Як отримати ідентифікаційний податковий номер

Основним важелем формування частини бюджету держави є податки, які стягуються з юридичних та фізичних осіб на підставі чинного національного законодавства. Відповідно, кожна фізична особа (людина) є платником податків. У зв’язку з цим щодо платників податків ведеться певний облік, відповідно до  якого видається належний документ, яким фізичній особі присвоюється персональний номер платника податків.

Існує багато назв такого номеру (нова назва – реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також можна зустріти: ідентифікаційний податковий номер, ідентифікаційний код). Найбільш поширеною та загальновживаною є назва цього номера – ідентифікаційний номер.

Ідентифікаційний податковий номер (ІПН) – є індивідуальним для кожної людини та складається з десяти цифр. Він є необхідним для кожної людини, а саме для вчинення певних дій в подальшому майбутньому, про що йдеться нижче.

Для чого потрібен цей ідентифікаційний податковий номер?

Мабуть кожен стикався із ситуацією, у якій вимагалося вказати ідентифікаційний податковий номер. Чи то заповнення певних офіційних документів, чи то оформлення нотаріальної довіреності в нотаріуса вашого округу, або ж при оформленні різноманітних договорів чи при офіційному працевлаштуванні, чи банальне проведення платежу в касі обслуговуючого банку. Особливо цей номер має важливе значення для отримання прибутку на території України, оскільки вітчизняним законодавством встановлено, що будь-який дохід, який отримує фізична особа на території України – має бути оподаткований.

Що таке реєстр фізичних осіб платників податків?

Усі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру. Такий облік фізичних осіб – платників податків ведеться у Державному реєстрі за реєстраційними номерами облікової картки платника податків, що, власне, видається фізичній особі «картка платника податків» з присвоєним індивідуальним номером.

Хто може отримати ідентифікаційний податковий номер?

 • Громадянин України;
 • Іноземець;
 • Особа без громадянства.

Необхідні документи для реєстрації ідентифікаційного податкового номеру

Для реєстрації ІПН громадянину України необхідно подати:

Консультація юриста

 • Заяву (Облікова картка – платника податків) встановленого Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків зразка (Додаток 2);

* Заяву слід заповнювати заздалегідь. Про інформацію, яка міститься в такій Заяві йдеться нижче.

 • Паспорт громадянина України та копії сторінок цього паспорта.

* Можна пред’являти закордонний паспорт з відміткою про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання (для громадян України, які виїжджають за кордон на постійне проживання чи постійно проживають за кордоном).

Для реєстрації ІПН іноземців та осіб без громадянства необхідно подати:

 • Заяву (Облікова картка – платника податків) встановленого Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків зразка (Додаток 2);

* Незважаючи на те, що Заява подається іноземцем, вона має бути заповнена українською мовою, згідно встановлених законодавством вимог.

 • Паспорт іноземця, перекладений українською мовою та посвідчений перекладацьким центром або підписом перекладача та копія цього перекладу паспорта;

* В іншому випадку можна пред’явити: 1) посвідку на постійне проживання; 2) посвідку на тимчасове проживання; 3) посвідчення біженця; 4) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

З чого складається Заява на отримання ідентифікаційного податкового номеру (Облікова картка – платника податків)?

До Облікової картки вноситься така інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
 • дата народження;
 • місце народження (країна, область, район, населений пункт);
 • місце проживання / місцеперебування;
 • громадянство;
 • для іноземців – податковий номер у країні громадянства (за наявності);
 • реквізити документа, що посвідчує особу, тобто паспорта (назва документа, серія та/або номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ).

* Заява (Облікова картка – платника податків) може бути подана представником за наявності у нього нотаріальної довіреності, про що вказується у цій Заяві.

Наразі не існує встановленого віку, з якого потрібно присвоїти особі ІПН. Національним законодавством вказується, що фізична особа незалежно від віку (як громадянин України, так і іноземець/особа без громадянства), яка НЕ включена до Державного реєстру, зобов’язана особисто або через  представника подати до відповідного контролюючого органу Заяву (облікову картку фізичної особи – платника податків), встановленої форми. Тобто тут йде мова про те, що наявність ідентифікаційного коду особі, яка хоче в подальшому проживати на території України – є обов’язком такої особи.

Виготовлення ІПН є безоплатним як для громадянина України, так і для іноземця чи особи без громадянства (не враховуючи витрати на переклади паспортів іноземців).

Термін виготовлення становить:

 • для громадянина України – 3-и дні;
 • для іноземця/особи без громадянства – від 3-ох до 5-ти днів.

Цікавим є той факт, що у десятизначному податковому номері кожна цифра має своє специфічне значення та алгоритм дій стосовно їхнього вирахування є досить складним.

Отже, вказана процедура не займе у вас багато часу та зусиль, а також не потрібно витрачати час для збору документів, оскільки їх перелік скоротився до мінімального. Проте, якщо у вас виникнуть певні питання, то ви можете звернутися до нас за юридичною консультацією або по допомогу у виготовленні ідентифікаційного податкового номеру.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок