Річний фінансовий звіт підприємства: як правильно подати

Одразу зауважимо, що фінансову звітність мають обов’язок подавати всі підприємства, установи та організації незалежно від організаційно-правової форми і форми власності.

Звітним періодом є календарний рік. Проте для новоутворених юросіб перший звітний період може бути меншим за 12 місяців, але не більшим за 15 місяців.

Фінзвітність може існувати у повному та скороченому комплекті. Подається звітність до кінця лютого до органів статистики та ДПС.

Крім контролюючих органів, фінзвітність може знадобитися для отримання кредиту в банку, участі в тендерах і для інших цілей. До того ж підприємства, які належать до середніх, великих та/або становлять суспільний інтерес, мають оприлюднювати річну фінзвітність на своєму сайті разом з аудиторським висновком.

Особливо слід приділити увагу тому, що суб’єкти господарювання під час подання та оприлюднення фінансової звітності за 2023 рік керуються вимогами Закону України від 03 березня 2022 № 2115-ІХ “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни”.

Фінансова звітність підприємства в умовах воєнного стану

Враховуючи продовження воєнного стану, суб’єкти господарювання мають розкривати в примітках до фінансової звітності інформацію про вплив наслідків військової агресії російської федерації (інформація може бути розкрита в одній примітці або в декількох примітках  з перехресним посиланням).

Суб’єкти господарювання розкривають інформацію щодо фактичного та передбачуваного впливу вторгнення росії в Україну на фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів, а також про ризики та невизначеності, що спричинені цим вторгненням.

Фінансова звітність складається з:

  • Балансу (звіту про фінансовий стан)
  • Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
  • Звіту про рух грошових коштів
  • Звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності (форми №№ 1 – 5)

 

Оприлюднення фінансової звітності

Суб’єкти господарювання, які зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність, зазначені в законі про бухоблік. Це великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, і середні підприємства і вони зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, наступного за звітним періодом, оприлюднити річну фінансову звітність і річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй вебсторінці (у повному обсязі).

Надати допомогу в складанні та поданні фінансової звітності – завжди допоможуть спеціалісти з відповідного напрямку діяльності АО “Бачинський та партнери“.

Aвтор

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок