Визнання батьківства, якщо законний батько – не біологічний батько?

За загальним правилом, встановленим Сімейним кодексом України, дитина, народжена в офіційно зареєстрованому шлюбі, вважається такою, що походить від подружжя.

Втім, можуть траплятися ситуації, коли справжнім батьком є чоловік, з яким матір не перебуває у шлюбі, але з різних причин бажає, щоб він обов’язково фігурував в усіх документах як батько.

Законодавцем визначено, що державна реєстрація народження дитини проводиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них.

*Під «державною реєстрацією народження дитини» мається на увазі виготовлення першого офіційного документа дитини –  Свідоцтва про народження. Для цього батькам потрібно звернутися до органу Державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) за місцем проживання батьків або за місцезнаходженням пологового будинку, де було народжено дитину.

Також законодавець передбачає випадок, якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, то народження дитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка визнає себе батьком дитини, якщо із Заявою про державну реєстрацію народження ця особа одночасно подає Заяву про визнання батьківства.

*Слід звернути увагу, що має бути подано дві окремі заяви встановленої Правилами реєстрації актів цивільного стану форми.

Сімейне право визнає батьківство того, хто є законним батьком, незалежно від того, чи був він біологічним батьком. У деяких країнах держава забезпечує законне признання батьківства на основі визнання на папері. Це дозволяє людині отримати права і привілеї від її (його) правопредставника. Крім того, це дозволяє дітям залишатися пов’язаними зі своїми батьками, навіть якщо вони не є біологічними.

Консультація юриста

Процедура визнання батьківства за заявою особи

Як уже зазначалося, жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, можуть подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану  Заяву про визнання батьківства до народження дитини (заява має встановлену форму). У такому випадку до зазначеної заяви додається довідка закладу охорони здоров’я про вагітність жінки.

Перевагою є те, якщо вказана вище Заява не бути подана особисто, вона може бути подана через представника (повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності) або надіслана поштою за умови нотаріального засвідчення справжності підпису заявника на цій заяві. Як правило, така можливість є позитивним аспектом у даній процедурі та часто знаходить застосування у випадках, коли батьки (або лише матір/батько) дитини не мають змоги подати Заяву самостійно, тобто перебувають в іншому місті, за кордоном та інше.

*Згодом в  актовому записі про народження у графі “Для відміток” робиться відмітка про подачу батьком (матір’ю) дитини заяви про визнання батьківства через представника або надіслання її поштою та зазначаються дані нотаріуса (прізвище та ініціали, нотаріальний округ чи державна нотаріальна контора), дата та за яким реєстровим номером засвідчено справжність підпису батька (матері) дитини на заяві та посвідчено довіреність, дані представника (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання).

Спочатку складається Актовий запис про народження дитини. У цих випадках при складанні такого Актового запису вказується за прізвищем матері, а по батькові і відомості про батька – відповідно до заяви про визнання батьківства. Якщо батьки бажають присвоїти дитині прізвище батька, то воно виправляється в актовому записі про народження на підставі вищезазначених документів.

Якщо мати дитини не перебуває у шлюбі та немає спільної заяви батьків, прізвище та громадянство батька дитини зазначається за прізвищем та громадянством матері, а власне ім’я та по батькові – за вказівкою матері у заяві про державну реєстрацію народження відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України. Графи актового запису про народження “Дата народження”, “Місце проживання” в розділі “Відомості про батька” у цьому випадку не заповнюються.

Якщо мати дитини, яка перебуває у зареєстрованому шлюбі, під час державної реєстрації народження заявляє, що її чоловік не є батьком цієї дитини, і у зв’язку з цим просить не вказувати його батьком в актовому записі про народження, її прохання може бути задоволене лише за наявності спільної заяви чоловіка та дружини (колишнього подружжя) про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини (має встановлену форму) , а також заяви матері та батька дитини про визнання батьківства.

Про подану заяву робиться такий запис у графі “Для відміток” актового запису про народження: “Мати дитини перебуває у шлюбі з … (прізвище, власне ім’я, по батькові), який згідно із спільною заявою подружжя не є батьком цієї дитини”, і обоє з подружжя розписуються в цій графі.

Консультація юриста

Якщо чоловік, який перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, не може особисто з’явитись до органу державної реєстрації актів цивільного стану для подання такої заяви, то його заява, яка підтверджує, що він не є батьком дитини, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, може бути подана через представника або надіслана поштою. Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності. Також, у разі виникнення протиріччь, можна скористатись послугою адвоката для вирішення певних перепон.

Одним із важливих завдань сімейного юриста є захист інтересів дітей. Він може допомогти скласти документи на піклування про дітей, вирішити питання про їхню опіку та визначити розмір аліментів. Сімейний юрист також може надати консультації щодо прав батьків у сімейних справах та допомогти зрозуміти процедури, які пов’язані з піклуванням про дітей.

У такому випадку в актовому записі про народження у графі “Для відміток” робиться відмітка про подачу чоловіком заяви про невизнання його батьком дитини через представника або надіслання її поштою та зазначаються дані нотаріуса (прізвище та ініціали, нотаріальний округ чи державна нотаріальна контора), дата та за яким реєстровим номером засвідчено справжність підпису чоловіка на заяві та посвідчено довіреність, дані представника (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання) або реєстраційний індекс, що був наданий під час реєстрації заяви, та дата її надходження у разі надіслання поштою.

Процедура визнання батьківства за заявою особи, якщо батьком дитини є іноземець

Державна реєстрація актів цивільного стану за заявами іноземців, осіб без громадянства проводиться за законодавством України.

Органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють компетентні органи іноземних держав (як правило, це посольства), з якими Україною укладено договори про правову допомогу і правові відносини у цивільних і сімейних справах, про державну реєстрацію актів цивільного стану громадян таких держав, якщо правилами договорів передбачено надання зазначених відомостей.

Документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації актів цивільного стану разом з їх перекладами на українську мову, засвідченими в установленому порядку.

*Тобто такий документ (Заява) повинна бути перекладена, завірена перекладачем та нотаріусом, легалізована або апостильована, в залежності від випадку.

Подальша процедура визнання батьківства за заявою особи, якщо батьком дитини є іноземець є такою самою, як і вказана вище.

Загалом визнання батьківства за заявою особи не є складним процесом. Найважливішим  у такому випадку є правильна організація та знання законодавчих норм та вимог. Це необхідно для того, аби не стикнутися з труднощами, у вигляді неправильного оформлення заяви, очікування годинами біля кабінетів та неодноразових відмов Держаних органів реєстрації актів цивільного стану.

Запрошуємо Вас на консультацію, де ми детально розкажемо про дану процедуру та попередимо про можливі ризики.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок