НЕДОСКОНАЛА «ДОСКОНАЛА» СИСТЕМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ – Ольга Сергєєва

Автор: Сергєєва Ольга Володимирівна

Студентка першого курсу магістерського рівня економічного факультету кафедри «Менеджменту, Публічного управління та HR-технологій» Українського державного університету залізничного транспорту.

Керівник проекту: к.е.н., доцент Громова Олена Володимирівна

 

Передмова. Відео

Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен має право на працю, що  включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає  або на яку вільно погоджується. 

Але, на жаль, у наш час багато людей не вільні у виборі професії через  своє економічне становище, а тому не можуть працювати там, де їм  подобається. З’являються ознаки безробіття в міру переходу держави до  ринкових відносин. У ринкових умовах також важко працевлаштуватися  молоді: випускникам загальноосвітніх навчальних закладів і молодим  спеціалістам, хоча сама молодь у будь-якій країні вважається потужним  потенціалом. Це також одна з найбільш незахищених і вразливих верств  суспільства. 

Консультація юриста

Аналіз літератури та нормативно-правових документів дає підстави  стверджувати, що проблема зайнятості молоді стає все більш актуальною,  оскільки не знайшла належного вирішення. 

В Україні безробіття серед молоді вважається однією з найгостріших  проблем, оскільки воно впливає на економіку та стабільність країни. Багато  студентів шукають місце для працевлаштування понад рік, знижуючи  мотивацію до роботи. Іноді молоді люди покладаються на соціальні виплати 

та допомогу батьків, що може сповільнити їхню активність у пошуку роботи. Молодь є також невіднятною частиною трудового колективу,  додатковим потенціалом, який невдовзі матиме великий вплив на покращення  економічного та соціального становища громад, відродження національної та  духовної спадщини українського народу. Держави визначають конкретні  шляхи формування та розвитку суспільства, зосереджуючись насамперед на  16-28-річних, чиї навички та знання в поєднанні з досвідом попередніх  поколінь є ключовими для прогресивного майбутнього. Порівняно з іншими 

віковими групами працездатного населення молодь має значну перевагу. Вона  має довший робочий день, кращі показники фізичної підготовки та  витривалості, вищий рівень загальної освіти, більшу професійну мобільність.  Водночас для представників покоління «20+» часто немає прийнятних  можливостей працевлаштування. 

Одна з проблем, з якою стикаються студенти під час працевлаштування  – відсутність досвіду роботи. Запитання «Де взяти профільний досвід роботи,  якщо без досвіду роботи кандидатів не розглядають» досі залишається  відкритим. І як у такому разі може вирішитись ситуація:  

  1. Відмова із боку роботодавця. 
  2. При співбесіді роботодавець оцінить особисті якості кандидата без  досвіду роботи, які також є важливими у робочому процесі, і на основі  випробувального терміну спостерігатиме за розвитком його  професійних якостей. За підсумком вирішить яким буде їхнє подальше  співробітництво. АЛЕ! На спеціальних умовах не всі роботодавці  погоджуються надати роботу. Особливо помітно це у вужчих  професійних напрямах, робота в яких передбачає знання великої  теоретичної бази, вивчити яку за 1-2 місяці неможливо. 

З метою розібратися детальніше із зазначеною проблемою було  використано дані із проведеного мною дослідження з використанням  анкетування учасників процесу працевлаштування. В опитуваннях взяли  участь як роботодавці або ті, хто від їхньої особи бере участь у цьому процесі  й ті, хто влаштовувався на роботу будь-коли (студенти).

 

Повний текст роботи тут: НЕДОСКОНАЛА «ДОСКОНАЛА» СИСТЕМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок