Призначення пенсій військовослужбовцям: основні аспекти

Насамперед хочу зазначити, що пенсійне забезпечення військовослужбовців регулює закон, ухвалений ще у 1992 році. Він встановлює особливі умови розрахунку розмірів пенсій, а також вимоги щодо стажу та віку виходу на пенсійне забезпечення.

Цей законодавчий акт регулює питання пенсійного забезпечення не тальки військовослужбовців, а й НАБУ, Служби судової охорони, Управління державної охорони, Державної служба спеціального зв’язку та захисту інформації, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, Податкової міліції, Бюро економічної безпеки.

Які ж існують види пенсії за зазначеним законом?

Це – пенсія за вислугу років;

пенсія по інвалідності;

пенсія у разі втрати годувальника.

Так, за загальним правилом право на “військову“ пенсію за вислугу років мають право громадяни, які на день звільнення зі служби мають вислугу 20 років і більше.

Пенсія по інвалідності призначається, якщо інвалідність настала в період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення.

Консультація юриста

Пенсії в разі втрати годувальника призначається так само, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання.

На які ж розміри пенсії можуть розраховувати зазначені вище службовці?

По-перше, розмір пенсій військових напряму залежить від розміру грошового забезпечення,  яке вони отримували на момент настання права на пенсію.

Так, якщо військовий має вислугу 25 років і більше (незалежно від віку), то може отримати пенсію в розмірі 65% від свого грошового забезпечення (50% за 20 років вислуги плюс по 3% за кожен наступний рік).

Якщо ж їм виповнилося 45 років і вони мають 25 років страхового стажу, з яких мінімум половину становить військова служба або служба в силових структурах, вони отримуватимуть 50% від грошового забезпечення плюс по 1% за кожен додатковий рік понад 25 років стажу.

Максимальний розмір пенсії – 70% від грошового забезпечення

Але Велика Палата Верховного Суду в постанові від 16 жовтня 2019 року у справі № 240/5401/18 з цього питання вказала, що при перерахунку пенсії змінною величиною є лише розмір грошового забезпечення, натомість відсоткове значення розміру основної пенсії, яке обчислювалося при її призначенні відповідно до наявної у позивача вислуги років, є незмінним.

У разі призначення пенсії по інвалідності внаслідок війни розміри таких виплат становлять: за 1 групу інвалідності – 100% грошового забезпечення, за 2 групу інвалідності – 80% грошового забезпечення, за 3 групу інвалідності – 60%.

Розмір пенсії у разі втрати годувальника також варіюється залежно від причин смерті та кількості утриманців.

Членам сім’ї загиблого під час війни, виплачується 70% грошового забезпечення військового, якщо дітей двоє і більше, то розмір пенсії на кожну – по 50% від грошового забезпечення.

Якщо смерть настала не внаслідок бойових дій – 30% заробітку годувальника.

Щодо перерахунку пенсій військовослужбовців слід зазначити, що держава зобов’язана підвищувати пенсії військовим пенсіонерам не лише під час проведення загальної індексації щороку з 1 березня, але й у разі, якщо зростає розмір грошового забезпечення чинних військовослужбовців.

 

Загалом, слід зазначити, що питання пенсійного забезпечення військовослужбовців є доволі складним та неоднозначним, має певну усталену судову практику зі спірних питань, тому у разі виникнення складнощів чи незрозумілих застосувань норм закону, безумовно необхідно звертатись до адвокатів – спеціалістів з питань пенсійного забезпечення.

Aвтор
ВІТАЛІЙ ПІТЕЦЬКИЙ
ВІТАЛІЙ ПІТЕЦЬКИЙ
Адвокат
Керівник практики податкового права

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок