Prawo migracyjne

Prawo migracyjne Ukrainy reguluje relacje obywateli i cudzoziemców dotyczące pobytu, poruszania się, rejestracji swojego statusu w odpowiednich organach Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy.

Pomimo dużej liczby przepisów prawnych, regulujących te relacje społeczne, biurokracji i formalizmu urzędników PSM Ukrainy, Kancelaria „Legalaid” jest jedyną we Lwowie, która może zagwarantować wynik, który będzie odpowiadać Państwa interesom i oczekiwaniom.

Wiodący eksperci w praktyce prawa migracji: partner zarządzający – Taras Baczyński, prawnicy Natalia Wasyłeczko oraz Irena Najda.

Wstępny wykaz usług prawnych świadczonych przez Kancelarię oraz publikacji w dziedzinie prawa migracyjnego:

 

·                    uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy;

·                    przedłużenie okresu pobytu na Ukrainie;

·                    doradztwo w zakresie uzyskania obywatelstwa;

·                    uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca;

·                    uzyskanie zaświadczenia o niekaralności;

·                    przydzielenie numeru rejestracyjnego karty ewidencyjnej podatnika, itp.

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Maxym Tkachenko

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Olena Prus

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Iryna Shumska

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Taras Bachynskyj