Виїзд громадян України на постійне місце проживання за кордон

Кількість бажаючих виїхати на постійне місце проживання за кордон (далі – ПМЖ) суттєво зростає з кожним роком. Що і не дивно, з огляду на  постійну нестабільну політичну та економічну ситуацію в Україні. Так, за результатами останніх проведених соціологічних досліджень близько 15 % українців виявили бажання виїхати за кордон назавжди, 10 % хочуть покинути Україну лише на період до поки не стабілізується ситуація на сході країни, а ще 36 % хотіли б залюбки виїхати та в них немає такої можливості.

Найбільш типовими причинами, що спонукають громадян України виїжджати на ПМЖ за кордон є бажання кращих умов і якості життя, можливість  перспективного працевлаштування за фахом, воз’єднання з сім’єю, навчання у престижних учбових закладах, тощо.

Зауважимо, що оформлення виїзду на ПМЖ за кордон є складним з формальної точки зору, адже необхідно зібрати чималий пакет різних документів, що вимагає значної затрати Вашого часу і терпіння. Отож, в даній статті ми детально розглянемо весь процес оформлення виїзду на постійне місце проживання за кордон про що і йтиметься далі.

Для початку необхідно звернутись до відповідного органу чи підрозділу ДМС України (за місцем прописки) або до закордонного українського дипломатичного представництва або консульської установи (у випадку якщо Ви перебуваєте за межами України) і заповнити встановленого зразка заяву-анкету (у 2-х примірниках), де вказуються прізвище, ім’я, по-батькові заявника, дата народження, серія, код, дата видачі закордонного паспорта, номер телефону, адреса місця проживання, пункт про необізнаність з будь-якою інформацією, що становить державну таємницю. Також заповнюється облікова картка про необхідність перереєстрації закордонного паспорта для виїзду за кордон.

Документи необхідні для виїзду громадян на ПМЖ за кордон

Крім цього, залежно від конкретної ситуації та статусу особи, яка виявила намір виїхати з України (неповнолітній, пенсіонер, військовозобов’язаний, тощо) необхідно зібрати та подати наступні документи:

1)      Оригінал внутрішнього паспорта громадянина України;

2)      Оригінал закордонного паспорта;

3)      Копія ідентифікаційного коду платника податку;

4)      Чотири фотокартки заявника (розміром 3,5х4,5см)

5)      Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про народження заявника. Якщо в заявника є діти, що не досягнули вісімнадцятирічного віку, то подаються також копії і їхніх свідоцтв про народження;

6)      Нотаріально посвідчена згода від батьків заявника, що проживають в Україні (при чому незалежно від віку заявника) про те, що в них немає жодних матеріальних претензій до нього і вони не заперечують проти його виїзду за кордон. Якщо один із батьків помер або пропав безвісти, то подається нотаріально посвідчені копія свідоцтва про смерть або рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою;

7)      Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про шлюб/розірвання шлюбу  (за умови, що заявник перебуває/перебував у шлюбі);

8)      Нотаріально посвідчена копія свідоцтва про зміну імені (прізвища, власного імені, по-батькові) фізичної особи, за потреби;

9)      Якщо за кордон виїжджає один із подружжя, а в подружжя є неповнолітні діти, то необхідно подати нотаріально посвідчену згоду другого подружжя на виїзд за кордон та відсутність будь-яких матеріальних претензій до заявника;

10)  Нотаріально посвідчена згода дитини, що досягла 14 років на виїзд за кордон разом із своїми батьками чи одним із них;

11)  Довідка, видана компетентним органом МВС України про відсутність судимості;

12)  Довідка, видана територіальним органом чи підрозділом ДФС України про сплату податку на доходи фізичних осіб резидентом, який виїжджає за кордон та про відсутність будь-яких зобов’язань з такого податку;

13)  Довідка, видана АТ «Ощадбанк» про відсутність будь-яких кредитних зобов’язань заявника перед банком;

14)  Довідка з місця роботи заявника в Україні за останні 5 років про відсутність матеріальних претензій щодо нього з боку роботодавця;

15)  Довідка-атестат про дату припинення виплати пенсії у зв’язку із виїздом пенсіонера на постійне проживання за кордон;

16)  Довідка з військкомату щодо можливості виїзду з України (якщо заявник підлягає призову на строкову військову службу);

17)   Квитанції про сплату державного мита та збору за адмінпослуги органу ДМС України.

На основі поданих заявником документів працівником територіального органу ДМС України формується справа, яка розглядається протягом 3 місяців. Цей період включає в себе проведення узгоджених перевірок на запити органу ДМС України особи заявника, які проводяться в СБУ, органах внутрішніх справ, військових комісаріатах за місцем прописки заявника в Україні. Лише після отримання відповідей на запити від вищезгаданих державних структур керівником територіального органу ДМС України може бути прийняте позитивне чи, навпаки, негативне рішення щодо виїзду заявника на ПМЖ за кордон.

Так, підставами для відмови у наданні дозволу на виїзд на постійне місце проживання за кордон є наявність договірних, аліментних чи інших невиконаних зобов’язань заявника, щодо заявника подано позов до суду, він підлягає призову на строкову військову службу, тощо.

Після отримання позитивного рішення щодо виїзду за кордон заявник повинен бути знятий з місця реєстрації його проживання в Україні. Після цього, його внутрішній паспорт здається у відповідний орган міграційної служби (для його подальшого знищення), а в закордонному паспорті проставляється штамп «ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ» із зазначенням країни в яку заявник виїжджає разом відміткою про дату внесення запису, прізвище, посаду та підпис особи, що внесла такий запис.

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Ірина Шумська

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Наталія Василечко

Якщо у Вас є запитання Юрист допоможе Вам


Тарас Бачинський