Türk vatandaşlarının askerlik hizmetinden muaf tutulması

Ukrayna’da çok miktarda T.C. vatandaşları ikamet etmektedir. Onlardan çoğu burada eğitim görür, çalışır ya da kendi işine sahiptir. Onlardan büyük çoğunluk askerlik çağında olan erkeklerdir. Mevzuat askerlik çağına gelmiş erkekler için askerlikten muaf tutulması olanağını öngörmektedir. Bunun için gerekli belgeleri hazırlamakla birlikte temel askerlik eğitimi kursunu bitirmeleri ve devlet bütçesine bir ücret ödemeleri gerekmektedir. Siz Türk vatandaşıysanız ve kendinize muafiyet isterseniz kalifiye hukukçulardan yardıma ihtiyacınız olur. Bunu LİGALEYD şirketinden alabilirsiniz.
Türkiye’de zorunlu askerlik hizmeti
Türkiye Cumhuriyeti’nde on dokuzdan kırk yaşına kadar giren tüm erkekler askere alınmaktadır. Fakat bu yaşta askerlik hizmeti yapmayanlar daha sonra askerliğe yine çağrılabilir, tabi ki sağlık durumu iyi olduğu takdirde. Üniversite öğrencileri yirmi dokuz yaşına kadar, lisansüstü öğrencileri ise otuz beş yaşına kadar askerlikten tecil hakkı almaktadır. Ayrıca emniyet mensupları ya da devlete hizmet bakımından Vatan’a borcunu ödemiş ailesi olanlar  resmi olarak askerlikten muaf olmaktadır. Son maddeye örnek olarak askerlik hizmeti süresinde şehit olmuş kişilerin erkek kardeşleri dahildir. Hizmetin süresi on iki aydır. Yüksek okullarda öğrenenler için altı aydır. Bunun yanı sıra devlet bazı mesleğin temsilcilerine askeri harekata katılmadan silahlı kuvvetlere giren özel hizmetlerde askerliğini bitirmeye izin vermektedir. Söz konusu mesleklerin örnekleri doktor ve hukukçulardır. Kadınlar ancak subay olarak kontrat esasına göre askere alınabilir.Herhangi cinsi olan subaylar ilgili okulu bitirdikten sonra en az on beş yıllık hizmet yapmak zorundadır. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra ondan önceki mesleğe yine başlayabilir. Bununla beraber onun maaşı Savunma Bakanlığı’ndan verilen zam sayesinde artırılır. Zam maaşın yarısına ulaşabilir. Askerlikten kaçanlara hapis cezası verilmektedir. Ceza süresi koşullara bağlı olarak değişmektedir. Yani bir hafta içinde teslim olanlara bir aydan ve on yıla kadar (sahte belge kullanma gibi ek koşulların var olması durumunda) verilmektedir. Ceza süresi on aydan az olması durumunda askeri hapishanede geçer, büyük ise basit hapishanede. Kontrat esasına göre askerlik hizmeti yapan askerler yüksek maaşı kazanır, ölüm yoksa yaralama olması durumunda ailelerine tazminat ödenir.
Türk vatandaşlarının Ukrayna’ya göçmenliği
Uluslararası sözleşmeler Türkler için vizesiz rejime öngörmektedir. Fakat bu, kısa süreli ikamet (en fazla doksan gün) için geçerlidir. Burada yaşamayı, çalışmayı veya okumayı planlayanlar için  Ukrayna vizesi gerekmektedir. Ancak o süreli oturum izni alınmak için dayanak olarak çıkar. Onu almak için Türk vatandaşı evrakları tamamladıktan sonra dilekçe vermesi gerek. D vize alınmasını şu dayanaklar sağlayabilir:
·         Çalışma izni;
·         Okuma izni;
·         Oturum izni;
·         Dini örgütten davetiye;
·         Yabancı temsilcilikten davetiye.
Bu belgelerden birini Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Konsolosluğu’na verilmesi gerekmektedir. Bazısının hazırlanması ek evrakların verilmesi gerekir (mesela çalışma izni alınmasına diploma kopyası gereklidir). Onlarla birlikte dilekçe ve bireysel dökümanlar (pasaport vesaire) verilmektedir. Vize fiyatı değişebilir. Bu evrakların hazırlanması için LİGALEYD şirketine başvurabilirsiniz. Her aşamada göçme ile ilgili sorunları çözmeyi yardım ederiz.
Ukrayna’ya vardıktan sonra göçmenlik izni ve süreli oturum izni için başvurmanız gerekecektir. Bunun için gerekli evrakları Ukrayna Devlet Göç İdaresi şubesine vereceksiniz. Türkiye’de verilmiş bütün evrakların noter tasdikli Ukrayna dilindeki tercümeleri de eklenecek. Oturum yalnız bir yıl için verilmektedir. Süresi sona erdikten sonra uzatılması gerekir. Süreli oturum izni hazırlanması ücretli hizmettir. Onun fiyatı şöyle üç kısmına böler: form, hizmet ve devlet vergisi ödemeleri. Şahısların bazı grupları devlet vergisi ödenmesinden muaf olur. Siz onlara ait olursanız muafiyetlerinizi belgelenen evrakları makbuz yerine veriniz. Dini inançlarınıza uygun biçimde oturum izni için verdiğiniz fotoğrafta başörtülü olabilirsiniz (ama pasaportunuzdaki fotoğrafta aynı görünüş şarttır). Eğer Ukrayna’da kaldığınız sırada oturum iznini kaybederseniz ya da deforme ederseniz, merak etmeyin, o yenilenebilir.
Evrakları hazırlandığınızda ve dilekçe yazımında azami dikkat gösterin. Yanlışlıklar vize veya oturum izni verilmesine engelleyebilir yoksa bu işlem daha çok zaman alacaktır.
Süreli oturum izni verildiği şartlar etkili olana kadar geçerlidir. İşi kaybeder veya öğrenimi dondurursanız Ukrayna’da yaşama hakkınız kaybedilecek.
Ukrayna’da çalışan ya da okuyanların askerlik hizmetinden muaf tutulması
Türkiye’nin mevzuatı yurt dışında çalışan veya okuyan vatandaşlara askerlik hizmetinden muafiyet olasılığını sunar. Siz yirmi – kırk bir yaşında üst üste üç yıl Türkiye’nin dışında kaldıktan sonra muafiyet hakkına başvurabilirsiniz. Onu almanız için birkaç adım atmalısınız. Birincisi ise çalışma veya okuma evraklarının hazırlanmasıdır. Bu evraklar,  Ukrayna vizesi alınması için gereken izinlerinizdir. Çalışma izni almak için adınıza şirket tescili yaptırabilirsiniz. Bu, gerekli belgelerinin hızlı ve basit hazırlanmasını sağlayacak ve muafiyetiniz üçüncü şahıslara bağlı olmayacak. Aynı zamanda çalışma iznine sahip olabilirsiniz ve Ukrayna yüksek okulunda tam-zamanlı öğrenci olabilirsiniz. Böylece siz öğrenim ile ilgili sorunlar çıkarsa riske girmeyeceksiniz. Evrakları hazırladıktan sonra askerlik eğitimi temel kursuna başlamak için Memleketinize gelmeniz gerekecek. O üç hafta sürüp savaş halinde bilmeniz gereken temel bilgi ve becerilere içermektedir. Kursu bitirince Türkiye Merkez Bankası’na belirtilen tutarı ödemelisiniz. Otuz sekiz yaşını doldurmamış şahıslar için 5112 avro, 38 yaşı üstü için 7668 avro’dur. Bu tutar dört ödemeye bölebilirsiniz. Ancak birincisi 1278 avro’dan az olmamalı. Otuz sekiz yaşına girmediğiniz takdirde ödemeyi gireceğiniz yıla kadar erteleyebilirsiniz. Söz konusu para Türkiye’nin milli askeri komutanlığının emrine verilmektedir. Tüm bu adım yapıldıktan sonra Türk ordusunda askerlik hizmetinden muafı resmi olarak alırsınız. Bu, Ukrayna’da çalışmaya veya okumaya rahatça devam etmenizi sağlar.
Bazen Türk vatandaşları Memleketinde yaşadıkları ve çalıştıkları halde benzeri şema aracılığıyla askerlik hizmetinden kurtulabilirler. Ama böyle fırsat her yıl verilmiş olan değildir. Buna ilişkin karar Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay tarafından verilmektedir. Ayrıca vatanı terk etmeyen Türkler daha yüksek ücreti ödeyip daha uzun süreli temel eğitim kursundan geçmeli. Bu durumda ödeme yıl boyunca yapılmalıdır.
Evrakların hazırlanmasında yardım
Ukrayna’ya gelen yabancı uyruklu kişi gerekli evrakların hazırlanmasına ilişkin sorunlarla sıkça karşılar (vize işlemi, şetli belgeler vs.). Bu, yerli kurallar ve kanunların bilinmemesiden doğar. Alışılmamış Ukrayna’daki bürokrasinin özellikleri de büyük önem taşır. Bu sorunların daha ciddi zahmatlere dönüşmemesi için işi bilen hukukçulara başvurmak gerek. Lviv’de faaliyetini gösteren Ligaleyd adlı şirketi size desteğini sunar. Biz her çeşit işleri ile uğraşıp askerlik hizmetinden muafı almanızda ve göçmenliğin her aşamasında size yardımcı olacağız. Size Ukrayna vizesi, göçmenlik izni, oturum izni alınması konusunda hizmeti veririz, şirketi tescili işlemde ve çalışma veya okuma izni alınmasında yardımcıyız. Ayrıca evrakları kaybettiğiniz, kanunla zahmet olduğunuz, oturum veya vize geciktiğiniz takdirde desteğimizi kullanabilisiniz. Bizimle Ukrayna ve Türkiye’deki durumunuz hakkında telaşınız kalmayacak. Ligaleyd’e başvurun. İşimizde en iyiyiz.]]>

Türk vatandaşlarının askerlik hizmetinden muaf tutulması
You may like
A new law on virtual assets: the picture is formed, but without details. On September 8, 2021, the Verkhovna Rada has finally adopted the long-awaited law "On Virtual Assets", which clarified many ambiguous points. This is especially true for the status of cryptocurrency and the rules of its circulation in the country. Let`s take a closer look at novelties. An ambiguous term Let's start with what the legislator actually means by "virtual assets". There are the following features:  they are an intangible good (cannot be represented on tangible media)  fall under the list of objects of civil rights (that is, they can be owned and be disposed of)  represent an electronic form of a set of data (essentially, they are blocks of information put in order);  the existence and circulation of assets are due to software tools (specific electronic environment). From these features we can draw the following conclusion: virtual assets are not limited to cryptocurrency. Digital currency is part of the concept, but other instruments, such as tokens, NFTs, or even in-game items, fall under the definition. Actually, the actual existence of most digital products, having a certain value, is due to the software environment (ecosystem), either it is blockchain technology, a trading platform, or an online game server. It should be noted that the attempt to define virtual assets was already made in the adopted Law of Ukraine in counteracting money laundering. In this act, they understand it as digital means of payment, which goes against the new definition. As a result, there are now two different explanations for virtual assets, which causes significant confusion not only in regulation but also in interpretation. It is definitely necessary to expect clarifications from competent state bodies. Let's return to the new law. Its application covers legal relations in which the "Ukrainian element" is present:  provider or recipient of services represented in Ukraine;  an agreement according to which the turnover of virtual assets is carried out in accordance with Ukrainian legislation;  the acquirer of assets (or both counterparties) is a resident(s) of Ukraine. The law also introduces an interesting division of all virtual assets into two groups: secured and unsecured. Here again, there is a problem of interpretation. The first category includes products exchanged for (state) currency, the second category includes instruments that can be exchanged only for other digital assets. There is an alternative opinion: that the turnover of secured assets is supported by real goods (money or other property), while unsecured ones are not supported by anything. The latter interpretation is the most credible, as the new law stipulates that virtual assets are NOT means of payment. Moreover, they cannot be exchanged for real goods, be they property, services or money. This significantly narrows the potential for the use of virtual assets not only for commercial but also for civilian purposes. About obligatory licensing The new law states that in some cases, the use of virtual assets will require licensing. The 4 types of activity are mentioned:  storage and management of virtual assets (or its` keys)  servicing of exchange operations with virtual assets (both for other analogues and for real goods);  translation of digital assets;  any intermediary services. A list is quite impressive, but there are some important exclusions:  if your service works with cryptocurrency wallet (it means users can dispose of accumulations into cryptocurrency independently);  If your service works on smart contracts or decentralized protocol, based on which internal transfers are performed. As to intermediary services, everything is more compicated. Actually, any mediation is based on the public share offering. That is why it is subject to licensing. How to get a license? A company that wishes on legal grounds to engage in virtual assets must satisfy legislative requirements. The key role is played by the minimum amount of the statutory capital, which equals 1,19 million hryvnyas (for non-residents it is 5,95 million hryvnyas) in case of storage and administration. For other types of activity (trading, translation and mediation services) the minimum size of the statutory capital amounts to 595 thousand hryvnyas (for non-residents is 2,98 million hryvnyas). The order of the registration of license:  to compose an application and prepare documents.  to pay state fee (68-136 thousand hryvnyas for residents and 340-680 thousand hryvnyas is for non-residents).  to pend review of the request (30 days).  to get a license. The duration of the license is 1 year. No norms about the continuation of legal force of permission are set (we are expecting amendments or explanations from the Ministry of Digital transformation of Ukraine). Notably that non-residents must pay a far greater sum, than domestic companies. The Ukrainian legislator obviously encourages an internal market, getting rid of a strong foreign presence (that, in fact, coincide with modern politics of the state on the whole). Together with an application, the following documents must be prepared: The access code to the copy of the Statute of the company (or the foundation agreement) kept in an electronic file in the database of the Unified State Register of Enterprises and Organizations (USREO);  Funding sources of the statutory capital (where the money are taken from);  confirmation of the actual injection of money;  information about beneficiaries (special attention must be paid to business reputation);  the information about the director and founders;  the check about payment of state fee;  the internal regulations, in accordance with which ones, the privacy policy rules are regulated. In the terms of volume of necessary documentation of licensing is very alike with complete registration of legal entity. It is understood that the state wants the severe adjusting of activity of organizations that will engage in virtual assets. Is it already possible to get a license? The adoption of the law by the parliament is a significant step forward in adjusting and legal market of virtual assets creation in Ukraine. However, the new rules haven`t come into effect yet - their term of introduction depends on making amendments in the Internal Revenue Code. It is yet unknown, when a legislator will decide to enter the renewed system of taxation for such assets. Being "IT-hub" and territory, where cryptocurrency enjoys large popularity, the question of taxes must be decided maximally safely. Despite the presence of obvious gaps in interpretation, a new law on virtual assets gives the official narrative of what takes place and that, how the legal relationships related to cryptocurrency will be regulated. It is to be hoped that in the nearest time the Ministry of digital information will give out the detailed explanations concerning debatable norms.
20/01/2022

We will
call you