Як діяти у разі закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання?

Посвідка на тимчасове проживання в Україні видається, як правило, строком на 1 рік та дозволяє іноземцю без будь-яких обмежень в’їжджати та проживати в Україні протягом строку її дії. В окремих випадках посвідка може бути видана строком до 3 років. Йдеться, зокрема, про працевлаштування та навчання іноземців в Україні. Однак, якими мають бути дії іноземця, коли строк дії посвідки закінчився?

 Після закінчення строку дії посвідки іноземець повинен вчинити низку дій, а саме:

  1. зняти з реєстрації місце проживання в Україні;
  2. здати посвідку до територіального органу / територіального підрозділу міграційної служби;
  3. виїхати за межі України.

Такі дії іноземець повинен вчинити у 7-денний строк від дати закінчення дії посвідки. В багатьох випадках допомога юристів може значно спростити необхідні процедури.

Продовження посвідки на тимчасове проживання

В окремих випадках іноземці мають право продовжити строк дії посвідки,  шляхом її обміну за наявності підстави, на основі якої її було видано раніше. Для цього іноземцю необхідно зібрати перелік документів та звернутися до міграційної служби, але не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії.

У цьому контексті варто наголосити на тому, що продовжити дію посвідки можна лише на тій ж самій підставі, на основі якої було  видано посвідку, строк дії якої закінчився. Наприклад, якщо іноземцем було отримано посвідку у зв’язку з навчанням в Україні, неможливо продовжити строк її дії на підставі шлюбу з громадянином України. Оскільки, шлюб з громадянином України є самостійною підставою.

У  такому разі необхідно спочатку скасувати посвідку на проживання, отриману на підставі навчання. Лише після цього оформлювати нову посвідку для возз’єднання сім’ї з громадянином України. Не варто забувати, що для цього потрібно виїжджати з території України та отримувати нову візу тип D відповідно до підстави.

Коли можна не продовжувати дію посвідки на тимчасове проживання?

Однак, потреба у продовженні посвідки існує не завжди, зокрема, мова йде про припинення тих законних підстав, на основі яких раніше було видано посвідку. Так, посвідка на тимчасове проживання в Україні може бути скасована підрозділом міграційної служби (що її видав) у випадку припинення трудових відносин, закінчення навчання в університеті чи отримання іншого вмотивованого клопотання приймаючої сторони про скасування посвідки.

Обов’язок повідомити міграційну службу про припинення трудових відносин, відрахування з вищого навчального закладу, а також про виїзд іноземця за межі України чи зміну ним місця проживання, несе приймаюча сторона, тобто, роботодавець, навчальний заклад, громадська чи релігійна організація. Таке повідомлення повинно бути здійснене обов’язково у письмовій формі.

Скасування посвідки

У разі прийняття рішення про скасування посвідки, іноземець повинен зняти з реєстрації місце проживання в Україні, здати посвідку та виїхати за межі України. На вчинення зазначених дій іноземець має також 7 днів, однак перебіг строку починається з дня отримання копії рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання в Україні.

Тож, іноземцю необхідно стежити за строками дійсності посвідки та завчасно потурбуватися про продовження строку її дії. Адже проживання на території України за документами, строк дії яких закінчився, або ж які є недійсними, є адміністративним правопорушенням.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок