Ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних закладів

Щоб одержати ліцензію для університету необхідно відповідати ряду вимог, які встановлені законодавством, після цього подати необхідний пакет документів в МОН, успішно пройти виїзну ліцензійну експертизу та очікувати відповідне рішення.

Спершу наведемо вимоги, яким повинна відповідати юридична особа, що бажає отримати ліцензію ВНЗ. До таких вимог належать: організаційні, кадрові та технологічні вимоги.

Кадрові вимоги при ліцензуванні ВНЗ

Усі працівники, які залучаються до провадження освітньої діяльності повинні бути виключно науково-педагогічними, науковими або педагогічними. При цьому, серед них повинно бути:

 • 50% повинні мати науковий ступінь та/або вчене звання.
 • Не менше 10% з 50% повинні мати науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професор (для магістерського рівня) або не менше 2 осіб (для освітньо-наукового рівня/освітньо-творчого рівня).

Науково-педагогічні, наукові або педагогічні працівники повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років. Вичерпний перелік досягнень є доволі об’ємним та наведений у п. 38 Ліцензійних умов.

Технологічні вимоги до отримання ліцензії вищого навчального закладу

До таких належать вимоги до приміщень та їх обладнання, зокрема є такі технологічні вимоги:

 • Площа навчальних приміщень має бути не менше ніж 2,4 кв. метра на одного здобувача освіти, водночас мінімальна межа – 2000 кв. метрів для закладу освіти.
 • В університеті мають бути такі функціональні приміщення:
  • навчальні аудиторії та лабораторії.
  • майстерні, в тому числі комп’ютерні робочі місця (враховується комп’ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми років).
  • полігони.
  • спортивні зали та спортивні майданчики (стадіон).
  • медичний пункт.
  • бібліотека з читальним залом.
  • актовий чи концертний зал.
  • пункт харчування.
 • Не менше 25% навчальних аудиторій повинні бути забезпечені мультимедійним обладнанням.

Організаційні вимоги

 • потрібно подати органу ліцензування Порядок дій у разі позапланового припинення провадження освітньої діяльності та Порядок відновлення провадження діяльності. Це потрібно зробити протягом 1 місяця з початку освітньої діяльності.
 • всі наукові працівники повинні відбиратися за конкурсом, з ними мають бути укладенні трудові договори.
 • потрібно мати документальне підтвердження про доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення.
 • потрібно забезпечити доступ до Інтернету номінальної швидкості в навчальних приміщеннях.
 • потрібно забезпечити гуртожитком здобувачів освіти, які цього потребують.

У разі якщо навчальний заклад відповідатиме всім зазначеним вимогам, то уже може подавати документи, щоб отримати ліцензію на університет.

Перелік документів, які подаються

 • Заява (додаток 14 до Ліцензійних умов)
 • Копії документів, що підтверджують право власності/користування приміщеннями
 • Концепція освітньої діяльності
 • Відомості про наукових працівників для забезпечення освітнього процесу
 • Відомості про наукових працівників, які мають відповідну освітній програмі освітню та/або професійну кваліфікацію
 • Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
 • відомості про засоби провадження освітньої діяльності
 • письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання
 • інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законами України “Про освіту” та “Про вищу освіту”
 • копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)
 • інформація у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю резидентами держав агресорів або які сприяють агресії
 • опис документів у двох примірниках.

Для більшості із цих документів є встановлена форма, яку можна знайти у додатках до Ліцензійних умов. Ці документи подаються до органу ліцензування (МОН) через Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Після одержання документів орган ліцензування (МОН)  протягом 10 днів вирішує питання про залишення заяви без розгляду. Якщо відповідних підстав немає, то розпочинається проведення виїзної ліцензійної експертизи, після якої приймається рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії.

Якщо у Вас залишилися запитання чи вам потрібна допомога в одержанні ліцензії, команда юристів АО «Бачинський та партнери» радо надасть професійну правову допомогу у сфері ліцензування.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок