Дізнавач у кримінальному процесі: яка його роль

Такий учасник кримінального провадження як дізнавач з’явився у 2020 році, коли було введено інститут кримінального проступку. Основною функцією дізнавача стало здійснення досудового дізнання, тобто розслідування кримінальних проступків. Дізнання та процесуальна діяльність дізнавача є у порівняні з діяльністю слідчого є більш спрощеною.

В цій статті розглянемо повноваження, обов’язки та роль дізнавача у кримінальному провадженні.

 

Повноваження дізнавача

Повноваження дізнавача чітко визначені Кримінальним процесуальним кодексом України. Дізнавач наділяється такими ж повноваженнями, як у слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Зокрема, до повноважень дізнавача належать:

 • початок дізнання, якщо є відповідні підстави.
 • проведення огляду місця події, опитування осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального проступку, вилучення знаряддь і засобів вчинення кримінального проступку, проведення слідчих (розшукових) дій.
 • доручення проведення слідчих (розшукових) дій оперативним підрозділам.
 • звернення з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (за погодженням з прокурором).
 • повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку (за погодженням із прокурором).
 • складення обвинувального акта та подання прокурору на затвердження.
 • прийняття інших процесуальних рішень, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності відповідних підстав.

Обов’язки дізнавача у кримінальному провадженні

В силу свого процесуального статусу дізнавач зобовʼязаний:

 • дотримуватися законів України.
 • забезпечувати повне, усебічне та неупереджене розслідування кримінальних проступків.
 • виконувати доручення та вказівки прокурора в письмовій формі.
 • забезпечувати реалізацію в повному обсязі прав і законних інтересів усіх учасників кримінального провадження.
 • не розголошувати відомості, що становлять державну чи іншу таємницю, які здобуті під час розслідування кримінальних проступків.
 • не вчиняти дії, які можуть викликати сумнів у його об’єктивності та неупередженості.
 • у разі наявності підстав заявляти самовідвід від участі в кримінальному провадженні.

Роль дізнавача у кримінальному провадженні є неймовірно важливою, адже саме цей учасник кримінального провадження здійснює досудове розслідування кримінальних проступків. Від виконання повноважень та обовʼязків дізнавача залежить хід кримінального провадження, а також результат розгляду справи судом. Адже саме дізнавач збирає докази, які лягатимуть в обвинувачення особи у вчиненні кримінального проступку, а також приймає інші вагомі процесуальні рішення в кримінальному провадженні.

Aвтор

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок