Zezwolenie na pobyt stały na Ukrainie na podstawie wniesienia inwestycji zagranicznej

Zezwolenie na pobyt stały na Ukrainie wydaje się tylko na podstawie zezwolenia na imigrację.

Ustawa zawiera wyczerpującą listę powodów, które dają prawo do ubiegania się o imigracji. Większość z nich odnoszą się do relacji z obywatelami Ukrainy. Jeśli imigrant nie ma krewnych w Ukrainie, nie ma wybitnych osiągnięcia naukowych, nie był obywatelem Ukrainy, najbardziej możliwą przyczyną uzyskania zezwolenia na imigrację na Ukrainę jest wniesienie inwestycji zagranicznej.
 
Zgodnie z Ustawą Ukrainy „O imigracji”, prawo do uzyskania zezwolenia na imigrację mają osoby, którzy dokonali inwestycji zagranicznej w gospodarkę Ukrainy w obcej walucie w wysokości nie mniej niż sto (100) tysięcy dolarów, zarejestrowaną zgodnie z ustawą.

Metody wniesienia inwestycji zagranicznej
 
Inwestycji zagraniczne mogą być osiągnięte poprzez stworzenie własnej firmy lub udział w kapitale istniejącej spółki. Ale inwestycja musi spełniać następujące obowiązkowe kryteria:
– jest wykonana w obcej walucie wymienialnej (dolar, euro, itd.);
– musi być nie mniej niż sto tysięcy dolarów;
– rejestruje się zgodnie z ustawą;
– być inwestycją na Ukrainie w celu prowadzenia działalności gospodarczej dla osiągnięcia zysku.

Cudzoziemcy często mają pytanie, czy zakup mieszkania na Ukrainie zapewnia prawo do stałego pobytu. Niestety, nawet jeśli wartość mieszkania lub domu ponad 100 000 dolarów, własność na takie mieszkanie nie daje prawa do imigracji, bo sam zakup mieszkania lub domu na własny użytek nie jest uważany za inwestycję i nie zostane zarejestrowany przez Ministerstwo Gospodarki Ukrainy.

Najlepszym rozwiązaniem dla wniesienia inwestycji zagranicznej jest założycielstwo własnej firmy na Ukrainie oraz wniosek 100.000 dolarów w walucie obcej do kapitału zakładowego z konta osobistego na konto firmy.
Jeśli wniesienie inwestycji zagranicznej jest realizowane wyłącznie w celu uzyskania stałego pobytu na Ukrainie, pieniędzy po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały mogą być wykorzystane w imieniu firmy w rożnych celach, w tym zakresie na zakup nieruchomości.

Inwestycja do nabycia nieruchomości

Poniżej opisujemy najlepszą opcjię wniesienia inwestycji z nabyciem nieruchomości i uzyskania stałego pobytu na Ukrainie, główne koszty i podatki, które mogą pojawić się w tym procesie:
1) Rejestracja przedsiębiorstwa na Ukrainie, gdzie osoba będzie założycielem, najlepiej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wśród działań firmy jako główny należy zauważyć – działalność z nieruchomością (sprzedaż, dzierżawa) lub jakiegokolwiek innego rodzaju działalności gospodarczej do wyboru.
2) Ponieważ procedura uzyskania zezwolenia na pobyt stały może trwać do roku, trzeba uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Najlepsze rozwiązanie – uzyskania zezwolenia na pracę jako dyrektor własnej firmy.
3) Dodanie kapitału zakładowego w wysokości równej 100 000 dolarów w walucie obcej. Koszty powinny zostać przeniesione z konta osobistego. Zaleca się, aby natychmiast kupić mieszkanie za te pieniądze aby zminimalizować ryzyko wynikające z różnic kursowych.
4) Rejestracja inwestycji zagranicznej w Ministerstwie Gospodarki – proces ten trwa około 2 tygodnie, polega na sprawdzeniu przychodu kosztów przez potwierdzenia kontroli podatkowej i rejestracji w organie terytorialnym Ministerstwa Gospodarki
5) Przygotowanie i złożenie wszystkich dokumentów na zezwolenia na imigrację podstawowym dokumentem jest zawiadomienie o inwestycji.
6) Likwidacja spółki, wycofanie aktywów. Likwidacja spółki trwa około 2-3 miesięcy Oczywiście likwidacja spółki nie może być prowadzona do uzyskania zezwolenia na imigrację. Po likwidacji nabyta nieruchomoś wraca do właściciela.

Kancelarja prawna „Legalaid” oferuje pełny zakres usług związanych z uzyskaniem stałego pobytu na Ukrainie w oparciu na wprowadzenie inwestycji zagranicznej, w tym zakresie zakładanie i rejestracja spółek, rejestracja inwestycji zagranicznej w organach Ministerstwa Gospodarki i pomoc prawna przy działalności firmy, likwidacja spółki, przygotowanie i złożenie wszystkich dokumentów do uzyskania zezwolenia na imigrację i na pobyt stały na Ukrainie.
Prosimy o kontakt: +38 096 002 01 00; +38 032 247 35 44

Zezwolenie na pobyt stały na Ukrainie na podstawie wniesienia inwestycji zagranicznej

We will
call you