РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПО КРЕДИТУ

Отримавши споживчий кредит, гроші по кредитному договору, боржник, який не має змоги погасити взяті на себе фінансові зобов’язання, може та повинен звернутися до фінансової установи, в якій було взято кредит (банк, кредитна установа, мікрофінансова організація) з заявою про реструктуризацію боргу.

Згідно зі статтею 17 Закону України “Про споживче кредитування”  кредитодавець має право проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію зобов’язань за договором про споживчий кредит. ст. 17 Закону – Реструктуризація зобов’язань за договором про споживчий кредит – це зміна істотних умов договору про споживчий кредит, що здійснюється кредитодавцем на договірних умовах із споживачем і впливає на умови та/або порядок повернення такого кредиту.

Заява містить дані особи боржника, дані по рахунку, зазначаються обставини, через які виник борг, які сприяли неможливості сплати кредиту вчасно, причини прострочення по кредиту, підтвердження документально про відсутність коштів у боржника та наявні у боржника інші фінансові зобов’язання, необхідні трати (утримання дітей, хвороба, інвалідність, постраждалі внаслідок військової агресії окупантів), та інші.

Звертаючись до адвокатів Адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери», кожен боржник, кожен громадянин, кожна особа, яка постраждала від дій мікрофінансових установ, колекторів, отримує кваліфіковану правову (правничу) допомогу, захист своїх законних прав та інтересів, спокій на душі собі та своїм близьким та впевненість у врегулюванні конфліктної ситуації на користь та в інтересах клієнта та близьких.

ЗАБОРОНА ЗБІЛЬШЕННЯ ВІДСОТКІВ

У зв’язку з оголошенням воєнного стану на території України та розумінням, що боржники не змозі платити по кредитам Верховною Радою України було ухвалено Закон України № 2120-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану”.

Так, у Законі зазначено, що на час дії воєнного стану, а також після дня його припинення або скасування (30 діб) боржник не буде нести відповідальності перед МФО у разі не виконання зобов’язань по кредиту:

  • споживач звільняється від обов’язку сплати кредитору штраф, пені, інших платежі за прострочення виконання зобов’язань;
  • штраф, пеня та інші платежі, які нараховані після 24 лютого 2022 року сплата яких передбачена договором, підлягають списанню;
  • у разі невиконання зобов’язань боржником, забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом;

II. Прикінцеві та перехідні положення – “18. У період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею 625 цього Кодексу, а також від обов’язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (штрафу, пені) за таке прострочення. Установити, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за такими договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

Консультація юриста

Звертаючись до адвокатів Адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери», кожен боржник, кожен громадянин, кожна особа, яка постраждала від дій мікрофінансових установ, колекторів, отримує кваліфіковану правову (правничу) допомогу, захист своїх законних прав та інтересів, спокій на душі собі та своїм близьким та впевненість у врегулюванні конфліктної ситуації на користь та в інтересах клієнта та близьких.

СПИСАННЯ ФОРС-МАЖОР ПО КРЕДИТУ

Торгово-промислова палата України після введення воєнного стану в на всій території України, ухвалила рішення про спрощення процедури посвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)

Споживач, який порушив зобов’язання перед банком, мікрофінансовою установою, через повномасштабне збройне вторгнення РФ на територію вільної, незалежної України, може додати Рішення торгово промислової палати України до повідомлення (заяви) про форс-мажорні обставини, через які неможливо виконання фінансових зобов’язань за умовами кредитного договору, угоди з МФО, чи контракту,  у встановлений термін для можливості подовження (встановлення нових) строків виконання фінансових зобов’язань, вирішення питань мирним шляхом.

https://ucci.org.ua/uploads/files/621cba543cda9382669631.pdf

https://ucci.org.ua/uploads/files/621ce831ac29f951072237.pdf

При необхідності, боржник може звернутися до торгово-промислової палати України для отримання Сертифікату про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) у порядку, визначеного Законом.

Звертаючись до адвокатів Адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери», кожен споживач-боржник, отримує кваліфіковану правову допомогу, захист своїх законних прав та інтересів, спокій на душі собі та своїм близьким та впевненість у врегулюванні конфліктної ситуації на користь та в інтересах клієнта та близьких.

Консультація юриста

ОБМЕЖЕННЯ СУМИ ШТРАФІВ ПО КРЕДИТУ

Законом України № 891-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій» роз’яснюється можливість  вирішення спорів між боржником та кредитодавцем, який виникаються все частіше і частіше через невиконання фінансових зобов’язань боржниками в мікрозаймах.

У Законі України “Про споживче кредитування” (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 1, ст. 2; 2019 р., № 44, ст. 278) зазначити “3. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті споживачем за порушення виконання його зобов’язань на підставі договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

За порушення виконання споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, процентна ставка за кредитом, порядок її обчислення, порядок сплати процентів не можуть бути змінені у бік погіршення для споживача.

  1. Застосування штрафу та пені за одне й те саме порушення споживачем зобов’язання за договором про споживчий кредит заборонено”.

Тож, банк, мікрофінансова установа в жодному разі невзмозі, не мають права, нараховувати пеню, неустойку, штраф по кредитною заборгованістю боржнику постійно, у необмеженій кількості, без обмежень у часі.

Звертаючись до адвокатів Адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери», кожен боржник, кожен громадянин, кожна особа, яка постраждала від дій мікрофінансових установ, колекторів, отримує кваліфіковану правову (правничу) допомогу, захист своїх законних прав та інтересів, спокій на душі собі та своїм близьким та впевненість у врегулюванні конфліктної ситуації на користь та в інтересах клієнта та близьких.

ЗАБОРОНА ЗМІНИ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ

Можна зазначити, що в законодавстві містяться норми, які обмежують банки та мікрофінансови установи в збільшенні (зміні) процентної ставки за кредитом, так як боржник частіше за все сталкується з проблемою збільшення, саме збільшення, процентної ставки, в подальшому призіводиить до нерозуміння споживача яка ж повна вартість кредиту та боргових зобов’язань по кредиту, що призводить до збільшення боргу по кредите у десітки разів, що є протизаконним.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020, пунктами 5 та 13 Закону №540-ІХ були внесені зміни до «Прикінцевих та перехідних положень» Цивільного кодексу та ЗУ «Про банки і банківську діяльність», пояснено, що у період здійснення в Україні заходів щодо запобігання поширенню, розповсюдженню пандемій (COVID-19) забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

Консультація юриста

Також, Законом України «Про внесення змін…»№ 533-IX до «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про споживче кредитування» було зазначено норму, яка чітко забороняє збільшення процентної ставки за користування кредитом

З метою правильного тлумачення Закону НАБУ звернулася до Національного банку щодо надання роз’яснень деяких питань, в тому числі щодо зміни процентної ставки за користування кредитом де у відповіді прямо зазначено заборона збільшення процентної ставки за користування кредитом.

РОЗ’ЯСНЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ ПО КРЕДИТУ

Запит НАБУ – 1. Чи має право Банк за домовленістю з клієнтом укласти додаткову угоду до кредитного договору про збільшення розміру процентної ставки? 2.    Чи має право Банк змінити (збільшити) розмір процентної ставки у випадку, якщо сторони застосовують змінювану процентну ставку за кредитним договором у порядку та спосіб, встановлений статтею 1056-1 Цивільного кодексу України, і настав термін перегляду ставки згідно умов договору? 3.    Чи має право Банк застосовувати інший (збільшений) розмір процентної ставки, якщо про таке збільшення була домовленість з клієнтом ще до початку карантину, і така домовленість зафіксована в кредитному договорі (тобто,  процентна ставка визначена в іншому фіксованому розмірі при настанні зазначених в договорі умовах/обставинах)? 4.   Яких типів клієнтів/договорів стосується заборона – юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців та/або фізичних осіб?

Відповідь НБУ – Національний банк України розглянув електронне повідомлення від 13.04.2020 №6773-13/04 Комітету з питань правового забезпечення діяльності банків та захисту прав кредиторів Незалежної асоціації банків України (далі — лист) щодо окремих питань, які потребують роз’яснення з урахуванням вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” № 540-IX від 30.03.2020 (далі — Закон № 540-IX), та у межах компетенції повідомляє таке. Позицію щодо питання заборони підвищення процентної ставки за кредитним договором Національний банк України зазначив у листі від 17.04.2020 №18-0005/19515, адресованому Незалежній асоціації банків України. Зазначаємо, що згідно з пунктом 9 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України “Про банки і банківську діяльність” та пунктом 13 розділу “Прикінцеві та перехідні положення” Цивільного кодексу України (відповідні зміни до цих законів унесено Законом № 540-IX) встановлено, що в період здійснення в Україні заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій короновірусної хвороби (COVID-19), забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

ДО КОГО ЗВЕРНУТИСЬ ЗА ДОПОМОГОЮ

Неможливість захистити себе перед банком, мікрофінансовою установою, колектором, боржник отримує велику кількість проблем та збільшення заборгованості, хоча має всі права на захист своїх законних інтересів перед кредиторами.

Звертаючись до адвокатів Адвокатського об’єднання «Бачинський та партнери», кожен боржник, кожен громадянин, кожна особа, яка постраждала від дій мікрофінансових установ, колекторів, отримує кваліфіковану правову (правничу) допомогу, захист своїх законних прав та інтересів, спокій на душі собі та своїм близьким та впевненість у врегулюванні конфліктної ситуації на користь та в інтересах клієнта та близьких.

 

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок