Відмова у видачі віз

Рішення про відмову в оформленні візи приймається у разі

 1. загрози національній безпеці або охороні громадського порядку;
 2. загрози забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, що проживають в Україні;
 3. наявності відомостей про іноземця або особу без громадянства у базі даних осіб, яким згідно із законодавством не дозволяється в’їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України;
 4. встановлення, що поданий паспортний документ іноземця або особи без громадянства підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;
 5. подання завідомо неправдивих відомостей або підроблених інших документів;
 6. відсутності в іноземця або особи без громадянства дійсного поліса медичного страхування за умови можливості його оформлення на території держави, в якій подається відповідне візове клопотання;
 7. відсутності в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливості отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України;
 8. відсутності доказів, що підтверджують мету запланованого перебування в Україні іноземця або особи без громадянства;
 9. відсутності документів, що дають можливість встановити намір іноземця або особи без громадянства залишити територію України до закінчення строку дії візи;
 10. звернення заявника про припинення розгляду клопотання щодо оформлення візи;
 11. відмови заявника подати свої біометричні дані для їх фіксації, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.

У випадку прийняття рішення про відмову в оформленні візи іноземця або особі без громадянства видається відповідний документ встановленої форми із зазначенням підстави такої відмови.

Порядок оскарження

Іноземець та особа без громадянства, яким відмовлено в оформленні візи, мають право оскаржити таке рішення, звернувшись до уповноваженого органу, що розглядав звернення про оформлення візи, з апеляційним листом, в якому обгрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд візового клопотання. Апеляційний лист подається протягом 60 робочих днів після отримання іноземцем та особою без громадянства рішення про відмову в оформленні візи.

Повторний розгляд візового клопотання здійснюється уповноваженою особою протягом строку, що не перевищує 10 робочих днів з дня отримання апеляційного листа.

У разі прийняття рішення про відмову в оформленні візи за результатами повторного розгляду візового клопотання подання апеляційного листа не допускається.

У разі відмови в оформленні візи консульський збір не повертається.

Віза скасовується під час перебування іноземця або особи без громадянства на території України у разі:

 • виявлення факту подання особою під час оформлення візи недійсного чи виданого іншій особі паспортного документа або підроблених інших документів, або подання завідомо неправдивих відомостей;
 • прийняття рішення про примусове повернення або примусове видворення іноземця або особи без громадянства за межі території України.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок