Реорганізація та реструктуризація підприємства

Однією з основних причин чому великих та успішних підприємств можна зустріти не так багато — це їх ріст. Так, більшість стартапів, а дуже часто й середній бізнес,  не справляються зі стрімким ростом та банкрутують. З іншої сторони, навіть найуспішніша та найстабільніша компанія може наткнутись на “глуху стіну” в бізнесі, проходити через фінансові труднощі з тих чи інших причин, потрапити у немилість непередбачуваних обставин тощо.

В обох випадках стає зрозуміло, що потрібно вживати ефективних заходів, щоб утримати бізнес на плаву. Основними інструментами у таких випадках виступають реструктуризація або реорганізація. Ці два підходи до змін у підприємстві різняться своєю суттю, процедурою виконання та наслідками, в т. ч. юридичним, тож розмежуємо ці поняття.

 

Поняття та процес реструктуризації підприємства

Розпочнемо із реструктуризації. За змістом поняття реструктуризація — це зміни в структурі товариства, системі його управління, способі ведення справ тощо. Зазвичай мету реструктуризації можна визначити як “оздоровлення підприємства”. Реструктуризація може використовуватись власниками бізнесу як задля попередження майбутньої кризи так і на більшості її етапах для мінімізації або й узагалі уникнення негативних наслідків для компанії.

Реструктуризація може проводитись шляхом  зміни кадрового складу підприємства, зміни системи управління товариством, напрацюванням нових підходів до роботи тощо. В більшості випадків — це комплексний процес, який поєднує у собі велику кількість методів. Спектр способів реструктуризації надзвичайно широкий та варіюється в залежності від ситуації та бажаної мети. Правильний вибір залежить від поставлених цілей та ґрунтовного аналізу ситуації.

Варто зазначити, що способи реалізації обраних методів реструктуризації різняться залежно від своєї суті. Наприклад, кадрові зміни можуть визначатись власниками (напр., учасниками ТОВ) та закріплюватись директором або здійснюватись напряму, якщо йдеться про зміну виконавчого органу. Якщо реструктуризація передбачає передачу активів, зміну/розширення/звуження корпоративної структури бізнесу — процес значно ускладнюється за рахунок необхідності складення відповідних договорів, визначення ефективної структури, взаємодії із державними органами тощо.

Зауважимо, що не існує єдиного правильного шляху для реструктуризації підприємства. Оскільки цей процес зазвичай довготривалий та потребує чималих ресурсів, потрібно провести якісну підготовку. Юристи АО “Бачинський та партнери” допоможуть визначити слабкі місця бізнесу, з’ясують яким чином слід провести реструктуризацію для досягнення найкращого результату у Вашому випадку та  прослідкують за правильним виконанням.

Що таке реорганізація та навіщо вона потрібна

Реорганізація підприємства є дещо радикальнішим методом, оскільки може мати наслідком припинення існування первісного підприємства як юридичної особи. Зауважимо, що реорганізація може виступати як самостійний інструмент для проведення змін у підприємстві, так і в якості складової реструктуризації (напр., при розширенні бізнесу). Реорганізація може проводитись у таких видах:

  • Злиття — об’єднання двох або більше юридичних осіб в одну нову юридичну особу. При цьому ці юридичні особи припиняються своє існування і передаються свої права та обов’язки новоствореній юридичній особі;
  • Приєднання — приєднання однієї юридичної особи до іншої, за якого приєднувана юридична особа припиняє існування. Майно, права та обов’язки передаються юридичній особі до якої було здійснено приєднання;
  • Поділ — існуюча юридична особа розділяється на декілька (дві чи більше) юридичних осіб та припиняє своє існування;
  • Виділ — відокремлення однієї або більше юридичних осіб від вже існуючої юридичної особи. При цьому первісна юридична особа не припиняє свого існування;
  • Перетворення — зміна організаційно-правової форми юридичної особи, наприклад — перехід від акціонерного товариства (АТ) до ТОВ.

Аналогічно до реструктуризації, вибір конкретного способу реорганізації залежить від конкретних обставин. Однак, на відмінну від реструктуризації, порядок реорганізації описати набагато легше, зважаючи на значно меншу кількість способів її здійснення. В загальному процедуру можна поділити на такі етапи:

  • Прийняття рішення про реорганізацію органом управління юридичною особою (напр., загальними зборами учасників ТОВ) та призначення комісії для її проведення;
  • Проведення позапланової документальної перевірки ДПС. Наголосимо, що строк давності для податкових перевірок становить 1095 днів. Тобто під перевірку підпаде діяльність юридичної особи за три роки перед проведенням реорганізації.
  • Проведення державної реєстрації.

 

Підсумовуючи, на будь-якому етапі існування бізнесу може виникнути необхідність проведення змін, які забезпечать його виживання та процвітання. Головне – вчасно визначити цей момент та звернутись за допомогою до професіоналів.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок