Wyszukiwanie przetargów handlowych

Wyszukiwanie przetargów handlowych to usługa, która pozwala na znalezienie odpowiednich przetargów i odfiltrowanie zbędnych.

Wiemy, jak frustrujące może być szukanie ofert, ale jest ich tak wiele i wszystkie są różne. Nie wiesz od czego zacząć poszukiwania i jakie informacje będą dla Ciebie przydatne. Dlatego co tydzień informujemy o przetargach handlowych: kto je odbędzie, jakie towary/usługi są potrzebne, kiedy zostaną wyprodukowane itp.

Pełna lista „świeżych przetargów handlowych znajduje się w dalszej części karuzeli”

📌 Usługi ISP

Spółka zależna Ukravtogaz Krajowej Spółki Akcyjnej Naftogaz Ukrainy
Przyjmowanie ofert do godziny 17:00. 10 sierpnia 2022

📌 Małe i średnie remonty gospodarstw domowych dotkniętych konfliktem zbrojnym

Organizacja pozarządowa „Ludzie w potrzebie”
Przyjmowanie ofert do godziny 11:00. 26 sierpnia 2022

Консультація юриста

📌 Zawarcie umowy ramowej na dostawę i montaż okien w 8 (osiem) miejscach (działkach)

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców
Przyjmowanie ofert do godziny 17:00. 15 sierpnia 2022

📌Przetarg na zakup oleju napędowego i benzyny w kuponach/kartach

Przedstawicielstwo Duńskiej Rady ds. Uchodźców na Ukrainie
Przyjmowanie ofert do 12:00. 10 sierpnia 2022

📌 Przetarg na zakup zestawów naprawczych do wiaty (materiały budowlane). Długoterminowa umowa ramowa na dostawę zestawów naprawczych schronów (materiałów budowlanych) Kijów, Charków

VPINO „Oddział AKTYWOWANY”
Przyjmowanie ofert do 18:00. 10 sierpnia 2022

📌 Przetarg na montaż systemu ochrony połysku obiektu w magazynie

Консультація юриста

OOO „Lasunka”
Przyjmowanie ofert do 12:00. 11 sierpnia 2022

📌Wykonanie prac remontowo-budowlanych oddziału SA „KREDOBANK” przy ul. Mazepa, 1/88 Wyszgorod

UAB „KREDOBANK”
Przyjmowanie ofert do godziny 15:00. 10 sierpnia 2022

📌 Wykonanie prac remontowo-budowlanych na terenie KREDOBANK SA przy ul. Sacharowa, 78, Lwów

UAB „KREDOBANK”
Przyjmowanie ofert do godziny 13:00. 12 sierpnia 2022

📌 Przetarg na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne pracowników

PRZEDSIĘBIORSTWO Z ZAGRANICZNĄ INWESTYCJĄ „VAITERRA UKRAINA”
Przyjmowanie ofert do 18:00. 12 sierpnia 2022

Консультація юриста

📌 Wykonywanie prac remontowo-budowlanych w siedzibie KREDOBANK SA pod adresem Lwów, ul. Sacharowa, 78, 3 piętro

UAB „KREDOBANK”
Przyjmowanie ofert do godziny 15:00. 15 sierpnia 2022

📌 Zapytanie ofertowe na zakup programu poradnictwa zawodowego on-line dla osób wewnętrznie przesiedlonych w obwodach wołyńskim, tarnopolskim i iwanofrankowskim

DAI wdraża projekt wsparcia ekonomicznego USAID dla wschodniej Ukrainy
Przyjmowanie ofert do 18:00. 23 sierpnia 2022

📌Przetarg na zakup sprzętu IT (sprzęt IT)

Projekt budowy zaufania publicznego (UCBI III)
Przyjmowanie ofert do 12:00. 17 sierpnia 2022

📌 Przetarg na wstępne studium wykonalności wpływu projektu Aleja 12.7 na klimat

Консультація юриста

Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) GmbH
Przyjmowanie ofert do 12:00. 15 sierpnia 2022

📌 Przetarg na świadczenie usług edukacyjnych i edukacyjnych, opracowanie i prowadzenie szkoleń, opracowanie mechanizmów reagowania na wsparcie dzieci pozostawionych bez opieki

Projekt Rady Europy „Zwalczanie przemocy wobec dzieci na Ukrainie”
Przyjmowanie ofert do 21:59. 17 sierpnia 2022

📌 Przetarg na usługi organizacji i zapewnienia wyjazdu zagranicznego na udział w konferencji poświęconej 90-leciu „Narodowego Centrum Naukowego Fthisiopulmonologii Republiki Kazachstanu”

Instytucja Państwowa „Centrum Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy”
Przyjmowanie ofert do godziny 13:00. 10 sierpnia 2022

📌 Konkurencja w wyborze dostawcy usług infografiki

W ramach projektu Społecznego Studenckiego Przedsiębiorstw Aktywizacji Młodzieży, realizowanego przez Szkołę ME we współpracy z ChildFund Deutschland eV przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec
Przyjmowanie ofert do 15 sierpnia 2022 r.

📌 Przetarg RFP 2022-01/08 na prace naprawcze z materiałami Wykonawcy w celu poprawy stanu technicznego obiektów tymczasowego schronienia dla osób wewnętrznie przesiedlonych (IDP) we Lwowie, obwód lwowski.

IFSP „Region Karpat” Neeka, partner wykonawczy UNHCR, w ramach projektu „Ochrona osób wewnętrznie przesiedlonych w obwodach zakarpackim, czerniowieckim, lwowskim i iwanofrankowskim”
Przyjmowanie ofert do 12:00. 16 sierpnia 2022

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach, skontaktuj się z nami!

Wyszukiwanie przetargów handlowych

We will
call you