ПДВ-облігації

Протягом останніх декількох років підприємці стикалися з проблемою повернення податку на додану вартість, сплаченого до державного бюджету України. Внаслідок цього у держави утворився величезний борг перед суб’єктами підприємницької діяльності, який неможливо було повернути у зв’язку з відсутністю грошових коштів у державному бюджеті України.Прострочений ПДВ, який утворився за останні декілька років Уряд України повертатиме у формі державних інвестиційних паперів. З цією метою Постановою Кабінету Міністрів “Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість” №139 від 21 травня 2014 року були затверджені основні умови випуску таких облігацій.Постановою передбачається, що ПДВ-облігації підтверджують зобов’язання держави щодо повернення суми податку котрі задекларовані до відшкодування до 1 січня 2014 р., та не повернуті підприємтвам на дату набрання чинності Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” і підтверджені за результатами перевірок проведеними Державною податковою службою.Постанова передбачає, що номінальна вартість ПДВ облігації становить 1000 гривень, термін обігу – 5 років, ставка прибутковості – на рівні облікової ставки Національного банку.Згідно з документом, погашення облігацій здійснюється шляхом проведення кожні 6 місяців протягом терміну їх обігу виплат з погашення основної суми боргу в розмірі 10% їх номінальної вартості і доходу за облігаціями.Облігації випускаються в бездокументарній формі у вигляді записів на рахунках у цінних паперах в Національному банку.

]]>

ПДВ-облігації

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок