Правовий захист інтелектуальної власності

У процесі розвитку та функціонування бізнесу одним з ключових питань з юридичної точки зору є захист інтелектуальної власності.

Законодавчо визначено, що право інтелектуальної власності є правом особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом (частина 1 статті 418 ЦК України). Такі права можуть бути як майнового, так і немайнового характеру.

Відповідно до статті 420 ЦК України до об’єктів права інтелектуальної власності належать: літературні та художні твори; комп’ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, програми організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

В цьому контексті доцільно говорити не лише про захист, а й охорону інтелектуальної власності, адже вжиття превентивних заходів, спрямованих на охорону таких об’єктів, підвищує ефективність захисту порушених прав та законних інтересів фізичної чи юридичної особи у випадку їх порушення третіми особами. Заходами, спрямованими на охорону інтелектуальної власності є, до прикладу реєстрація реєстрація торговельної марки, промислового зразка тощо.

Як здійснюється захист інтелектуальної власності?

Захист інтелектуальної власності може здійснюватися як досудовому та судовому порядку. Найбільш поширеною є класифікація захисту інтелектуальної власності, залежно від способу, на: юрисдикційну і неюрисдикційну форми. Неюрисдикційна форма захисту інтелектуальної власності передбачає подання відповідних скарг, претензій, вимог від суб’єкта, права якого порушені до суб’єкта, який порушила такі права. Юрисдикційні способи захисту передбачають звернення до відповідних державних чи інших уповноважених органів.

За порушення прав інтелектуальної власності залежно від конкретних фактичних обставин також може наставати цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Якщо ви вважаєте, що ваші права порушені і бажаєте їх захистити – звертайтеся до АО “Бачинський та партнери”. Ми зможемо проаналізувати вашу ситуацію, сформувати дієвий аглоритм подальшої поведінки та надати правову  допомогу при формуванні необхідних документів з метою захисту та відновлення порушених інтелектуальних прав.

Aвтор
Соломія Леськів
Соломія Леськів
Адвокат
Керівник практики ІТ права
Керівник практики митного права

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок