Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Будь-який громадянин відповідно до приписів Конституції України має право на зайняття підприємницькою діяльністю, якщо вона не заборонена законом. Найпоширенішим видом підприємницьких товариств є Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). ТОВ, як і будь-яка інша юридична особа, підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством.

Порядок реєстрації ТОВ в Україні

Відносини, що виникають при реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю, регулюються Законом «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»(далі – Закон).
Перед безпосередньо процесом реєстрації ТОВ, потрібно визначити для себе такі важливі моменти:
1. Найменування майбутнього ТОВ. Перевірити, чи не використовується вже дана назва, легко за допомогою відомостей єдиного державного реєстру (ЄДР), відкритих для кожного.
2. Підбір видів діяльності підприємства (КВЕДів). Вам достатньо назвати майбутні сфери діяльності, коди юристи підберуть самостійно.
3. Статутний капітал ТОВ та визначення строку його внеску. Законом “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (далі – Закон про ТОВ) визначено термін у 6 місяців, однак інший термін (наприклад, 3 роки) може бути визначено статутом. Якщо засновник один, він володітиме 100% капіталу, якщо декілька – кожен матиме свою частку, пропорційну до особистого внеску.
4. Система оподаткування. При реєстрації ТОВ підприємство автоматично реєструється платником на загальній системі оподаткування. У разі, якщо ТОВ планує бути платником єдиного податку чи ПДВ, додатково це потрібно вказати у Заяві на реєстрацію.
5. Юридична адреса товариства. Потрібно заздалегідь подбати про її наявність, оскільки уся офіційна комунікація з товариством, у тому числі перевірки, відбуватиметься за цією адресою.

Реєстрація ТОВ, перелік документів

Пакет документів, описаний нижче, подається державному реєстратору або нотаріусу. Слід зазначити, що державна реєстрація є безкоштовною, а ось послуги нотаріуса – оплатними. Якщо документи подаватимуться представником (нашими юристами), потрібно підготувати довіреність від засновників.

 

Необхідний пакет документів включає:

 • заповнену Заяву встановленої  Форми №2 на проведення державної реєстрацію юридичної особи;
 • оригінал або нотаріально завірену копію рішення засновників про створення ТОВ. Найчастіше таке рішення оформляється протоколом загальних зборів;
 • оригінал статуту. Перша редакцію статуту підписується усіма учасниками товариства, а підписи завіряються нотаріально.
 • структуру власності товариства, у якій схематично відображаються відомості про усіх, прямих чи опосередкованих, власників товариства.

Оскільки проведення державної реєстрації ТОВ є безоплатним, подавати квитанцію про сплату збору не потрібно.

В особливих випадках потрібні додаткові документи, зокрема:

 • у разі, якщо засновником ТОВ виступає іноземна юридична особа, необхідно подати документ, що підтверджує реєстрації ЮО-засновника в іноземній країні;
 • при реєстрації фермерського господарства – документи, що посвідчують право власності на землю або право користування;
 • копію рішення Антимонопольного комітету України або КМУ щодо видачі дозволу на узгоджені дії або концентрацію суб’єктів господарювання.

Процедура реєстрації ТОВ

Державний реєстратор, прийнявши пакет документів, видає заявнику опис з переліком отриманих документів та датою прийняття. За відсутності підстав для відмови, реєстрація проводиться протягом 24-х годин. Запис про товариство вноситься до державного реєстру, товариству присвоюється ідентифікаційний код та, за бажанням заявника, реєстратор надає паперовий витяг з ЄДРПОУ.

Є ряд підстав, коли реєстратор відмовляє у проведенні реєстрації:

 • документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 • у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
 • подання документів або відомостей, передбачених цим Законом, не в повному обсязі;
 • документи суперечать вимогам Конституції та законів України;
 • порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи;
 • недотримання вимог щодо найменування ТОВ (якщо вже існує тотожна назва; використано найменування органу державної влади чи ОМС);
 • заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи подано із зазначенням кінцевого бенефіціарного власника, який на день подання заяви згідно з відомостями реєстрів помер.

Після отримання витягу про реєстрацію ТОВ потрібно звернутись в банківську установу для відкриття банківського рахунку. Необхідний пакет документів для цього слід додатково узгоджувати з банком.

Створення ТОВ є швидкою і безоплатною процедурою, втім вимагає дуже ретельної підготовки всіх необхідних документів, особливо при наявності кількох засновників юридичних осіб. Звернувшись в нашу компанію, Вам достатньо надати нам необхідні дані про засновників та довіреність на наших працівників. Ми готуємо весь пакет документів (Ви лише підписуєте їх) і реєструємо ТОВ.

При необхідності, готуємо індивідуалізований статут з Вашим конкретними побажаннями, також маємо можливість підготувати статут англійською та польською мовами (що особливо є цінним для ТОВ, де засновниками виступають іноземні компанії).

Для отримання консультацій, підготовки всіх належних документів та проведення процедури реєстрації ТОВ, звертайтесь за тел. 0960020100, [email protected] або за іншими контактами, вказаними на сайті.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок