Проходження влк під час війни

11 квітня 2024 року Верховна Рада ухвалила новий Закон про мобілізацію.

Всі, хто офіційно визнаний обмежено придатним, повинні повторно пройти перевірку ВЛК впродовж 12 місяців.
Ті, хто отримав 2 або 3 групу інвалідності після 24.02.2022 року повинні повторно пройти медичний огляд.

Інформація, що надана нижче, була актуальна до зміни Закона про мобілізацію (до 11 квітня 2024 року).

Війна в Україні суттєво вплинула на життя мільйонів людей, включаючи тих, хто може бути призваний на військову службу. Воєнно-лікарська комісія (ВЛК) відповідає за оцінку придатності осіб до служби в армії. Під час війни ВЛК знаходиться під підвищеним тиском, щоб запевнитися, що до служби допускаються тільки ті, хто фізично та психічно здоровий. Проте, у зв’язку зі складними умовами, які створюються війною, проходження ВЛК може мати свої особливості.

ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОХОДИТИ ВЛК У 2023 РОЦІ

Важливо зазначити, що проходження ВЛК є обов’язковою процедурою для всіх громадян, які бажають вступити до військової служби. Згідно зі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, військова служба є обов’язковою для чоловіків віком від 18 до 27 років. Для призову до військової служби необхідно пройти ВЛК, яка включає медичний огляд, психологічну діагностику та інші процедури.

У зв’язку зі збільшенням кількості військових дій на території України, можуть виникати особливості проходження ВЛК. Зокрема, учасники бойових дій можуть мати травми, які можуть призвести до відмови у проходженні ВЛК. Проте, згідно зі статтею Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, військовослужбовці, які поранені під час виконання військового обов’язку, можуть бути віднесені до категорії “обмежено придатні до військової служби”. Таким чином, учасники бойових дій мають можливість вступити до військової служби, незважаючи на наявність певних медичних проблем.

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРОХОДЖЕННЯ ВОЄННО-ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ

Направлення на проходження Воєнно-лікарської комісії (ВЛК) є важливою процедурою для тих, хто військовозобов’язаний та викликаний на проходження служби. Цей процес включає детальний медичний та психологічний огляд, який дозволяє встановити здатність кандидата до служби та його категорію придатності до несення служби в армії.

Консультація юриста

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ПРОХОДЖЕННЯ ВЛК

Перед початком проходження ВЛК, претендент повинен пройти медичний огляд, який включає різні діагностичні процедури, такі як вимірювання артеріального тиску, ваги, зросту, визначення зору та слуху, перевірка крові та інше. При цьому важливо не тільки виявити наявність хронічних захворювань, але й виявити підозрілі симптоми, які можуть бути перешкодою для служби в армії.

Окрім медичного огляду, претендент також повинен пройти психологічний тест, який дозволяє виявити його психічний стан та здатність до стресових ситуацій. Психологи звертають увагу на такі параметри, як стійкість до стресу, здатність приймати рішення в складних ситуаціях, емоційний стан і інше.

Після успішного проходження медичного та психологічного огляду, претендент отримує направлення на проходження ВЛК у військовій частині або військовій медичній комісії. Під час ВЛК військові лікарі проводять детальне обстеження претендента, перевіряючи його здатність до служби в армії, а також встановлюючи категорію придатності до служби.

ВИСНОВОК ВКЛ – ЧИ ПРИДАТНИЙ ДО СЛУЖБИ?

ВИСНОВКИ ВЛК ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ЧОТИРИ КАТЕГОРІЇ:

Перша категорія придатності до служби – “А”. Ця категорія означає, що претендент повністю здоровий та здатний до виконання будь-яких завдань, які можуть бути доручені військовослужбовцю.

Друга категорія придатності до служби – “Б”. Ця категорія означає, що претендент здатний до служби в армії, але має деякі медичні обмеження, що обмежують його здатність до виконання окремих завдань. Наприклад, претендент може бути обмеженим у фізичній активності або потребувати додаткового медичного обслуговування.

Третя категорія придатності до служби – “В”. Ця категорія означає, що претендент здатний до служби в армії, але має значні медичні обмеження, що обмежують його здатність до виконання багатьох завдань. Наприклад, претендент може бути обмеженим у рухах або мати серйозні хронічні захворювання, що потребують постійного медичного контролю.

Четверта категорія придатності до служби – “Г”. Ця категорія означає, що претендент не здатний до служби в армії, через наявність серйозних медичних проблем або хронічних захворювань.

Консультація юриста

ВАЖЛИВО

Важливо зазначити, що при проходженні ВЛК кандидат має право на конфіденційність своїх медичних даних. Також, у разі незгоди з результатами ВЛК, претендент може звернутися до медичної комісії вищого рівня або до суду.

ОСКАРЖЕННЯ ВЛК – ВЛК ЯК ВІДСТРОЧКА ВІД ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ

У разі відмови у проходженні ВЛК, громадяни можуть звернутися до військово-медичної комісії для перевірки свого здоров’я та визначення можливості призову до військової служби. Важливо зазначити, що військово-медична комісія має право перевірити громадян, які були відмовлені у проходженні ВЛК, та визначити їх стан здоров’я для призову до військової служби.

Також, громадяни, які мають право на відстрочку від призову до військової служби, можуть звернутися до військового комісаріату для отримання відстрочки у зв’язку зі складними умовами, що сталися внаслідок війни. При цьому, відстрочка може бути надана на певний строк, який визначається в залежності від обставин. Також, військовий комісаріат має право відкликати відстрочку у разі загрози національній безпеці.

Отже, проходження ВЛК під час війни 2023 може мати свої особливості, проте, згідно з законодавством України, всі громадяни мають право на проходження ВЛК та виконання військового обов’язку відповідно до своїх можливостей та стану здоров’я. При цьому, важливо мати на увазі, що законодавча база щодо проходження ВЛК може змінюватися залежно від ситуації на передовій, тому рекомендується звертатися до юридичних фахівців для отримання актуальної інформації.

ЗМІНИ В ПРОХОДЖЕННІ ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ У 2023 РОЦІ: ОНОВЛЕННЯ ТА ВИМОГИ

18 серпня 2023 року Міністерство оборони України ухвалило важливий Наказ № 490, щодо оновлення «Положення про Військово-лікарську комісію (ВЛК) в Збройних Силах України від 14.08.2008 року № 402». Це оновлення було важливим кроком для вдосконалення процедури мобілізації та оцінки стану здоров’я військовозобов’язаних. Дані зміни в проходженні ВЛК мають велике значення для військовозобов’язаних та військовослужбовців, оскільки вони визначають їхню придатність для військової служби та визначають рівень медичного забезпечення, яке вони отримають під час служби.

ДОДАВАННЯ НОВОГО РОЗДІЛУ “ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ШТАТНИМИ ВЛК”

Однією з ключових змін є впровадження нового розділу в Положенні – “Порядок подання та розгляду звернень штатними ВЛК”. Важливо зауважити, що військовозобов’язані та військовослужбовці тепер мають можливість оскаржувати рішення ВЛК протягом місяця після отримання відповідного рішення.

ЗМІНА ВИМОГ ДО ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

У нових змінах Законодавства передбачено більш жорсткі та чітки вимоги до військового/військовозобов’язаного до стану здоров’я для визнання особи придатною до військової служби. Наприклад, тепер військовослужбовців визнають придатними за такими статтями:

  • 2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз  органів дихання, підтверджений або не підтверджений бактеріологічно та гістологічно; туберкульоз нервової системи; туберкульоз інших органів; міліарний туберкульоз;
  • 4-в — вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;
  • 5-в — хвороба, зумовлена ВІЛ, клінічна стадія І-ІІІ або безсимптомний ВІЛ, з імунною компенсацією;
  • 12-в — повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії; порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани; інші хвороби крові та кровотворних органів; деякі порушення із залученням імунного механізму;
  • 13-в — хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин, їхні наслідки з незначними порушеннями функцій;
  • 14-в — легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки та поведінки, їхні наслідки;
  • 17-в — невротичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматоформні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресивний епізод, психогенна глухота) при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;
  • 21-в — повільно прогресуючі хвороби з незначними порушеннями функцій центральної нервової системи, їхні наслідки;
  • 22-в —  епізодичні та пароксизмальні розлади з незначними порушеннями функцій органів і систем (епілепсія та епілептичні синдроми, епілептичний статус, мігрень, розлади сну).

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Військовозобов’язаних та військовослужбовців на ВЛК направляють за рішенням начальника (керівника) закладу охорони здоров’я (установи) на підставі подання начальника (керівника) лікувального відділення, у якому обстежується (лікується) військовозобов’язаний або військовослужбовець після звільнення з полону або за направленням від безпосередніх керівників від командира військової частини, йому рівних та вище.

Також були внесені доповнення до формулювань причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв. Зокрема, конкретизовано, що постанова ВЛК у формулюванні «Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини» не приймається, якщо такі є наслідком вчинення кримінального або адміністративного правопорушення; дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння; навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди здоров’ю або самогубства (крім доведення до самогубства, встановленого судом)».

ЧОМУ ВАРТО ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЮРИСТА

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», а також зміни та доповнення до вказаних Законів, також «Порядок проходження медико-соціальної експертизи та проходження ВЛК військовослужбовцями та військовозобов’язаними»  зміни до Законів, в тому числі Закон України № 8009 від 14.07.2023 – спрямовані на захист прав військовослужбовців та забезпечення їхньої соціальної захищеності у складних умовах воєнного стану. Військові, які стоять на захисті Батьківщини, повинні мати впевненість, що їх права і потреби також беруться до уваги та підтримуються державою.

Знання про нові зміни в проходженні ВЛК є важливим для всіх, хто може бути залучений до військової служби в Україні. Вони допоможуть військовослужбовцям/військовозобов’язаним краще підготуватися до медичного обстеження та зрозуміти, які критерії враховуватимуться при визначенні їхньої придатності. Також важливо знати про зміни, оскільки вони можуть вплинути на рішення ВЛК щодо призовників і військовозобов’язаних.

Оновлення Положення про ВЛК може також відобразити зміни в медичних стандартах та критеріях, які враховуються при призначенні військової служби, і це може мати важливе значення для здоров’я та долі осіб, які подаються на військову службу.

ДО КОГО ЗВЕРНУТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ?

Висококваліфіковані адвокати Адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери» надають клієнту необхідну юридичну допомогу в підготовці заяв, звернень, запитів та збору інших необхідних документів для отримання статусу «зниклий безвісти під час несення служби», «загинув під час виконання бойового завдання», «перебування в полоні». Ми розуміємо, на скільки важливий даний процесу та його вплив на майбутнє життя для кожного клієнта.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок