Угода про неконкуренцію (NCA, non-compete agreement): що треба знати перед укладанням

Угода про неконкуренцію з розвитком ІТ-індустрії стала ефективним інструментом для утримання від вчинення конкурентних дій не лише зі сторони працівників, підрядників чи гіг-спеціалістів, а й потенційних клієнтів. Адже непоодинокими є випадки, коли клієнт вживає активних дій для переманювання спеціаліста компанії, що в подальшому може призвести до значних матеріальних чи репутаційних втрат. Для уникнення недобросовісної конкуренції слід ретельно підійти до вирішення питань, щодо наповнення таких угод.

За своїм змістом угода про неконкуренцію (NCA) – це угода, за якою одна Сторона зобов’язується утримуватись від вчинення конкурентних дій щодо іншої Сторони протягом певного періоду часу на певній території, взамін чого отримувати від останньою матеріальні блага (компенсацію).

Протягом тривалого часу, можливість укладення таких угод не була формалізована та сторони керувалися принципом «свободи договору» при їх укладенні. Судова практика з спорів, які виникали між сторонами, на основі укладених угод, була доволі неоднорідна, адже обмеження, пов’язані з неможливістю особи займатися визначеним видом діяльності доволі часто тлумачилися як порушення ст. 43 Конституції України, що закріплює право кожного на працю, що призводило до нівелювання домовленостями між сторонами, які були станом на момент укладення угоди про неконкуренцію. З стрімким розвитком ІТ-сфери, питання щодо необхідності правової регламентації угоди про утримання від вчинення конкуретних дій та нерозголошення конфіденційної інформації набуло надзвичайної актуальності.

Вперше, на законодавчому рівні договір про утримання від вчинення конкуретних дій був визначений у ЗУ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який регулює діяльність Резидентів Дія-City. Таким чином, укладення таких угод в ІТ-секторі набуло якісно нового значення, оскільки законодавець прямо визначив можливість укладення поняття угоди про утримання від вчинення конкуретних дій, істотні умови та наслідки недотримання вимог щодо змісту та форми. У вищевказаному законі істотними умовами такого договору визначено: види діяльності, які є конкуруючими чи осіб-конкурентів, строк, територія поширення, матеріальні блага, які отримує фахівець у випадку дотримання домовленості та перелік дій, які можна вважати конкурентними. Недотримання при укладенні такого договору вимоги щодо погодження істотних умов зумволює його нікчемність. Таким чином, як бачимо з переліку істотних умов угоди про утримання від вчинення конкуретних дій, що укладається між Резидентом Дія-City та фахівцем, така угода є оплатною. Цей момент обов’язково слід врахувати, що ви плануєте впроважувати такі угоди у діяльність вашої компанії.

На що слід звернути увагу перед укладенням (NCA)? В першу чергу, акценти слід розставляти з огляду на те, якою стороною ви виступаєте в таких угодах. Адже, компанія, яка покладає обов’язок по утриманню від вчинення конкуретних дій безмовно зацікавлена в тому, щоб ті гарантії, які закладені в основу угоди про неконкурентцію стали ефективним механізмом захисту їх корпоративних інтересів та можливості притягнення до відповідальності винних осіб, в випадку порушення умов угоди. Натомість, якщо ви є фахівцем – то варто оцінити зрозумілість викладеної термінології, покладені на вас обов’язки та оцінити можливість дотримання положень такої угоди з огляду на ваші бізнес-цілі у майбутньому.

Таким чином, угода про утримання від вчинення конкурентних дій може стати дієвим інструментом для убезпечення суб’єктів господарювання від конкуретних дій, сприяє налагодженню довірливих відносин між партнерами чи підлеглими та сприяє стабільності розвитку бізнесу загалом.

 

Aвтор
Соломія Леськів
Соломія Леськів
Адвокат
Керівник практики ІТ права
Керівник практики митного права

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок