Реєстрація авторського права в Україні: особливості оформлення

Авторське право є особливим механізмом захисту творчості та інших видів інтелектуальної власності. В Україні специфіка захисту прав інтелектуальної власності врегульовано Законом “Про авторське право та суміжні права“, який надає авторам широкі права на свої твори. Для ефективного захисту авторських прав важливо розуміти процедуру та «підводні камені» реєстрації авторського права.

У цій статті розглянемо детальніше особливості реєстрації авторського права.

Вид об’єкта інтелектуальної власності. Першим кроком у процесі оформлення прав на об’єкти інтелектуальної власності є визначення об’єкта, який ви прагнете захистити. До об’єктів авторського права належать твори у сфері літератури, мистецтва, науки, зокрема: виступи, лекції, фотографічні твори, комп’ютерні програми, бази даних (компіляції даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності та ін. Вичерпнний перелік визначається статтею 6  Закону України “Про авторське право та суміжні права”. Залежно від виду об’єкта інтелектуальної власності різниться не лише процедура його реєстрації, а й змістовне наповнення документів.

Проведення пошуку зареєстрованих об’єктів ІВ. Перед поданням заявки на реєстрацію важливо провести пошук за допомогою спеціальних реєстрів. Юрист може надати рекомендації щодо опису або внесення корективів до наявних матеріалів, які підвищать ймовірність реєстрації заявки. Проведення такого пошуку підвищить ваші шанси на реєстрацію та мінімізує подальші спори з вкласниками вже зареєстрованих обєктів авторських прав.

Підготовка та подача заявки. Підготовка заявки для реєстрації авторського права є відповідальним процесом, адже остання має відповідати усім вимогам законодавства та містити детальний опис об’єкта інтелектуальної власності, а також інформацію про авторів чи власників прав. Заявка може подаватися до УКРНОІВІ як в письмовому, так і в електронному вигляді. В заяві зазначається: вид, повна назва твору, анотація або реферат твору, відомості про оприлюднення твору, відомості про автора (співавтора), псевдонім, відомості про заявника та інша інформація, яка необхідна для ідентифікації такого об’єкта авторських прав.

Після подання заявки проводиться експертиза. Якщо заявка відповідає всім вимогам, то вона може бути прийнята для подальшої реєстрації. Після прийняття заявки та сплати необхідних державних зборів відбувається реєстрація та видається свідоцтво.

Термін. Авторське право за загальним правилом існує протягом життя автора та 70 років після його смерті.

Захист авторського права. Після отримання реєстрації авторських прав особа може вчиняти різного роду правочини, зокрема відчужувати свої майнові права, визначати умови щодо використання обєкта авторських прав, а також звертатися до суду у  разі порушення прав.

Таким чином, реєстрація авторського права в Україні є важливим кроком, який потребує уваги до деталей. Важливо розуміти процедуру подачі заяви, складення опису та інших вимог до реєстрації, щоб забезпечити ефективний захист своїх прав на об’єкти авторського права. Тому, рекомендовано звернутися до спеціаліста, який зможе надати професійний супровід з метою успішної реєстрації ваших авторських прав.

 

Aвтор
Соломія Леськів
Соломія Леськів
Адвокат
Керівник практики ІТ права
Керівник практики митного права

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок