Що може чого не може МФО?

З 24 лютого 2022 року в Україні встановлено режим воєнного стану відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. 15 березня 2022 року було прийнято Закон України № 2120-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану”, який доповнив розділ “Прикінцеві та перехідні положення” Цивільного кодексу України новим пунктом 18. Згідно з ним, позичальник звільняється від відповідальності за прострочення виконання грошових зобов’язань за договором позики, якщо воно сталося в період дії воєнного стану, надзвичайного стану або протягом тридцяти днів після його припинення або скасування.

Також передбачено списання неустойки, штрафів та пені, які були нараховані за прострочення виконання договорів. Розділ IV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про споживче кредитування” доповнено пунктом 61, згідно з яким споживач звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит у період дії воєнного стану, надзвичайного стану або в тридцятиденний строк після їх припинення або скасування. При цьому заборонено збільшення процентної ставки за користування кредитом з причин, які не передбачені законодавством.

Заборонено кредитору!

Згідно з Законом України “Про споживче кредитування”, кредитор зобов’язаний дотримуватися певних заборон щодо дій по відношенню до боржника, зокрема:

 • Заборона накладати штрафні санкції, пені, використовувати інші методи впливу на боржника, які не передбачені договором кредитування або законом.
 • Заборона на продаж або забезпечення іпотекою майна, що є єдиним майновим комплексом боржника, який необхідний для здійснення ним професійної діяльності або задоволення житлових потреб, за винятком випадків, передбачених законом.
 • Заборона на продаж або забезпечення іпотекою майна, що є єдиним майновим комплексом боржника, необхідним для забезпечення медичного відновлення або навчання.
 • Заборона вимагати від боржника сплати кредиту у повному обсязі до закінчення строку дії кредитного договору, якщо таке вимогу не передбачено умовами договору.
 • Заборона вимагати сплату боржника, яка перевищує вартість непогашених на день вимоги кредитора зобов’язань, у тому числі нарахованої за період після виникнення боргу, якщо інше не передбачено умовами договору.

Якщо кредитор порушує заборони, передбачені законом, боржник може звернутися до суду для захисту своїх прав та законних інтересів.

Згідно з Законом України “Про споживче кредитування”, кредитор не має права вимагати від боржника сплати процентів, які перевищують тіло кредиту в декілька разів.

Ця заборона має на меті запобігти надмірній фінансовій вимозі з боку кредитора та забезпечити захист прав споживачів на фінансовому ринку.

Така практика, коли кредитор вимагає від боржника сплатити суму, перевищуючу тіло кредиту в кілька разів, може бути незаконною і вважається проявом недобросовісної конкуренції на ринку кредитів.

Якщо боржник зіткнувся з такою ситуацією, він може звернутися до кредитора з вимогою зниження процентних ставок, а також звернутися до Державної служби з питань захисту прав споживачів або до суду для захисту своїх прав та законних інтересів.

Права особи боржника!

Закон України “Про споживче кредитування” встановлює ряд прав, які належать боржнику, який бере участь в споживчому кредитуванні. Основні з них наступні:

 • Право на отримання інформації: боржник має право на одержання повної інформації від кредитора про всі умови кредитування, включаючи процентні ставки, комісії, платежі, штрафні санкції, а також про загальну вартість кредиту.
 • Право на відмову від укладання договору: боржник має право відмовитися від укладання договору споживчого кредитування без вказування причин протягом 14 календарних днів з моменту укладання договору.
 • Право на досрочне погашення кредиту: боржник має право досрочно повністю або частково погасити кредит та зменшити свої зобов’язання зі сплати процентів.
 • Право на зменшення процентної ставки: у разі зменшення розміру кредитування або зменшення ризику пов’язаного з кредитуванням, боржник має право звернутися до кредитора з проханням зменшити процентну ставку.
 • Право на укладання договору з кредитором: боржник має право на укладання договору з кредитором, який відповідає його інтересам та можливостям.
 • Право на вирішення спірних питань: боржник має право звернутися до Державної служби з питань захисту прав споживачів або до суду у разі виникнення спорів з кредитором.
 • Право на захист від недобросовісної діяльності кредитора: боржник має право на захист від недобросовісної діяльності кредитора.

До кого звернутись за допомогою у разі порушення прав боржника?

Неможливість захистити себе перед банком, мікрофінансовою установою, колектором, боржник отримує велику кількість проблем та збільшення заборгованості, хоча має всі права на захист своїх законних інтересів перед кредиторами.

Звертаючись до адвокатів Адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери» кожен боржник, кожен громадянин, кожна особа, яка постраждала від дій мікрофінансових установ, колекторів, отримує кваліфіковану правову (правничу) допомогу, захист своїх законних прав та інтересів, спокій на душі собі та своїм близьким та впевненість у врегулюванні конфліктної ситуації на користь та в інтересах клієнта та близьких.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок