Порядок та підстави набуття громадянства України

Громадянство України – правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках.

Громадянство України набувається

1) за народженням;

2) за територіальним походженням;

3) внаслідок прийняття до громадянства;

4) внаслідок поновлення у громадянстві;

5) внаслідок усиновлення;

6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в заклад охорони здоров’я, заклад освіти або інший дитячий заклад, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю;

Консультація юриста

7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;

8) у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;

9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;

10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Заяви та інші документи з питань громадянства подаються

 • особою, яка проживає в Україні на законних підставах, – до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання особи в Україні;
 • особою, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, – до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем реєстрації особи;
 • особою, яка постійно проживає за кордоном, – до дипломатичного представництва чи консульської установи України за місцем постійного проживання особи.

Міграційне право включає в себе різноманітні правові аспекти, такі як визначення статусу мігранта, отримання візи або іншого дозволу на перебування та роботу у країні, процедуру натуралізації, питання щодо біженців та тимчасового захисту, депортації та скасування депортації. Цих питаннях краще за все допоможуть послуги юриста.

Заяву та інші документи з питань громадянства заявник подає особисто.

Оформлення набуття громадянства України здійснюється виключно за ініціативою особи.

Клопотання про набуття громадянства України може подати не тільки особа без громадянства, а й іноземець, який зобов’язується припинити іноземне громадянство протягом 2 років з моменту реєстрації його громадянином України.

Якщо немає змоги особисто звернутися в ДМС про набуття громадянства

За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява та інші документи з питань громадянства на прохання заявника можуть подаватися іншою особою або надсилатися поштою.

 • Заява та інші документи з питань громадянства недієздатної особи подаються її опікуном.
 • Заява та інші документи з питань громадянства дитини подаються одним з її батьків або іншим законним представником дитини за місцем проживання дитини або одного з її батьків чи іншого законного представника.

Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється документ, що посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном та подаються копії таких документів.

Після набуття громадянства потрібно

Особи, які набули громадянство України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство, документуються тимчасовими посвідченнями громадянина України терміном до 2 років. Паспорти громадянина України таким особам надаються лише після припинення ними іноземного громадянства або в разі подання декларацій про відмову від іноземного громадянства.

Набуття громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.

Документи, що підтверджують громадянство України

 1. паспорт громадянина України;
 2. свідоцтво про належність до громадянства України;
 3. паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 4. тимчасове посвідчення громадянина України;
 5. проїзний документ дитини;
 6. дипломатичний паспорт;
 7. службовий паспорт;
 8. посвідчення особи моряка;
 9. посвідчення члена екіпажу;
 10. посвідчення особи на повернення в Україну.

Наше адвокатське об’єднання “Бачинський Та Партнери” має команду міграційних юристів з великим досвідом та знаннями у галузі міграційного права. Ми надаємо якісну та професійну правову допомогу, щоб допомогти нашим клієнтам досягти їхніх міграційних цілей та захистити свої права.

Aвтор
Ярина Іващишин
Ярина Іващишин
Керівник практики міграційного права

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок