Торговельна марка

Отримавши свідоцтво про реєстрацію торгової марки, її власник автоматично набуває виключних прав щодо користування та розпорядження нею. Так, згідно законодавства, під використанням торгової марки слід розуміти:

  • нанесення торгової марки на будь-який товар, для позначення якого попередньо і реєструвалася торгова марка, на упаковку товару, пов’язані з товаром етикетки, бирки, вивіски, тощо;
  • застосування торгової марки під час просування на ринку конкретних послуг, для яких зареєстровано торгову марку;
  • застосування торгової марки при оформленні ділової документації, під час здійснення реклами товарів і послуг (в тому числі і через мережу Інтернет, доменних іменах).

Також, власник зареєстрованої у встановленому порядку торгової марки набуває виключного права забороняти використовувати торгову марку будь-яким особам без отримання на це попередньо відповідного дозволу. Це, зокрема, стосується випадків, коли інша особа недобросовісно використовує торгову марку для позначення товарів, які є спорідненими з товарами для позначення яких і зареєстрована торгова марка. В кінцевому результаті така ситуація може ввести в оману споживачів щодо справжнього виробника (виконавця) товарів чи послуг.

Абсолютне право власника торгової марки забороняти її використання без належного дозволу не поширюється на випадки некомерційного використання торгової марки, на повідомлення новин і коментарів до них, у разі добросовісного використання іншими особа їхніх імен чи адрес, тощо.
Законодавством України також передбачена можливість реєструвати торгову марку декільком особам. Після отримання свідоцтва про реєстрацію торгової марки кожен із них набуває однакові майнові права що користування та розпорядження торговою маркою. Взаємовідносини між співвласниками повинні визначатися укладеною між ними угодою.

Проте, існує певне обмеження, а саме, якщо угода про спільне використання торгової марки не укладалася, то кожен із співвласників зазначений у свідоцтві має право використовувати торгову марку для своїх потреб і на свій особистий розсуд. При цьому, співвласникам забороняється дозволяти використовувати торгову марку або передавати право власності на неї іншим особам без отримання на це згоди решти співвласників торгової марки.

Ліцензійні договори

Особливо актуальним на сьогодні є укладення ліцензійних договорів, на підставі яких може передаватися право власності на торгову марку повністю або лише певної частини зазначених у свідоцтві товарів та послуг. У ліцензійному договорі обов’язково вказується умова, що ліцензіат бере на себе зобов’язання не допустити зниження якості товарів і послуг відносно товарів і послуг власника свідоцтва.

Дані договори набувають юридичної сили з моменту їх підписання сторонами і не вимагають обов’язкового нотаріального засвідчення або державної реєстрації. Проте на вимогу сторін, такі договори можуть бути зареєстрованими у встановленому Законом порядку. Кожна із сторін ліцензійного договору має право проінформувати певне невизначене коло осіб про передачу права власності на торгову марку або видачу ліцензії на користування торговою маркую опублікувавши таку інформацію в офіційному бюлетені відомостей Укрпатенту, за що сплачується встановлений законом збір.

Адвокатське об’єднання “Бачинський, Коломієць і партнери” надає весь комплекс послуг, пов’язаних із реєстрацією торговельної марки, тому, якщо у Вас виникли труднощі у підготовці та оформленні всіх необхідних документів для проведення реєстрації звертайтеся за телефонами: + 38 096 002 01 00; 032 247 35 44

Торговельна марка

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок