Реєстрація місця проживання іноземців в Україні

Зростання економіки Україні, збільшення кількості робочих місць та економічна і туристична привабливість Українських міст спричиняє наплив іноземців, які мають бажання проживати на теренах України в короткостроковій перспективі, а згодом і взагалі стають громадянами України. Зростання кількості іноземців дає можливість для людей які володіють нерухомістю вигідно здавати житлові приміщення.

Але слід пам’ятати, що законодавством України встановлені особливі умови працевлаштування, в’їзду, проживання та реєстрації місця проживання іноземців в Україні, призводять до певних ризиків, зокрема для тих осіб, які надають іноземцям житло.

Реєстрація місця проживання для нерезидентів України та ризики, пов’язані з наданням житла

 Стаття 205 Кодексу України про адміністративні правопорушення вказує на те, що громадяни України які запросили в Україну іноземців чи осіб без громадянства та надали їм жилу площу можуть отримати попередження або отримають штраф в розмірі від двадцяти до сорока неоподаткованих мінімумів громадян, якщо вчасно не приймуть заходів, щодо своєчасної реєстрації іноземців.
Із статті 206 випливає, що відповідальність у разі порушення встановленого порядку надання нерезидентам України транспортних засобів, житла чи надання інших послуг буде каратися штрафом від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Крім того, в зв’язку з проживанням іноземця в орендованій квартирі, виникають ризики несплати ним комунальних послуг, завдання шкоди майну власника, а також третім особам, зокрема тим, хто проживає у сусідніх житлових приміщеннях. Виконання умов угоди найму житла чи відшкодування шкоди може унеможливитись в зв’язку з виїздом такого іноземця з України, що може завдати значної майнової шкоди власнику житла.

Тому, необхідно детально дотримуватися вимог законодавства щодо надання житла іноземцю,  та процедури реєстрації таких осіб, а також варто, при можливості, заручитися гарантіями, наприклад від роботодавця такого іноземця, щодо солідарного обов’язку покрити витрати, які можуть виникнути у зв’язку з проживанням особи в житловому приміщенні.

Окремою проблемою, яка може з’явитися в результаті надання житла іноземцю і його прописки в ньому, є зняття з реєстрації місця проживання такої особи.

Порядок реєстрації місця проживання іноземців регулюється Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», а також Порядком реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України №1077.

Зняття з реєстрації місця проживання іноземця

Відповідно до Порядку, зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі: – заяви про зняття особи з реєстрації місця проживання, яка подається особою або її законним представником; – судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; – свідоцтва про смерть; – паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку; – інших документів, які свідчать про припинення: підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства. Інформація територіального органу ДМС України або територіального підрозділу ДМС України, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи посвідки на постійне проживання в Україні; підстав для проживання або перебування особи на обліку у закладі/установі (повідомлення про припинення підстав для проживання/перебування особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту); підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

Зняття з реєстрації за останніми двома підставами здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу/установи або за заявою власника/наймача житла або їх законних представників. Практика свідчить, що іноземці, виїжджаючи з України, часто не звертаються до органів ДМС із заявою про зняття з реєстрації. Це може спричинити цілу низку проблем для власників житлових приміщень, пов’язаних, зокрема, з нарахуванням плати за комунальні послуги, надходженням кореспонденції, та інших можливих обставин, пов’язаних з тим, що іноземець зареєстрований за певною адресою, і відповідно за цією адресою здійснюються всі звернення державних органів щодо нього. Виходячи з вищезгаданого Порядку, можна виділити два варіанти, як власник житла може зняти з реєстрації у ньому іноземця. Перший – подання до органу ДМС документів, які свідчитимуть про припинення права особи користування житлом. Наприклад, таким документом може бути договір оренди, строк якого закінчився. Якщо таких документів немає, то другим варіантом може бути звернення до суду з позовною заявою про визнання відповідача таким, що втратив право користування житлом. У такому випадку потрібно обґрунтувати свої позовні вимоги положеннями чинного законодавства та доказами, які свідчитимуть про те, що іноземець в результаті виїзду з України, розірвання договору найму, інших обставин, не має права на користування житловим приміщенням. Таке судове рішення є підставою для зняття особи з реєстрації за місцем проживання.

 

Старший юрист АО “Бачинський, Коломієць та партнери”

Наталія Василечко

 

Для отримання консультацій, укладення договорів щодо надання житла іноземцям, оформлення документів чи процедури зняття іноземця з реєстрації за місцем проживання в судовому порядку, звертайтеся у Адвокатське Об’єднання “Бачинський, Коломієць та партнери”:

 

телефони:
Kyivstar +38096 002 01 00
MTC +38050 431 70 84
E-mail: ua.legalaid@gmail.com