WYSZUKIWANIE PRZETARGÓW HANDLOWYCH

Wyszukiwanie przetargów handlowych to usługa, która pozwala na znalezienie odpowiednich przetargów i wyeliminowanie niepotrzebnych.

 

Wiemy, jak frustrujące może być szukanie ofert, ale jest ich tak wiele i wszystkie są różne. Nie wiesz od czego zacząć szukać i jakie informacje będą dla Ciebie pomocne. Dlatego co tydzień informujemy o przetargach handlowych: kto je wykona, jakie towary/usługi są potrzebne, kiedy zostaną wyprodukowane itp.

 

Pełna lista świeżych przetargów handlowych dalej w karuzeli👉🏼

 

📌 Dostawcy usług internetowych

Консультація юриста

 • Spółka zależna „Ukravtogaz” Krajowa Spółka Akcyjna „Naftogaz Ukrainy”.
 • Przyjęcie oferty do 17:00 10 sierpnia 2022 r.

 

📌 Małe i średnie prace naprawcze prywatnych gospodarstw domowych dotkniętych konfliktem zbrojnym

 • PA „Ludzie w potrzebie”
 • Przyjęcie oferty do godziny 11:00 26 sierpnia 2022 r.

 

📌 Podpisanie umowy ramowej na dostawę i montaż okien w ośmiu (8) lokalizacjach (działkach)

 • UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców
 • Przyjęcie oferty do godziny 17:00 15 sierpnia 2022 r.

 

📌Przetarg na zakup oleju napędowego i benzyny w kuponach/kartach

 • Przedstawicielstwo Duńskiej Rady ds. Uchodźców na Ukrainie
 • Przyjęcie oferty do godz. 12:00 10 sierpnia 2022

 

Консультація юриста

📌 Przetarg na zakup zestawów do remontu wiat (materiały budowlane). Wieloletnia umowa ramowa na dostawę zestawów do remontu schronów (materiałów budowlanych) w Kijowie, Charkowie

 • Oddział VPINO „AKTED”
 • Przyjęcie oferty do godz. 18:00 10 sierpnia 2022 r.

 

📌 Przetarg na montaż instalacji odgromowej obiektu w magazynie

 • Sp. z oo „LASUNKA”
 • Przyjęcie oferty do godz. 12:00 11 sierpnia 2022

 

Wykonanie robót remontowo-budowlanych oddziału KREDOBANK SA przy ul. Labirynty, 1/88, Wyszhorod

 • UAB „KREDOBANK”
 • Przyjęcie oferty do 15:00 10 sierpnia 2022 r.

 

📌 Wykonywanie robót remontowo-budowlanych w siedzibie SA „KREDOBANK”, pod adresem ul. Sacharowa, 78, Lwów

Консультація юриста

 • UAB „KREDOBANK”
 • Przyjęcie oferty do godziny 13:00 12 sierpnia 2022

 

📌Przetarg na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne pracowników

 • PRZEDSIĘBIORSTWO Z ZAGRANICZNYMI INWESTYCJAMI „VAITERRA UKRAINA”
 • Przyjęcie oferty do godziny 18:00 12 sierpnia 2022 r.

 

📌 Wykonywanie prac remontowo-budowlanych na terenie UAB „KREDOBANK” pod adresem miasta Lwów, ul. Sacharowa 78, III piętro

 • UAB „KREDOBANK”
 • Przyjęcie oferty do 15:00 15 sierpnia 2022 r.

 

📌Zapytanie ofertowe na zakup internetowego programu poradnictwa zawodowego dla osób wewnętrznie przesiedlonych w obwodach wołyńskim, tarnopolskim i iwanofrankowskim

 • DAI, realizująca projekt USAID „Wsparcie Gospodarcze Wschodniej Ukrainy”
 • Przyjęcie oferty do godz. 18:00 23.08.2022

 

Консультація юриста

📌Przetarg na zakup sprzętu IT

 • Projekt „Wzmacnianie zaufania publicznego” (UCBI III)
 • Przyjęcie oferty do godz. 12:00 17 sierpnia 2022

 

📌 Przetarg na wstępne studium wykonalności wpływu na klimat projektu „Aleya 12.7”

 • Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) GmbH
 • Przyjęcie oferty do godz. 12:00 15 sierpnia 2022 r.

 

📌 Przetarg na świadczenie usług edukacyjnych i edukacyjnych, opracowanie i wdrożenie szkoleń oraz opracowanie mechanizmów reagowania na wsparcie dzieci pozostawionych bez opieki.

 • Projekt Rady Europy „Zwalczanie przemocy wobec dzieci na Ukrainie”
 • Przyjęcie oferty do 21:59 17 sierpnia 2022

 

📌 Przetarg na usługi w zakresie organizacji i realizacji wyjazdu zagranicznego na udział w konferencji poświęconej 90-leciu „Narodowego Centrum Badawczego Fthisiopulmonologii Republiki Kazachstanu”

 • Instytucja państwowa „Centrum Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy”
 • Przyjęcie oferty do godz. 13:00 10 sierpnia 2022

 

📌 Konkurs na wybór dostawcy usług w zakresie tworzenia infografik

 • W ramach projektu Społeczne Studenckie Firmy Aktywizują Młodzież, który jest realizowany przez Szkołę ME w partnerstwie z ChildFund Deutschland eV przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec
 • Przyjęcie oferty do 15 sierpnia 2022 r.

 

📌 Przetarg RFP 2022-01/08 na wykonanie prac remontowych z użyciem materiałów Wykonawcy w celu poprawy stanu technicznego obiektów tymczasowego schronienia dla osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP) we Lwowie, obwód lwowski.

 • Neeka „Obwód Karpacki” Biuro Sytuacji Kryzysowych, partner wykonawczy UNHCR, w ramach projektu „Ochrona osób wewnętrznie przesiedlonych w obwodach zakarpackim, czerniowieckim, lwowskim i iwanofrankowskim”
 • Przyjęcie oferty do godz. 12:00 16 sierpnia 2022

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach, skontaktuj się z nami!

WYSZUKIWANIE PRZETARGÓW HANDLOWYCH

We will
call you