Як обрати ТМ, яку легко захистити від протиправних посягань інших осіб

В одній із попередніх статей ми розповідали про те, як правомірно використовувати торговельну марку, яка належить іншій особі. Сьогодні ж ми поділимося декількома секретами та порадами щодо того, як обрати власний знак для товарів і послуг, який можна буде захистити від копіювання та іншого неправомірного використання іншими особами максимально просто.

Чинне законодавство встановлює, що об’єктами правової охорони можуть бути такі знаки:

  • словесні у вигляді слів або сполучень літер;
  • зображувальні у  вигляді  графічних композицій будь-яких форм на площині;
  • об’ємні у  вигляді  фігур  або їх композицій у трьох вимірах;
  • комбінації вищезазначених позначень.

Такі знаки  можуть  бути  виконані  у  будь-якому  кольорі чи поєднанні кольорів.      Знак може  бути  звуковим,  світловим,  а  також  кольором чи поєднанням кольорів тощо.  Проте не будь-яке позначення отримує належну правову охорону та захист – для цього воно повинне бути наділене розрізняльною здатністю.

Під розрізняльною здатністю розуміється те, на скільки легко споживачеві встановити асоціативний зв’язок між певною торговельною маркою та товаром чи послугою, яку вона позначає. Торговельні марки, які наділені такою розрізняльною здатністю, називаються «сильними».

Чим сильніше позначення, тим, по-перше, більша ймовірність його успішної реєстрації, по-друге, більша ідентифікація та виокремлення вашого продукту з-поміж аналогічних, по-третє, більший ступінь захисту у разі порушення ваших прав на знак третьою особою, у тому числі в судовому порядку. Тож які позначення можуть вважатися сильними?  Всесвітня організація інтелектуальної власності виділяє п’ять категорій торговельних марок за розрізняльною здатністю – від найсильнішої до найслабшої:

  1. Вигадані торговельні марки – це вигадані слова чи позначення, які не мають реального значення. Оскільки вони є результатом вашої уяви, у конкурентів, що надають аналогічні послуги чи виготовляють/розповсюджують аналогічні товари не буде обґрунтованих підстав для правомірного використання аналогічного або схожого позначення. Окрім цього, такі торговельні марки здебільшого не вказують безпосередньо на продукт, який вони позначають, тому у споживачів можуть виникати певні труднощі із  запам’ятовуванням такого позначення чи встановленням асоціативного зв’язку.
  2. Довільні торговельні марки – це слова чи знаки, які мають значення (тобто реально існують, не є вигаданими), але між ними та продуктами, які вони позначають, відсутній логічний зв’язок (наприклад, використання слова СОНЦЕ для позначення хлібобулочної продукції– у конкурентів в цій же галузі немає причин для використання такого ж слова для позначення своєї продукції). Такі торговельні марки теж є сильними, легко захищаються, але теж не користуються великою популярністю з тих же причин, що й вигадані торговельні марки. Окрім цього, ймовірність успішної реєстрації такої торговельної марки є доволі висока.
  3. Торговельні марки, що натякають на товари/послуги, які вони позначають – це слова чи знаки, які містять вказівки на природу, певні якісні чи інші характеристики продукту, при цьому не описуючи його в повній мірі (наприклад, використання слова СОНЦЕ для позначення світлодіодної продукції). Але такі торговельні марки мають менший ступінь захисту у зв’язку з тим, що вони частково вказують на сам продукт. Таким чином, вони отримують менший ступінь захисту, аніж  вигадані чи довільні торговельні марки.
  4. Описові торговельні марки – це торговельні марки, що описують певну ознаку товару чи послуги (наприклад, якість, тип, форму, походження, матеріали, з яких виготовляється продукт тощо). І хоча такі торговельні марки могли б бути дуже корисним для маркетингових цілей, проте вонимають слабкий ступінь захисту. Більше того, імовірність їх реєстрації є дуже низькою, оскільки відповідно до чинного законодавства не можуть  одержати  правову  охорону позначення, які складаються лише  з  позначень  чи даних,  що є описовими при використанні щодо зазначених у  заявці  товарів  і  послуг  або  у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості,  призначення,  цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, а також позначення, які відображають лише   форму,  що  обумовлена  природним  станом товару чи необхідністю отримання технічного  результату,  або  яка надає товарові істотної цінності.
  5. Загальні позначення  – слова чи знаки, які безпосередньо називають продукти, щодо яких застосовується певна торговельна марка. У таких позначень цілком відсутня розрізняльна здатність. Такі позначення не є об’єктом правової охорони згідно з чинним законодавством України.

Таким чином, перед подачею документів на реєстрацію торговельної марки необхідно ретельно перевірити позначення на предмет відповідності всім вимогам законодавства для одержання правової охорони, а також не забувати про те, що розрізняльну здатність знаку можна підвищити, зокрема, шляхом використання спеціального шрифту, кольору, так і комбінованих позначень.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок