KLIENCI RZĄDOWI AKTYWNIE WZNAWIAJĄ OGŁOSZENIA PRZETARGOWE!

Świadczy o tym fakt, że w maju w systemie Prozorro ogłoszono około 5 tys. konkurencyjnych zakupów, czyli dwa razy więcej niż w kwietniu tego samego roku!
Dlatego postanowiliśmy pokryć ciekawe zakupy towarów i dzieł, których dziś potrzebuje państwo!
Jest dużo zakupów, ale zrobimy własne TOP-5 tygodnia!
Tak więc na dzień 22.06.22 obecne przetargi to:

Temat: Remont pomieszczeń strzelnicy Dawydowskiej placówki wspomagającej liceum ogólnokształcące I-III stopni im. T. G. Szewczenko
Przewidywany koszt: 5 726 161,20 UAH
Miejsce dostawy: rada wsi Dawidowski, obwód lwowski

Temat: Bieżąca naprawa części pomieszczeń drugiego oddziału chirurgicznego KNP „Ternopol Regionalna Przychodnia Kliniczna Onkologiczna” TOP przy ul. R. Kupchinsky’ego, 8 w Tarnopolu
Przewidywany koszt: 3.652.571,00 UAH.
Miejsce dostawy: KNP „Ternopol Regionalne Kliniczne Centrum Onkologii”

Temat: Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu: „Remont pomieszczeń pod instalację angiograficznej sali operacyjnej w KNP” 1 Okręgowe Towarzystwo Lekarskie” przy ul. Filipp Orlyka, 4
Przewidywany koszt: 450 000,00 UAH.
Miejsce dostawy: KNP Wielospecjalistyczny Szpital Kliniczny Intensywnego Leczenia i Medycyny Ratunkowej, Lwów

Temat: Mrożona ryba, filet rybny i inne mięso
Szacunkowy koszt: 2 099 728,00 UAH
Miejsce dostawy: Wydział Oświaty Rady Miejskiej Łucka

Temat:
Drewno opałowe Szacunkowy koszt: 1.000.000,00 UAH
Klient: Departament Edukacji Rady Miejskiej Berszadu, region Winnica.

KLIENCI RZĄDOWI AKTYWNIE WZNAWIAJĄ OGŁOSZENIA PRZETARGOWE!

We will
call you