Реєстрація кооперативу: гаражного, виробничого, споживчого

 Різноманітність організаційно-правових форм юридичних осіб в Україні дає змогу забезпечити абсолютну більшість потреб населення. Наразі найпопулярнішою організаційно-правовою формою юридичної особи, що широко використовується підприємцями є товаристов з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Пропонуємо звернути увагу на менш відомий тип об’єднань – кооперативи.

Що таке кооператив

 Діяльність кооперативів регулюється профільним законом, що має назву Закон України “Про кооперацію” (далі – “Закон”). Згідно ст. 2 Закону, кооператив – це юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, які добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. Отож із цього визначення пропонуємо виділити основні елементи, які дадуть можливість зрозуміти суть кооперативів та відрізняти їх від інших юридичних осіб:

  • кооператив створюється шляхом об’єднання як фізичних, так і юридичних осіб;
  • учасники кооперативу об’єднуються для ведення спільної господарської та іншої діяльності. Це означає, що, навідміну від ТОВ або Акціонерного товариства, учасники особисто беруть участь у діяльності кооперативу. Характер діяльності може різнитись, в залежності від виду кооперативу, про це далі;
  • керівництво кооперативом здійснюється на засадах самоврядування. Це означає, що керівництво здійснюється членами кооперативу шляхом зібрання загальних зборів.

Види кооперативів: який обрати

Із Закону слідує, що існує 3 види кооперативів: виробничий, обслуговуючий та споживчий.

Виробничий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обов’язкової трудової участі з метою одержання прибутку. Цей вид кооперативу найкраще підходить для осіб, що вирішили перейти на самозайнятість та вирішили об’єднати свої ресурси (в т.ч. знання, досвід, устаткування тощо) для досягнення фінансових цілей.

Обслуговуючий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Варто зазначити, що основною метою цього виду кооперативу все ж буде внутрішнє надання послуг його учасникам. Законодавство обмежує об’єм послуг, що мужть бути надані обслуговуючим кооперативом третім особам до 20% від загальної кількості наданих послуг.

Споживчий кооператив (споживче товариство) – кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його членів. Його перевагами є якість товарів/послуг, що надаються членами кооперативу, можливість отримання знижок від поставників шляхом оптової купівлі продукції для учасників кооперативу, полегшення забабезпечення їх потреб тощо.

Для безпомилкового визначення потрібного виду кооперативу рекомендуємо проконсультуватись із юристом. Професіонал врахує всі потреби та нюанси й допоможе обрати правильний вектор руху.

Консультація юриста

Процедура створення кооперативу

Після вибору виду кооперативу слідує процес його створення. Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у діяльності кооперативів через своїх представників. Рішення про створення приймається на Установчих зборах кооперативу та оформляється Протоколом установчих зборів.

Перед проведенням Установчих зборів потрібно підготувати ряд документів. Зокрема, найважливіший та найоб’ємніший у підготовці – Статут кооперативу.  Статут є установчим документом, що регулює питання діяльності кооперативу. Законодавство ставить доволі багато вимог стосовно змісту та оформлення Статуту, тож найраціональніше рішення – делегувати розробку документа юристу.

Окрім цього необхідно продумати порядок денний, тобто питання що вирішуватимуться на Установчих зборах, як от затвердження найменування, місцезнаходження, голови кооперативу, прийняття його Статуту, визначення відповідального за державну реєстрацію тощо. Порядок денний вноситься до Протоколу Установчих зборів, у якому пізніше відображаються результати голосування присутніх на установчих зборів стосовно усіх цих питань. Слід зазначити, що окремо потрібно скласти Список членів кооперативу, який затверджується на Установчих зборах.

Державна реєстрація

Останній крок після проведення установчих зборів – це державна реєстрація. Ця дія введе кооператив у правове поле та дозволить розпочати його діяльність на офіційному рівні. Державна реєстрація кооперативу регулюється Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (далі – Закон про реєстрацію).

Згідно ст. 17 Закону про реєстрацію, особа, яку Установчі збори визначили відповідальною за державну реєстрацію, подає державному реєстратору такі документ:

  • Заповнену Заяву встановленої про державну реєстрацію створення юридичної особи;
  • Оригінал або завірену копію Проктоколу Установчих зборів;
  • Оригінал або завірену копію Статуту кооперативу;
  • Структуру власності кооперативу.

Документи можна подати до ЦНАПу особисто або засобами поштового зв’язку. Також можливий варіант подачі документів через представника, наприклад, юриста. У такому випадку також потрібно надати довіреність.

Висновки

Безумовно, кооператив має свої переваги над іншими організаційно-правовими формами юридичних осіб. Варто врахувати, що процедура його створення та реєстрація доволі складна, вимагає обізнаності із багатьма нюансами. Найкраще рішення, яке допоможе зекономити час, кошти та пересвідчитись в успішній реєстрації кооперативу – звернутись за послугами юриста.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок