Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи

Після успішного проходження експертизи СЕС виготовляється документ дозвільного характеру, що називається висновок СЕС, згідно з яким документи чи продукція відповідає чинному законодавстві України. Висновок експертизи може слугувати самостійним документом дозвільного характеру або може використовуватись в переліку для виготовлення іншого документу передбаченим законодавством. Також висновок СЕС можна використовувати для того, щоб отримати сертифікат на продукцію.
При отриманні висновку СЕС необхідно встановити чи в ньому зазначено реєстраційний номер. При відсутності даного номеру експертний висновок є недійсним.Висновок СЕС необхідний, якщо Ви плануєте займатись господарською діяльністю в таких напрямках:- виготовлення, залучення в обіг  та реалізація продуктів харчування, харчових добавок, дієтичних добавок, ароматизаторів та необхідної сировини для їхньої переробки;- залучення в обіг, виготовлення та реалізація виробничих потужностей (споруди будинки, приміщення, обладнання), які необхідні у виробництві або обігу продуктів харчування;- при в возі в Україну товарів та продуктів харчування;- надання ділянок землі під будівництво;- виконання будь-яких видів будівельних робіт при спорудженні об’єктів для будь-якого використання;- залучення в обіг та виготовлення новітніх технологій, обладнання, видів техніки та інше.В українському законодавстві передбачено, що експлуатація або робота певних об’єктів не можлива, якщо не буде успішного проходження експертизи та виданого висновку СЕС.

Органи, що проводять експертизу

Першим етапом в отриманні висновку СЕС на об’єкти до яких встановленні санітарні норми або нормативна документація, яка визначена чинним законодавством, є звернення із заявою до головного лікаря обласної, міської, районної або районної в місті Державної санітарно-епідеміологічної служби. Дані органи самостійно  зроблять експертизу або оформлять направлення до належної установ для проведення такої експертизи.Розглянемо випадок, коли вам необхідно провести експертизу СЕС об’єкта, щодо якого немає встановлено санітарних норм та немає документації, яка визначена чинним законодавством або у вас є намір  виготовляти нові товари, реалізовувати продукти харчування спеціально діючого споживання, дієтичні та харчові добавки (санітарно-епідеміологічна служба буде кваліфікувати як складні випадки). В даних випадках заяву необхідно писати до департаменту Держсанепідемнагляду МОЗ України. В даній установі вам видадуть направлення до належної експертної комісії. В більшості випадків експертизу проводять місцеві санітарно-епідеміологічної служби, а при виникненні так званих складних випадків, необхідно звернутись у спеціалізовані науково-дослідницькі установи (Інститут екогігієни і токсикології ім. Медведя, Інститут медицини праці Академії медичних наук України, Інститут гігієни та медичної екології ім. Марзеєва, Науково-дослідний інститут радіаційного захисту Академії технологічних наук України, Державний науково-дослідний центр проблем харчування та інші).

Документація необхідна для проведення експертизи

При зверненні у  відповідний заклад для проведення експертизи СЕС необхідно подати ваше направлення, копію заяви та об’єкти дослідження. Замовляючи експертизу документів, потрібно надати документ засвідчений вашою печаткою або копію документу також засвідчену вашою печаткою, якщо документ складений не державною мовою, то необхідно долучити переклад українською мовою.Бувають випадки, коли необхідно провести додаткові дослідження. Експерти які виконують аналіз зразків, можуть вимагати додаткові матеріали, які необхідні для дослідження. Необхідну кількість  зразків для проведення експертизи СЕС, працівники відповідних закладів вимагають згідно чинних нормативно правових актів, які регулюють проведення даних досліджень.

Термін проведення експертизи

Органи Державної санітарно-епідеміологічної служби  проводять дослідження протягом 30 днів з моменту подачі необхідних документів для отримання висновку СЕС.Тривалість експертизи СЕС може бути довшою вразі потреби провести додаткові дослідження або осунути недоліки в порядку подачі документів на дослідження. Експерт, який визначив провести додаткові дослідження, зобов’язаний повідомити вас про це у письмовій формі. Дане повідомлення може слугувати продовженням  часу для проведення експертизи СЕС.

Чинність експертного висновку

Чинність висновку СЕС встановлюється нормативно правовим актом, який регулює дане питання.Висновок СЕС виданий на товар імпортного походження, діє протягом п’яти років, якщо  немає нормативного документу, який регулює порядок проведення експертизи на даний вид товару.Передбачено, що висновок експертизи втрачає чинність в таких випадках:- термін дії експертного висновку завершився;- коли первинна експертиза виявилась не дійсна та за розпорядженням головного державного санітарного лікаря України призначено повторні дослідження.

Оспорювання висновку СЕС

Зазвичай дослідження СЕС влаштовую замовників, але буваю  випадки коли даний результат не відповідає дійсності. Є можливість спростувати не правдивість таких результатів, скориставшись послугами акредитованої арбітражної лабораторії, яка проведе незалежні арбітражні дослідження.Постанови, приписи та розпорядження, які виданні працівниками Державно санітарно-епідеміологічної служби є можливість оскаржити протягом місячного терміну з дня видачі цього документу. Що стосується порядку оскарження висновку СЕС підписаний головним санітарним лікарем або працівником санітарно-епідеміологічної служби, що має право підписувати дані документів, то він встановлений в судовому поряду або поданням скарги до головного лікаря вищої інстанції. Висновок підписаний головним санітарним лікарем України оскаржується шляхом звернення зі скаргою в суд або в Кабінет Міністрів України.Оскарження висновку СЕС шляхом звернення зі скаргою до вищої інстанції санітарно-епідеміологічної служби, повинно бути розглянуте протягом 10 днів із дня подачі скарги. Результатом розгляду скарги є обґрунтоване рішення, про скасування висновку експертизи або залишення його без змін, яке оформляється в письмовій формі.Процес оскарження висновку СЕС не припиняє його дії.Оскарження висновку експертизи в судовому порядку повинно бути підкріплене результатами дослідження акредитованої лабораторії або висновком незалежного експерта. Якщо в судді виникають підозри у недостовірності результатів наданої експертизи або висновку, він може винести ухвалу про призначення судової експертизи.
З питань підготовки документів для отримання висновку санітарно-епідеміологічної експертизи, звертайтесь:
+38 (032) 247-35-44
096 002 01 00

Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок