Türk vatandaşlarının askerlik hizmetinden muaf tutulması

Ukrayna’da çok miktarda T.C. vatandaşları ikamet etmektedir. Onlardan çoğu burada eğitim görür, çalışır ya da kendi işine sahiptir. Onlardan büyük çoğunluk askerlik çağında olan erkeklerdir. Mevzuat askerlik çağına gelmiş erkekler için askerlikten muaf tutulması olanağını öngörmektedir. Bunun için gerekli belgeleri hazırlamakla birlikte temel askerlik eğitimi kursunu bitirmeleri ve devlet bütçesine bir ücret ödemeleri gerekmektedir. Siz Türk vatandaşıysanız ve kendinize muafiyet isterseniz kalifiye hukukçulardan yardıma ihtiyacınız olur. Bunu LİGALEYD şirketinden alabilirsiniz.
Türkiye’de zorunlu askerlik hizmeti
Türkiye Cumhuriyeti’nde on dokuzdan kırk yaşına kadar giren tüm erkekler askere alınmaktadır. Fakat bu yaşta askerlik hizmeti yapmayanlar daha sonra askerliğe yine çağrılabilir, tabi ki sağlık durumu iyi olduğu takdirde. Üniversite öğrencileri yirmi dokuz yaşına kadar, lisansüstü öğrencileri ise otuz beş yaşına kadar askerlikten tecil hakkı almaktadır. Ayrıca emniyet mensupları ya da devlete hizmet bakımından Vatan’a borcunu ödemiş ailesi olanlar  resmi olarak askerlikten muaf olmaktadır. Son maddeye örnek olarak askerlik hizmeti süresinde şehit olmuş kişilerin erkek kardeşleri dahildir. Hizmetin süresi on iki aydır. Yüksek okullarda öğrenenler için altı aydır. Bunun yanı sıra devlet bazı mesleğin temsilcilerine askeri harekata katılmadan silahlı kuvvetlere giren özel hizmetlerde askerliğini bitirmeye izin vermektedir. Söz konusu mesleklerin örnekleri doktor ve hukukçulardır. Kadınlar ancak subay olarak kontrat esasına göre askere alınabilir.Herhangi cinsi olan subaylar ilgili okulu bitirdikten sonra en az on beş yıllık hizmet yapmak zorundadır. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra ondan önceki mesleğe yine başlayabilir. Bununla beraber onun maaşı Savunma Bakanlığı’ndan verilen zam sayesinde artırılır. Zam maaşın yarısına ulaşabilir. Askerlikten kaçanlara hapis cezası verilmektedir. Ceza süresi koşullara bağlı olarak değişmektedir. Yani bir hafta içinde teslim olanlara bir aydan ve on yıla kadar (sahte belge kullanma gibi ek koşulların var olması durumunda) verilmektedir. Ceza süresi on aydan az olması durumunda askeri hapishanede geçer, büyük ise basit hapishanede. Kontrat esasına göre askerlik hizmeti yapan askerler yüksek maaşı kazanır, ölüm yoksa yaralama olması durumunda ailelerine tazminat ödenir.
Türk vatandaşlarının Ukrayna’ya göçmenliği
Uluslararası sözleşmeler Türkler için vizesiz rejime öngörmektedir. Fakat bu, kısa süreli ikamet (en fazla doksan gün) için geçerlidir. Burada yaşamayı, çalışmayı veya okumayı planlayanlar için  Ukrayna vizesi gerekmektedir. Ancak o süreli oturum izni alınmak için dayanak olarak çıkar. Onu almak için Türk vatandaşı evrakları tamamladıktan sonra dilekçe vermesi gerek. D vize alınmasını şu dayanaklar sağlayabilir:
·         Çalışma izni;
·         Okuma izni;
·         Oturum izni;
·         Dini örgütten davetiye;
·         Yabancı temsilcilikten davetiye.
Bu belgelerden birini Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Konsolosluğu’na verilmesi gerekmektedir. Bazısının hazırlanması ek evrakların verilmesi gerekir (mesela çalışma izni alınmasına diploma kopyası gereklidir). Onlarla birlikte dilekçe ve bireysel dökümanlar (pasaport vesaire) verilmektedir. Vize fiyatı değişebilir. Bu evrakların hazırlanması için LİGALEYD şirketine başvurabilirsiniz. Her aşamada göçme ile ilgili sorunları çözmeyi yardım ederiz.
Ukrayna’ya vardıktan sonra göçmenlik izni ve süreli oturum izni için başvurmanız gerekecektir. Bunun için gerekli evrakları Ukrayna Devlet Göç İdaresi şubesine vereceksiniz. Türkiye’de verilmiş bütün evrakların noter tasdikli Ukrayna dilindeki tercümeleri de eklenecek. Oturum yalnız bir yıl için verilmektedir. Süresi sona erdikten sonra uzatılması gerekir. Süreli oturum izni hazırlanması ücretli hizmettir. Onun fiyatı şöyle üç kısmına böler: form, hizmet ve devlet vergisi ödemeleri. Şahısların bazı grupları devlet vergisi ödenmesinden muaf olur. Siz onlara ait olursanız muafiyetlerinizi belgelenen evrakları makbuz yerine veriniz. Dini inançlarınıza uygun biçimde oturum izni için verdiğiniz fotoğrafta başörtülü olabilirsiniz (ama pasaportunuzdaki fotoğrafta aynı görünüş şarttır). Eğer Ukrayna’da kaldığınız sırada oturum iznini kaybederseniz ya da deforme ederseniz, merak etmeyin, o yenilenebilir.
Evrakları hazırlandığınızda ve dilekçe yazımında azami dikkat gösterin. Yanlışlıklar vize veya oturum izni verilmesine engelleyebilir yoksa bu işlem daha çok zaman alacaktır.
Süreli oturum izni verildiği şartlar etkili olana kadar geçerlidir. İşi kaybeder veya öğrenimi dondurursanız Ukrayna’da yaşama hakkınız kaybedilecek.
Ukrayna’da çalışan ya da okuyanların askerlik hizmetinden muaf tutulması
Türkiye’nin mevzuatı yurt dışında çalışan veya okuyan vatandaşlara askerlik hizmetinden muafiyet olasılığını sunar. Siz yirmi – kırk bir yaşında üst üste üç yıl Türkiye’nin dışında kaldıktan sonra muafiyet hakkına başvurabilirsiniz. Onu almanız için birkaç adım atmalısınız. Birincisi ise çalışma veya okuma evraklarının hazırlanmasıdır. Bu evraklar,  Ukrayna vizesi alınması için gereken izinlerinizdir. Çalışma izni almak için adınıza şirket tescili yaptırabilirsiniz. Bu, gerekli belgelerinin hızlı ve basit hazırlanmasını sağlayacak ve muafiyetiniz üçüncü şahıslara bağlı olmayacak. Aynı zamanda çalışma iznine sahip olabilirsiniz ve Ukrayna yüksek okulunda tam-zamanlı öğrenci olabilirsiniz. Böylece siz öğrenim ile ilgili sorunlar çıkarsa riske girmeyeceksiniz. Evrakları hazırladıktan sonra askerlik eğitimi temel kursuna başlamak için Memleketinize gelmeniz gerekecek. O üç hafta sürüp savaş halinde bilmeniz gereken temel bilgi ve becerilere içermektedir. Kursu bitirince Türkiye Merkez Bankası’na belirtilen tutarı ödemelisiniz. Otuz sekiz yaşını doldurmamış şahıslar için 5112 avro, 38 yaşı üstü için 7668 avro’dur. Bu tutar dört ödemeye bölebilirsiniz. Ancak birincisi 1278 avro’dan az olmamalı. Otuz sekiz yaşına girmediğiniz takdirde ödemeyi gireceğiniz yıla kadar erteleyebilirsiniz. Söz konusu para Türkiye’nin milli askeri komutanlığının emrine verilmektedir. Tüm bu adım yapıldıktan sonra Türk ordusunda askerlik hizmetinden muafı resmi olarak alırsınız. Bu, Ukrayna’da çalışmaya veya okumaya rahatça devam etmenizi sağlar.
Bazen Türk vatandaşları Memleketinde yaşadıkları ve çalıştıkları halde benzeri şema aracılığıyla askerlik hizmetinden kurtulabilirler. Ama böyle fırsat her yıl verilmiş olan değildir. Buna ilişkin karar Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay tarafından verilmektedir. Ayrıca vatanı terk etmeyen Türkler daha yüksek ücreti ödeyip daha uzun süreli temel eğitim kursundan geçmeli. Bu durumda ödeme yıl boyunca yapılmalıdır.
Evrakların hazırlanmasında yardım
Ukrayna’ya gelen yabancı uyruklu kişi gerekli evrakların hazırlanmasına ilişkin sorunlarla sıkça karşılar (vize işlemi, şetli belgeler vs.). Bu, yerli kurallar ve kanunların bilinmemesiden doğar. Alışılmamış Ukrayna’daki bürokrasinin özellikleri de büyük önem taşır. Bu sorunların daha ciddi zahmatlere dönüşmemesi için işi bilen hukukçulara başvurmak gerek. Lviv’de faaliyetini gösteren Ligaleyd adlı şirketi size desteğini sunar. Biz her çeşit işleri ile uğraşıp askerlik hizmetinden muafı almanızda ve göçmenliğin her aşamasında size yardımcı olacağız. Size Ukrayna vizesi, göçmenlik izni, oturum izni alınması konusunda hizmeti veririz, şirketi tescili işlemde ve çalışma veya okuma izni alınmasında yardımcıyız. Ayrıca evrakları kaybettiğiniz, kanunla zahmet olduğunuz, oturum veya vize geciktiğiniz takdirde desteğimizi kullanabilisiniz. Bizimle Ukrayna ve Türkiye’deki durumunuz hakkında telaşınız kalmayacak. Ligaleyd’e başvurun. İşimizde en iyiyiz.]]>

Türk vatandaşlarının askerlik hizmetinden muaf tutulması

We will
call you