Дозвіл на початок роботи підприємства

Для того щоб розпочати будь-яку діяльність, підприємству необхідно розв’язати ряд організаційних питань, зокрема, зареєструватись у встановленому законом порядку, отримати необхідні свідоцтва, дозволи на початок роботи, ліцензії, патенти, тощо. Звичайно, обсяг усіх потрібних документів для ведення господарської діяльності багато в чому залежить від того, яким саме видом діяльності буде займатись підприємство.
Зазвичай, ще до початку діяльності підприємства необхідно придбати торговий патент, ліцензію (якщо є для цього необхідність) та отримати дозволи на початок роботи.
Взагалі, законодавством не встановлено чіткої системи дозволів, авідтак  більшість дозвільних документів фактично встановлюються органами  місцевого самоврядування, при цьому, часто, навіть, не як дозволи, а як адміністративна послуга, що виглядає законно.
Розглянемо декілька основних дозволів на початок роботи, які потрібні для початку діяльності підприємства.

Дозвіл органів пожежного нагляду

Раніше (до 01. 07. 2013 р.) законодавством України у сфері пожежної безпеки заборонялося розпочинати роботу кожному новоствореному підприємству, вводити в експлуатацію нові або реконструйовані виробничі, житлові приміщення без отримання на те відповідного дозволу органів пожежного нагляду.
У липні 2013 року набрав чинності Кодекс цивільного захисту України (далі – КЦЗ), у зв’язку із чим припинили свою дію ряд нормативно-правових актів, серед іншого ті акти, що стосувалися пожежної безпеки.
Своїми положеннями КЦЗ повністю замінив дозвільну систему початку роботи підприємства на декларативну. Це означає, що тепер замість дозволу на початок роботи необхідно отримати декларацію про відповідність матеріальної та технічної бази підприємства вимогам пожежної безпеки. Крім цього, підприємствам, яким притаманний високий ступінь ризику також доведеться подавати позитивний експертний висновок протипожежного стану приміщення, в якому провадиться основна діяльність підприємства. Такий висновок діє лише до моменту реєстрації відповідної декларації.
Декларація повинна бути подана у територіальні підрозділи, де протягом 10 робочих днів вона повинна бути зареєстрована. Зазначимо, що за подання декларації не сплачуються жодні збори та державне мито, тобто все здійснюється на безоплатній основі.
Обов’язок подавати декларацію відповідності покладається не на всі підприємства. До прикладу, така вимога не стосується приміщення, де ведеться господарська діяльність підприємства, але за умови, що декларація була подана власником цього приміщення.

Дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі

Раніше, ще до набрання чинності Податковим кодексом, передбачалося стягнення з суб’єктів підприємництва збору за розміщення об’єкта торгівлі. Відтак, на практиці часто виникало питання чи потрібно отримувати такий дозвіл і хто його повинен видавати.
З метою запобігання неоднозначного вирішення цього питання на практиці Держслужбою з питань регуляторної політики було дане відповідне роз’яснення викладене у офіційному листі. Насправді законних підстав для оформлення і видачі дозволу на розміщення торгівлі не існує, адже необхідність у його отриманні не передбачена жодним нормативно-правовим актом.

Дозволи органів Санітарно-епідеміологічної служби

Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» чітко передбачено, що усі підприємства при використанні новітніх технологій,  проектуванні, будівництві та введенні в експлуатації зобов’язані виконувати вимоги санітарного законодавства.
В межах своєї компетенції, згідно чинного законодавства СЕС уповноважена видавати наступні дозволи:
1) експлуатаційний дозвіл для підприємств харчової промисловості (видається головним лікарем-санепідеміологом України). Для отримання зазначеного дозволу необхідно подати наступні документи:
– заява встановленого зразка;
– документ, про прийняття об’єкта в експлуатацію;
– чіткий перелік харчових продуктів, що вироблятимуться (перероблятимуться);
– документи, що підтверджують проведення досліджень продуктів харчуваннях у спеціальних лабораторіях;
Експлуатаційний дозвіл вилається протягом 1 місяця з моменту подання усіх документів.
2) висновок санепідеміологічної експертизи, який підтверджує відповідність підприємства вимогам безпеки для життя і здоров’я населення (видається головним лікарем-санепідеміологом України).
З питань оформлення дозвільної документації на початок роботи підприємства звертайтеся за телефонами: +38 096 002 01  00, +38 050 431 70 84

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок