СКАРГА НА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО

З 24 лютого 2022 року, введено воєнний стан на всій території України відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що також знайшло негативне відображення на діяльності як правоохоронних органів, так і судової системи. У зв’язку з величезною завантаженістю у службовій діяльності та великою кількістю військових злочинів, слідчий, прокурор, суддя можуть приймати рішення, виконувати дії, або навпаки, залишатися бездіяльними в розслідуванні певних злочинів, що впливає на повне, всебічне та об’єктивне встановлення обставин справи, та призводить до необхідності оскаржувати таку поведінку суб’єкта владних повноважень.

Кримінальний процесуальний кодекс України регламентує оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування відповідно до розділу 26 КПК. В той же час, окремо взяті процесуальні аспекти, окремо взяті норми Закону роз’яснено не досить точно, тоді і виникає необхідність у оскарженні рішення, дії чи бездіяльності, також з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства та не порушення суб’єктом владних повноважень прав та свобод громадян України, іноземців, осіб без громадянства.

Відповідно до ст. 303 Кримінального процесуального кодексу України рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та в подальшому, під час судового розгляду ст. 314-316 Кримінального процесуального кодексу України.

Якщо ви шукаєте професійну допомогу у військовій справі, звертайтеся до наших військових адвокатів. Ми надаємо якісний та оперативний захист військовослужбовців у судових засіданнях, а також консультації з питань військового права.

ЩО МОЖНА ОСКАРЖИТИ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

На досудовому розслідуванні, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора:

 • невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.
 • неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
 • нездійснення інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений строк.
 • рішення про зупинення досудового розслідування.
 • рішення про закриття кримінального провадження.
 • рішення про відмову у визнанні потерпілим.
 • рішення при застосуванні заходів безпеки – особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом.
 • рішення в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
 • рішення про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39(Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру).
 • рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування
 • відмову слідчого, дізнавача, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктом 9-1частини першої статті 284 (Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи).

Кожне з цих рішень, або бездіяльність може бути та повинно бути оскарженим через необхідність у непорушені прав та обов’язків сторін по кримінальному правопорушенню. Також, інші рішення, дії чи бездіяльність можуть бути оскаржені під час підготовчого провадження у суді згідно з правилами статей 314-316 (Підготовче судове засідання).

Наші воєнні адвокати надають комплексну правову допомогу військовослужбовцям та їх родинам з питань, пов’язаних зі службою в армії. Ми забезпечуємо надійний захист вашого права на справедливість та допомагаємо вирішувати різні юридичні питання.

ВІДМОВА В УХВАЛЕННІ СКАРГИ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ

Подання скарги повинно відповідати правилам та нормам чинного законодавства. У разі невідповідності, скарга повертається особі, яка її склала, з наступних підстав:

 • скаргу подала особа, яка не має права подавати скаргу;
 • скарга не підлягає розгляду в цьому суді;
 • скарга подана після закінчення строку і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку або слідчий суддя за заявою особи не знайде підстав для його поновлення.

Та у цих випадках виноситься ухвала слідчим суддею про повернення скарги виконавцю, та може бути оскаржена в апеляційному порядку, або особа може повторно скерувати скаргу на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора виправивши помилки.

Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду, не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п’яти днів з моменту надходження скарги, та розгляд скарг здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується.

ДО КОГО ЗВЕРНУТИСЬ ЗА ДОПОМОГОЮ

Адвокати Адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери», у разі необхідності, при залученні інших фахівців у галузі права, зустрічається з клієнтом у зручний для клієнта час, вислуховує проблему клієнта, вивчає документи, надані клієнтом, та в подальшому, адвокат надає правову оцінку та шляхи вирішення проблеми клієнта.

 

Aвтор
Максим Дзіковський
Максим Дзіковський
Еквіті-партнер

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок