Другий етап медичної реформи: як приєднатись приватним закладам?

Реформування медичної сфери в Україні відбувається поетапно. Суть реформи полягає в запровадженні програми медичних гарантій для населення. Заклади надають населенню медичні послуги безкоштовно, а держава здійснює оплату таких послуг на підставі укладених з закладами договорів.

Головним законодавчим актом, на якому базується медична реформа є Закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон), прикінцевими та перехідними положеннями якого передбачено поступове запровадження реформи щодо різних рівнів медичної допомоги.

Спершу, з 2018-го року, медичну реформу впроваджено для первинного рівня. А з 01 квітня 2020-го реформа запроваджується для інших рівнів.

До 1 квітня залишилось не так багато часу, але не всі комунальні заклади готові до реформи. Через це, в окремих областях ініціювали відкладення дати впровадження другого етапу реформи. Про необхідність додаткового часу для підготовки до другого етапу заявив і Міністр охорони здоров’я.

Однак, жодних рішень про відкладення дати другого етапу Кабмін чи Верховна Рада не приймали, а отже – все має відбутися за планом.

Програма медичних гарантій

Держава гарантує оплату не всіх медичних послуг, а лише тих, які передбачені Програмою медичних гарантій. У майбутньому Програма буде затверджуватись парламентом в законі про держбюджет. Чинним же законом на 2020 рік зупинено дію цієї норми та передбачено, що обсяг видатків встановлюється урядом виходячи з наявних фінансових ресурсів.

Враховуючи досвід деяких соціальних виплат (пенсій) в Україні, не виключено, що аналогічна норма буде ще не в одному законі про держбюджет.

Порядок реалізації програми державних гарантій у 2020 році затверджений Кабміном (постанова від 5 лютого 2020 р. № 65), а з вимогами Програми медичних гарантій на 2020 рік можна ознайомитись на сайті Національної служби здоров’я.

Консультація юриста

Національна служба здоров’я України (НСЗУ)

Реформа реалізується через Національну службу здоров’я, діяльність якої координує Кабмін через Міністра охорони здоров’я. НСЗУ була створена Кабміном 27 грудня 2017 року для забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування.

Саме з цим органом закладам слід укласти договір про медичне обслуговування для отримання оплати за надання медичної допомоги.

Вимоги до надавачів послуг

Закон передбачає можливість укладення договору про медичне обслуговування населення з НСЗУ закладом охорони здоров’я будь-якої форми власності, та навіть фізичною особою-підприємцем.

А значить – приватні заклади можуть долучитися до реформи на рівні з державними та комунальними, та після укладення договору з НСЗУ – отримувати кошти за надані медичні послуги з державного бюджету.

Щоб відповідати вимогам до надавачів послуг, слід виконати такі умови:

  • бути зареєстрованим як юридична особа або ФОП;
  • мати чинну ліцензію на медичну практику;
  • мати необхідну матеріально-технічну базу, що відповідає галузевим стандартам та табелям оснащення, що затверджені МОЗ;
  • забезпечити доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
  • відповідати критеріям для відповідної бюджетної програми.

Надавач медичних послуг повинен бути підключеним до Центральної бази даних Електронної системи охорони здоров’я (ЦБД ЕСОЗ), порядок функціонування якої затверджений постановою Кабміну від 25 квітня 2018 р. № 411.

Відповідно, без комп’ютеризації закладу не обійтись.

Консультація юриста

Підключення здійснюється через МІС (медичні інформаційні системи). З переліком МІС, що підключені до ЦБД ЕСОЗ можна ознайомитись на сайті адміністратора Центральної бази даних eHealth України.

Договір з Національною службою здоров’я

Оголошення про укладення договорів (з описом медичних послуг, вимоги до спеціалізації та кількості фахівців, переліку обладнання) можна знайти на сайті НСЗУ.

Замовником за договором є НСЗУ, яка оплачує надані послуги, а виконавцем – заклад, який зобов’язаний надавати населенню послуги, передбачені договором.

Істотними умовами такого договору є обсяг послуг (а також лікарських засобів), порядок, строки та умови оплати, адреса надання послуг, права й обов’язки сторін, їх відповідальність, строк дії договору та звітність. Кабмін затверджує Типову форму договору та порядок його укладення.

Після укладення договору Національна служба здоров’я публікує його на своєму веб-сайті протягом 5 днів.

Оплата послуг буде здійснюватися на рахунок закладу на підставі звітів, які заклад внесе до електронної системи (п. 5 Порядку використання коштів, що затверджений постановою КМУ від 24.12.2019 № 1086).

 

Другий етап медичної реформи: як приєднатись приватним закладам?

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок