Прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів в Україні

Які категорії іноземців мають право на здобуття освіти в Україні?

Право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України, у тому числі за рахунок бюджетних коштів, мають наступні категорії осіб:

  • іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;
  • закордонні українці, які постійно проживають в Україні;
  • особи, яких визнано біженцями;
  • особи, які потребують додаткового захисту.

Громадяни російської федерації та республіки білорусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, можуть навчатися в Україні виключно за дозволом Міносвіти.

Вимоги закладу вищої освіти щодо вступу іноземців на бакалаврат, строки прийому заяв і документів, оприлюднюються в Правилах прийому закладу освіти на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Як подати заяву на вступ до вищого навчального закладу?

Вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви в електронній або паперовій формі. Тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника) приймаються заяви у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні.

Як пройти конкурсний відбір і які до нього вимоги?

Університет зараховує іноземців на навчання за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання. Окрім цього, заклад вищої освіти може приймати іноземців на підставі академічних прав на продовження навчання. Для того щоб реалізувати такі права, вступник має пред’явити приймальній комісії:

  • документ про здобутий рівень освіти в країні походження;
  • бали успішності.

Оцінка вступного іспиту для іноземців є єдиною складовою конкурсного бала для цієї категорії вступників.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання.

Консультація юриста

Які документи необхідно подати для вступу у вищий навчальний заклад?

Для вступу до навчального закладу іноземець має подати до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву.

До заяви іноземець додає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом у разі переведення або поновлення на навчання;

4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

Консультація юриста

6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;

7) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

8) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1–4, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу. Документи, зазначені у підпунктах 1–3, мають бути засвідчені в країні їх видачі, та легалізовані відповідною закордонною установою України.

Чи можна подати документи на вступ дистанційно?

Прийом іноземців на навчання може проводитись очно або дистанційно. Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал», а також отримали візу для в’їзду в Україну з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту:

  • здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту;
  • здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль).

Замовити дзвінок

Спеціалісти Адвокатського Об’єднання «Бачинський та партнери» подбають про те, щоб ви змогли підготувати повний комплект документів на вступ до вищого навчального закладу, та могли успішно здобути якісну освіту в Україні. Ми вас належним чином вас проконсультуємо і відповімо на всі запитання.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок