Відкриття філії

Фiлiя — це відокремлений пiдроздiл юридичної особи, що працює поза її місцем положення i виконує всі її функції чи їх частину, зокрема функції представництва.
Відповідно Листа Міністерства юстиції України від 25.06.2002р. N 21-44-819 відкрита філія не є юридичною особою. Такий пiдроздiл розпоряджається майном, що було виділено на його потреби з головного підприємства, i діє на пiдставi статутних та інших документів цього підприємства. Керівник відкритої філії, якого призначає підприємство — юридична особа, виконує свої обов’язки на пiдставi вiдповiдного доручення.
Перелік документів, який повинен надати клієнт для відкриття філії:
– Статут юридичної особи (копія завірена печаткою);
– Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або Виписка з ЄДР (копія завірена печаткою);
– Довідка з ЄДРПОУ реєстрації юридичної особи (копія завірена печаткою);
– Паспорт та ідентифікаційний номер керівника філії (копія);
– Довіреність на представників (можемо ми підготувати, за бажанням клієнта).
Необхідна інформація для відкриття філії:
– де буде знаходитись філія (юридична адреса);
– які види діяльності;
– про тип філії та систему оподаткування;
– хто буде керівником;
– в якій банківській установі буде відкрито рахунок.
Етапи відкриття філії:
1. підготовка установчих документів (протокол про створення, положення про філію, реєстраційна картка №5);
2. реєстрація у виконавчому комітеті міської ради;
3. реєстрація в управлінні статистики;
4. реєстрація у районному відділенні Пенсійного фонду України;
5. постановлення на облік у податковій інспекції;
6. виготовлення круглої печатки;
7. відкриття рахунку філії в банку.
Термін відкриття філії: 7 робочих днів.
По завершенню відкриття філії замовник отримує:
– круглу печатку та
– папку реєстраційних документів, що включає:
1. протокол про заснування філії;
2. виписку з Єдиного державного реєстру;
3. положення з відміткою про державну реєстрацію;
4. довідку статистичного управління;
5. повідомлення про реєстрацію у районному відділенні Пенсійного фонду України;
6. довідку податкового органу про взяття на облік платника податку (форма 4-ОПП).

Сплата податків відкритою філією.
Якщо відкрита філія розташована на території тієї ж територіальної громади, що й юридична особа (головне підприємство), така відкрита філія не є самостійним платником податку. У даному випадку головне підприємство та його відкрита філія розглядаються як єдиний платник податку – відповідно, головне підприємство сплачує податок, виходячи із загального результату діяльності самого підприємства та його відкритих філій.
Якщо відкриті філії розташовані на території іншої, ніж головне підприємство, територіальної громади, то такі відкриті філії можуть бути окремими платниками податку на прибуток. У такому випадку, згідно із Податковим кодексом України ( далі – ПКУ), сплата податку можлива за двома варіантами:
1) філії та головне підприємство платять податок окремо;
2) головне підприємство разом з філіями переходить на сплату консолідованого податку.
Якщо головне підприємство та його відкриті філії сплачують податок на прибуток окремо, то вони розглядаються як окремі платники податку (відповідно до пп. 133.1.5 п. 133.1 статті 133 ПКУ). У цьому випадку до відкриті філії будуть застосовуватися всі положення розділу ІІІ Податок на прибуток ПКУ, як до окремого платника податку (ведення обліку доходів і витрат, нарахування амортизації, ведення обліку приросту (прибутку) товарно-матеріальних цінностей, складання декларації про прибуток тощо).
Якщо юридична особа приймає рішення про консолідовану сплату податку, то такий порядок сплати застосовується всіма відкритими філіями разом із головним підприємством цієї юридичної особи, а не деякими з них. Сутність консолідованої сплати полягає в тому, що головне підприємство сплачує податок на прибуток як до бюджету територіальної громади за своїм
місцезнаходженням, так і до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відкритих філій. Отже, у такому разі сплату податку на прибуток за себе та за відкриті філії здійснює безпосередньо головне підприємство.
Яким способом відкритій філії сплачувати податок на прибуток, вирішує підприємство. Однак якщо підприємство бажає сплачувати податок на прибуток консолідовано, вибір такого порядку сплати податку на прибуток має бути здійснено підприємством до 1 липня року, що передує року, з якого він переходить на такий порядок сплати податку. Про своє рішення у цей самий термін необхідно повідомити податкові органи за місцезнаходженням головного підприємства та його відокремлених підрозділів. Якщо головне підприємство не прийняло такого рішення або прийняло його із запізненням, то відкриті філії сплачують податок і далі в загальновстановленому порядку.
У випадку коли платник податків протягом звітного року відкриває філії, про це повідомляються державний податковий орган за місцезнаходженням відкритої філії та платник податків, і підсумки господарської діяльності відкритих філій враховуються при розрахунку
консолідованого балансу, починаючи з того звітного (податкового) періоду,коли вони були створені.
Почавши платити консолідований податок на прибуток, підприємство вже не має права змінити протягом звітного року порядок і форму сплати.

З питань відкриття філії юридичної особи (чи іншими юридичними послугами), звертайтеся:

Kyivstar +38096 002 01 00 ; стаціонар +380322473544

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок