Особливості договорів про надання рекламних послуг в мережі Інтернет

Напевно всім відоме твердження, що реклама – це двигун прогресу. Так, за допомоглю реклами ви можете розповісти про себе, свою діяльність, свої нові послуги чи роботи широкій аудиторії. Способів поширення реклами є дуже багато – на білбордах, радіо, по телевізорі, в засобах масової інформації, на рекламних листівках та флаєрах тощо.

Проте сьогодні, в епоху активного розвитку інформаційних технологій, найбільш ефективною є реклама у мережі інтернет. Така реклама має чимало різних видів, наприклад, медійна, конекстна, банерна та інші.  І хоча вона користується великою популярністю, рекламодавці, як і розповсюджувачі реклами, часто допускаються грубої помилки не укладаючи договорів, що закріплюють умови їхньої співпраці, що іноді спричиняє чимало неприємностей для обох сторін. Проте перед укладенням такого договору рекламодавець повинен детально ознайомитися з усіма видами реклами в мережі Інтернет, їх перевагами, недоліками та особливостями, так як вони безпосередньо впливатимуть і на зміст самого догвору.

Догововір про надання рекламних послуг в мережі Інтернет не має окремого правового регулювання, проте оскільки він відноситься до договорів про надання послуг, регулюється загальними законодавчими положеннями щодо договорів про надання послуг, а також загальними положеннями договірного права. Та не слід забувати, що такий догвір має певні особливості, про які ітиметься далі.

Умови договору про надання рекламних послуг в мережі Інтернет

Отже, істотними умовами, необхідними для будь-якого договору, є умови про предмет, строк і ціну. Предмет договору в юридичній літературі визначають як основну дію (зобов’язання), яке визначає спрямованість договору: передача майна у власність або в користування, виконання роботи, надання послуги тощо.

Предметом договору про надання рекламних послуг в мережі інтернет можуть виступати послуги зі створення (якщо в рекламодавця відсутні будь-які рекламні кампанії, або ж він хоче розпочати все заново чи кардинально змінити концепцію), налаштування (якщо в рекламодавця вже наявна рекламна кампанія, яка потребує корегування) та/або помісячного ведення рекламної кампанії. Конкретний перелік таких послуг (наприклад, створення облікового запису, збір базового семантичного ядра, розширення семантичного ядра, сегментування семантичного ядра тощо) обов’язково повинен бути деталізований та визначений договором або додатком до нього. У догворі також повинно бути зазначено конкретний різновид реклами в мережі Інтернет, про які вже було згадано вище.

У разі, якщо предметом договору є, наприклад, контекстна реклама, тоді слід додаткову увагу приділити обліковому запису (аккаунту) та доступу до нього, зокрема, покладенню обов’язку по передачі доступу (логіну та паролю) до аккаунту на одну із сторін (так як такий аккаунт вже може бути наявний у рекламодавця) та строки його виконання. Необхідно також вказати у догворі, на яких саме веб-ресурсах будуть розміщуватися рекламні матеріали.

Передача рекламних матеріалів є обов’язком рекламодавця, але також може виступати окремою послугою розміщувача реклами за умови здійснення останнім такої діяльності. Догвором також можуть бути передбачені певні вимоги до таких рекламних матеріалів (наприклад, у разі, якщо реклама розміщується у Ґуґлі, вона повинна відповідати редакційним вимогам компанії Ґуґл). Також можуть ставитися вимоги щодо змістовного наповнення рекламних матеріалів. Наприклад, щодо відповідності матеріалів вимогам законодавства України у сфері інтелектуальної власності, захисту персональних даних, використання зображення особи, нормам моралі тощо. В даному контексті також слід згадати про обсяг і якість наданих послуг. Сторонам догвору варто конкретно визначити очікувані результати та способи їх перевірки, так як невідповідність результату наданих послуг уявленням клієнта може хоч і не залежати від надавача рекламних послуг, проте спричинит чимало суперечок з приводу виконання догвору.

Наступною істотною умовою є строк. Договір повинен чітко визначати строк, впродовж якого мають бути надані послуги. Тобто, це може бути вказівка на період часу, протягом якого буде створено/налаштовано рекламну кампанію, або протягом якого надаватимуться послуги з ведення рекламної кампанії. Також додатково можуть бути врегульовані строки оплати рекламного бюджету.

Що ж стосується ціни договору, то обом сторонам дуже важливо розмежовувати безпосередньо вартість рекламних послуг та вартість рекламного бюджету (суми, що сплачується, наприклад, власнику конкретної платформи, за розміщення на ній реклами). Обов’язково слід зазначити, хто повинен оплачувати рекламний бюджет та коли (наприклад, договором може бути передбачено обов’язок рекламодавця передати певну суму коштів надавачеві рекламних послуг, а останній зобов’язаний їх витратити відповідно до їхнього призначення впродовж якогось періоду часу, наприклад, місяця, певними платежами, розмір яких визначає на власний розсуд залежно від потреб рекламної кампанії). Якщо сторони передбачають, що розмір рекламного бюджету може змінюватися, про це теж варто зазначити у договорі.

Також в даному контексті слід згадати про порядок проведення розрахунків між сторонами договору (наприклад, шляхом проведення передоплати чи післяплати).

Таким чином, замовляючи послуги з розміщення реклами у мережі Інтернет не слід забувати про те, що будь яка домовленість потребує належного закріплення з метою захисту своєї позиції та убезпечення від потенційних спорів. Найкращим способом такого захисту є деталізований письмовий договір, за аналізом чи розробкою якого Ви можете звернутися в наше Адвокатське об’єднання.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок