Pochodzenie terytorialne jako podstawa do uzyskania obywatelstwa Ukrainy

Pochodzenie terytorialne –  najbardziej popularny sposób nabycia obywatelstwa Ukrainy. W ciągu ostatnich 5 miesięcy 2015 roku około 2.900 osób otrzymało obywatelstwo ukraińskie na tej podstawie.

Dla uzyskania obywatelstwa na podstawie pochodzenia terytorialnego ważnymi są dwa głównych kryteria. Pierwszykryterium – urodzenie albo pobyt stały do ogłoszenia niezależności Ukrainy, czyli do 24 serpnia 1991 roku na terenah, które po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich stały terytorium Ukrainy zgodnie z ustawą „O prawonastępstwo”.  Drugy kryterium – narodzenie albo pobyt stały na terytoriach, co historycznie  należali do Ukrainy (w szczególności USRR, URL i tym podobne).

Uzyskać obywatelstwo na podstawie pochodzenia terytorialnego można nie tylko wtedy, kiedy osoba, która ma zamiar otrzymać obywatelstwo Ukrainy sama urodziła się albo mieszkała na wyżej wspomnianych terytoriach, ale i również jeśli tam urodziły się jej rodzice, dziad albo baba, krewny brat albo siostra, syn albo córka, wnuk albo wnuczka.

 W porównaniu z innymi sposobami nabycia obywatelstwa, uzyskanie obywatelstwa za pochodzeniem terytorialnym jest znacznie prostszy, ponieważ są potrzebny niewielki za rozmiarem pakiet dokumentów i terminy rozpatrzenia oświadczenia są znacznie krótszy (blisko 3 miesięcy).

Dla tego, żeby uzyskać obywatelstwo za pochodzeniem terytorialnym koniecznie jest podać następne dokumenty:

  • oświadczenie ustalonego wzorca;
  • 2 foto rozmiarem 3,5х4,5 sm (na matowym papierze);
  • dokument, co potwierdza fakt urodzenia albo stałego pobytu na terytorium Ukrainy;
  • zobowiązanie pozbyć się obywatelstwa cudzoziemskiego (alboż deklarację o nieobecności obywatelstwa cudzoziemskiego dla bezpaństwowców; oświadczenie o przemianie obywatelstwa cudzoziemskiego jeśli istnieje międzynarodowa umowa między Ukrainą i cudzoziemskim państwem o automatycznej utracie obywatelstwa cudzoziemskiego z odzyskaniem ukraińskiego obywatelstwa).

Zaznaczona lista dokumentów jest bazową i w zależności od konkretnej sytuacji może uzupełniać się innymi dokumentami.

Jednocześnie z przedstawieniem głównego pakietu dokumentów dla odzyskania obywatelstwa również podaje się paszport osoby z notarialnie zaświadczonym tłumaczeniem na język ukraiński, a także dokument, co potwierdza fakt pobytu na podstawach legalnych w Ukrainie.

Wszystkie dokumenty podają się osobą osobiście do odpowiedniego terytorialnego pododdziału usługa migracijnych Ukrainy za miejscem jej pobytu albo do dyplomatycznego przedstawicielstwa czy konsularnej instytucji (jeśli ona stale znajduje się poza zasięgiem Ukrainy). Oświadczenie o odzyskaniu obywatelstwa dzieckiem razem z innymi dokumentami podaje się jednym z rodziców dziecka.

W razie nieobecności dokumentów, za pomocą których można ustalić fakt urodzenia albo stałego pobytu na terytorium Ukrainy czy obecność odpowiednich rodzinnych związków dla odzyskania obywatelstwa podaje się odpowiednie orzeczenie sądu.

Kancelaria Prawna «Legalaid» nadaje cały kompleks usług prawnych, związanych z przygotowaniem dokumentów koniecznych dla otrzymania ukraińskiego obywatelstwa i pomoc prawną przy przedstawieniu dokumentów do terytorialnyck pododdziałów usług migracijnych Ukrainy.

We will
call you