Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю

Будь-який громадянин відповідно до приписів Конституції України має право на зайняття підприємницькою діяльністю, якщо вона не заборонена законом. Найпоширенішим видом підприємницьких товариств є Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). ТОВ, як і будь-яка інша юридична особа, підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством.

Порядок реєстрації ТОВ в Україні

Відносини, що виникають при реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю, регулюються Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
Перед безпосередньо процесом реєстрації ТОВ, потрібно визначити для себе такі важливі моменти:
1. Найменування майбутнього ТОВ. Перевірити, чи не використовується вже дана назва, легко за допомогою відомостей єдиного державного реєстру (ЄДР), відкритих для кожного.
2. Підбір видів діяльності підприємства (КВЕДів). Вам достатньо назвати майбутні сфери діяльності, коди юристи підберуть самостійно.
2. Статутний капітал ТОВ, який має бути сплачено не пізніше року з моменту реєстрації. Якщо засновник один, він володітиме 100% капіталу, якщо декілька – кожен матиме свою частку, пропорційну до особистого внеску.
3. Система оподаткування. При реєстрації ТОВ підприємство автоматично реєструється платником на загальній системі оподаткування. У разі, якщо ТОВ планує бути платником єдиного податку чи ПДВ, додатково потрібно подати державному реєстратору заяву про обрання спрощеної системи оподаткування чи реєстрацію платником ПДВ.

 

Реєстрація ТОВ, перелік документів

Для реєстрації ТОВ державному реєстратору слід подати особисто або рекомендованим листом із описом вкладення необхідний пакет документів. Якщо документи подаватимуться представником (нашими юристами), потрібно підготувати довіреність від засновників.
Реєстратору необхідно подати:
– заповнену реєстраційну картку Форми №1 на проведення державної реєстрацію юридичної особи;
– оригінал або нотаріально завірену копію рішення засновників про створення ТОВ. Найчастіше таке рішення оформляється протоколом загальних зборів.
– два оригінали статуту. В залежності від майбутніх видів діяльності, кількості засновників, рекомендуємо нотаріально завіряти статут, що не є законодавчо обов’язковим, але забезпечить Вам додаткові гарантії.
Проведення державної реєстрації ТОВ є безоплатним, а тому не вимагає подання реєстратору будь-яких квитанцій про сплату збору.
В особливих випадках потрібні додаткові документи, зокрема:
– у разі, якщо засновником ТОВ виступає іноземна юридична особа, необхідно подати документ, що підтверджує реєстрації ЮО-засновника в іноземній країні;
– при реєстрації фермерського господарства – документи, що посвідчують право власності на землю або право користування;
– копію рішення Антимонопольного комітету України або КМУ щодо видачі дозволу на узгоджені дії або концентрацію суб’єктів господарювання;

Процедура реєстрації ТОВ

Державний реєстратор, прийнявши пакет документів, видає заявнику опис з переліком отриманих документів і датою прийняття. Державний реєстратор вправі залишити документи без розгляду у випадках, передбачених ст.24 Закону, однак при зверненні в нашу юридичну компанію Ви мінімізуєте ризики такого повернення.
Державний реєстратор вносить відомості про ТОВ у день надходження відповідного пакету документів від заявника. ТОВ присвоюється ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ). Протягом 24 годин з моменту отримання реєстратором відомостей з податкової та Пенсійного фонду про взяття на облік ТОВ, державний реєстратор видає заявнику Виписку про створення ТОВ та один примірник статуту з відміткою державного реєстратора.
Є ряд підстав, коли реєстратор відмовляє у проведенні реєстрації:
– дані в реєстраційній картці не відповідають даним в документах, що подаються для державної реєстрації;
– установчі документи не відповідають встановленим вимогам;
– наявність в статуті ТОВ пропаганди комуністичної чи нацистської ідеології;
– невідповідність відомостей про засновників ТОВ даним ЄДР;
– наявність обмежень на зайняття відповідних посад для осіб, що призначаються в керівні органи ТОВ;
– недотримання вимог щодо найменування ТОВ (якщо вже існує тотожна назва; використано найменування органу державної влади чи ОМС).
В пакет юридичних послуг нашої компанії по створенню ТОВ входить також виготовлення печатки ТОВ. Слід зазначити, що виготовити печатку можна ще до отримання виписки, як тільки в ЄДР буде внесено відомості про новостворене підприємство з присвоєним кодом ЄДРПОУ.
Після отримання виписки про реєстрацію ТОВ та статуту, потрібно звернутись в банківську установу для відкриття банківського рахунку. Необхідний пакет документів для цього слід додатково узгоджувати з банком, втім обов’язково для цього потрібно попередньо в нотаріуса завірити зразки підписів директора та печатки.
Створення ТОВ є швидкою і безоплатною процедурою, втім вимагає дуже ретельної підготовки всіх необхідних документів, особливо при наявності кількох засновників юридичних осіб. Звернувшись в нашу компанію, Вам достатньо надати нам необхідні дані про засновників та довіреність на наших працівників. Ми готуємо весь пакет документів (Ви лише підписуєте їх) і реєструємо ТОВ. При необхідності, готуємо індивідуалізований статут з Вашим конкретними побажаннями, також маємо можливість підготувати статут англійською, російською чи польською мовами (що особливо є цінним для ТОВ, де засновниками виступають іноземні компанії).
Для отримання консультацій, підготовки всіх належних документів та проведення процедури реєстрації ТОВ, звертайтесь за тел. 0960020100, [email protected] або за іншими контактами, вказаними на сайті.]]>

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок