їх реалізація. Все це підлягає оподаткуванню відповідно до чинного податкового законодавства. Це такі податки як: податок на прибуток, податок на додану вартість, акцизний податок тощо.

Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування(збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різницях, які виникають відповідно до положень ПКУ. Доходи, отримані нерезидентом, оподатковуються за ставкою податку 15 відсотків. Це є зокрема, проценти; дисконтні доходи; проценти за позиками та борговими зобов’язаннями; дивіденди, що сплачує резидент, роялті; фрахт та доходи від інжинірингу; лізінгова орендна плата ; доходи від продажу нерухомого майна, що розташовано на території України, яке належить нерезиденту; прибуток від продажу або відчуженню інвестиційних активів; доходи від провадження спільної діяльності на території України; доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України; доходи одержані від діяльності у сфері розваг.

Для громадян України суми грошових переказів, одержаних з за кордону незалежно від способу отримання  вважаються доходом, з якого необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб. Іноземним доходом є сума отриманого міжнародного грошового переказу за будь якою системою.  Фізична особа, яка одержала переказ зобов’язана самостійно включити суму іноземних доходів у загальний річний оподатковуваний дохід і подати податкову декларацію за результатами звітного податкового року, нарахувати та сплатити податок із таких доходів. Ставка у розмірі 18% на загальний річний оподатковуваний дохід. Додатково з таких доходів утримується військовий збір у розмірі 1,5%. За відсутності декларування доходів із джерелом їх походження, або несплаті у строк чинне законодавство передбачає відповідальність аж до кримінальної. У випадках, коли йдеться про перерахування грошових коштів між членами однієї сім’ї, в особи яка їх отримує не виникає дохід, декларувати та сплачувати податок немає підстав.

Контроль за всіма валютними операціями, операціями міжнародних економічних відносин в Україні здійснюється Кабінетом Міністрів України, Національним Банком України, Державною податковою інспекцією, Державним митним комітетом, Міністерством зв’язку.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок