Перспективи зняття земельного мораторію в Україні

З моменту проголошення незалежності й до сьогодення в Україні триває земельна реформа, яку не можна назвати динамічною.
Її інтенсивність збільшується за умов певного політичного клімату, зі зміною якого всі розмови стихають. Відтягнення вирішення земельного питання на 27 років, а можливо й довше, ставить власників земельних ділянок та пайовиків у несприятливе становище, не даючи їм змоги повною мірою реалізувати своє право власності.
Агробізнес також перебуває в постійному очікуванні формування вільного ринку сільськогосподарських земель. Однак щороку в грудні «тимчасовий» мораторій продовжується щонайменше на наступний рік.
В сучасних умовах слід говорити про загострений інтерес до питання зняття мораторію.
Першим кроком на шляху формування ринку сільськогосподарських земель стало прийняття проекту закону № 7060 від 04 вересня 2017 року у першому читанні.
Зазначений проект пропонує досить прогресивні зміни та доповнення до ЗК України, інших актів законодавства, які розширюють можливості сімейних ферм в орендуванні земель з перспективою подальшого викупу. Пояснювальна записка проекту свідчить про його спрямованість на стимулювання збільшення кількості та покращення становища існуючих сімейних ферм, а також на боротьбу з корупцією і зловживаннями під час розпорядження державними й комунальними землями.
Серед можливостей, які передбачені проектом:

  • Члени сімейних ферм або особи, що планують створити сімейну ферму протягом трьох місяців, зможуть отримати земельну ділянку в оренду на земельних торгах. Строк оренди становитиме 7 років, а площа ділянки не можу бути більшою за 5 га;
  • Після спливу строку оренди такий фермер зможе безоплатного отримати 2 га з цієї ділянки, а залишок викупити. Для викупу встановлюється процедура розстрочки на 20 років;
  • Якщо такий фермер не бажає здійснювати викуп – він може поновити договір на аналогічних умовах без проведення торгів.

Передані сімейним фермам землі використовуватимуться з певними обмеженнями: їх не можна буде відчужувати, передавати в заставу чи користування, не можна змінити цільове призначення. Обмеження діятимуть не лише протягом строку оренди, а й до закінчення періоду розстрочки у разі викупу.
Використовувати ділянку можна лише в діяльності відповідної сімейної ферми та лише для потреб, пов’язаних з закладанням й вирощуванням багаторічних насаджень, для тваринництва, овочівництва; вирощування, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.
Планується зменшити норми безоплатної передачі сільськогосподарської землі: до 2 га для фермерства та до 1 га для особистого селянського господарства.
Право встановлювати обмеження й обтяження у користуванні земельними ділянками додатково надано органам місцевого самоврядування.
Зазначений законопроект є кроком назустріч розвитку сімейного фермерства та має позитивно вплинути на загальну картину розвитку агровиробництва України у разі його прийняття.
Серед факторів, що могли б прискорити вирішення земельного питання, можна виокремити нещодавнє рішення ЄСПЛ у справі «Зеленчук та Цицюрка проти України».
Суд констатував відсутність справедливого балансу між інтересами громади та заявників в контексті дії мораторію та обмеження права власників розпоряджатися земельними ділянками.
Тривалою забороною відчуження сільськогосподарських земель Україна перевищила межі своїх дискреційних повноважень (свободи розсуду), а тому повинна вжити заходів для збалансування інтересів власників сільськогосподарських земель та суспільства в цілому.
Водночас суд не зобов’язав державу Україна вчинити конкретні дії, а способи досягнення такого балансу залишив на розсуд держави. Лише зазначив, що Україна повинна вжити заходів для виконання рішення, а також що ця ситуація негативно впливала на дуже велику кількість осіб.
Максимальну тривалість таких заходів з пошуку потрібного балансу Суд не встановлює.
Держава Україна повинна виплатити заявникам по 3 тис. євро на відшкодування витрат, однак жодної компенсації не присуджується.
На сьогодні рішення не є остаточним та може бути переглянуте Великою палатою Суду у разі подання сторонами запиту про це протягом трьох місяців.
У будь-якому випадку рішення у справі «Зеленчук та Цицюрка проти України» є свідченням підтримки припинення дії мораторію з боку Страсбургу. Зважаючи на те, що практика Європейського суду з прав людини є частиною національного законодавства відповідно до Закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», вона може бути використана судами при обґрунтуванні своїх рішень.
Констатація Судом порушення статті 1 Першого протоколу Конвенції свідчить також про невідповідність мораторію і закріпленому в Конституції України праву на власність.
Відповідно норми Конституції можуть бути застосовані судами як норми прямої дії.
Ймовірність того, що українські законодавці будуть стояти на своєму та рухатись всупереч позиції Європейського суду з прав людини, є дуже малою. Однак всіх сьогодні цікавить швидкість, з якою законодавство буде рухатись назустріч створенню вільного ринку земель сільськогосподарського призначення.
Досвід країн Європи, а також Канади дає змогу зрозуміти як може працювати сфера агровиробництва за наявності ринку сільськогосподарських земель та створення умов для розвитку дрібних, в тому числі сімейних ферм.
А тому сподіваємось на врегулювання земельного питання найближчим часом, зважаючи на здійснені перші кроки у цьому напрямку, позицію Європейського суду з прав людини та громадськості.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок