Порядок реєстрації друкованих ЗМІ

Сьогодні ми не можемо уявити своє життя без засобів масової інформації. Усім ЗМІ притаманні такі характеристики як масовість, доступність широкому загалу. Однак більшість видань, очевидно існує для певного кола осіб, об’єднаних професійним спрямуванням.
Постійна потреба в отриманні актуальних новин у різних сферах політичного, наукового, культурного, соціального, економічного життя соціуму диктує новий тренд у діяльності партій, громадських організацій, наукових клубів – створення власного друкованого засобу масової інформації.

Реєстрація друкованого засобу масової інформації

Реєстрація ЗМІ (друкованого засобу масової інформації) доволі складна процедура згідно законодавством України. Незважаючи на те, що в Україні існує дозвільний порядок реєстрації друкованого ЗМІ, який регулюється Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та відповідними підзаконними нормативно-правовими актами, які власне регулюють процедуру такої реєстрації в компетентних органах державної влади.
Засновниками друкованого ЗМІ можуть бути як фізичні та юридичні особи, так і трудові колективи підприємств. Заслуговує уваги те, що Закон не обмежує коло засновників лише українськими суб’єктами права; засновником може бути і суб’єкт права інших іноземних держав.
Відтак, для того щоб здійснити реєстрацію ЗМІ, засновником якого будете Ви, необхідно подати заяву в орган юстиції про реєстрацію (перереєстрацію) друкованого видання, яка повинна містити наступні дані:
1) Інформація про засновника, чи засновників (якщо їх декілька) видання;
2) Інформація про пов’язаних із засновником осіб;
3) Вид видання (як приклад це може бути газета, журнал, бюлетень, збірник, тощо);
4) Статус видання;
5) Назва видання;
6) Мова видання (дозволяється зазначати декілька мов, які будуть використовуватися редколегією для підготовки та випуску видання в світ);
7) Сфера розповсюдження, яка відповідає територіальному принципу, тобто поширення друкованого ЗМІ буде відбуватися в межах однієї області, декількох областей чи на території всієї України;
8) Категорії читачів Вашого видання;
9) Зазначити програмні цілі видання;
10) Передбачувана періодичність випуску і формат видання (раз на рік, на місяць, тижневик, щоденне видання);
11) Формат видання, який означає розмір готового видання, що визначається розмірами сторінки;
12) Юридична адреса засновника;
13) Адреса редакції.
Термін розгляду заяви про реєстрацію друкованого засобу масової інформації складає 1 місяць, у випадку відсутності у реєстратора зауважень щодо поданих документів.
Слід наголосити, що реєстрація ЗМІ – послуга платна. Відтак за реєстрацію стягується державне мито, яке змінюється в залежності від виду видання.
У залежності від сфери розповсюдження друкованого ЗМІ, процедура та орган державної реєстрації може відрізнятися.
У послуги нашої Компанії входить наступне:
–  усні та письмові консультації з питань державної реєстрації друкованого ЗМІ;
–  підготовка необхідного пакету документів (за погодженням із Засновником, відповідно до його інтересів);
–  подача пакету документів до відповідного органу юстиції;
–  отримання свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.
Дана стаття не повністю розкриває усі особливості реєстрації друкованого засобу масової інформації, тож для отримання повної консультації звертайтесь за телефоном, вказаному на сайті.

Порядок реєстрації друкованих ЗМІ

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок