Розблокування податкових накладних: порядок дій

Дуже часто український бізнес стикається з такою проблемою, як блокування податкових накладних з боку податківців.

Спробуємо розібратись в причинах цього, порядку оскарження, строках та релевантній судовій практиці з окреслених питань.

Однією з головних причин блокування податкових накладних є відсутність коду товару (послуги) у таблиці даних платника ПДВ. При цьому як у постачальника, так і у контрагента.

Другою важливою причиною блокування реєстрації електронних податкових накладних платника є відповідність підприємства критеріям ризикованості. Причому підприємство може бути визнане ризикованим, а накладні – заблоковані, якщо, знову ж таки, критеріям ризикованості відповідає не лише ваш бізнес, а й підприємство вашого контрагента.

Третя – це відповідність критеріям ризиковості здійснення операцій.

Вашу податкову накладну все ж таки заблоковано. Який порядок дій?

 Процедура адміністративного оскарження

Після отримання квитанції з повідомленням про те, що реєстрацію податкової накладної зупинено платнику, пропонується кілька етапів вирішення ситуації.

Консультація юриста

По-перше, це подання додаткових пояснень з документами до податкової накладної, яка не пройшла реєстрацію – до регіональної комісії, тобто обласної ДПС.

В поясненнях необхідно якомога повно відобразити:

Дати загальний опис діяльності підприємства, його КВЕД та дані про реєстрацію.

Описати операцію, за якою було відмовлено у реєстрації накладної: розповісти про відносини з контрагентом, викласти хронологію подій господарської операції за якою складено податкову накладну.

Описати відносини з постачальниками товарів або послуг. Пояснити у кого купується сировина, товари, послуги роботи для діяльності, за якою складено накладну, яка заблокована.

Розповісти про виробничу базу та кадрове забезпечення свого підприємства. розповісти про ресурси і штат, безпосередньо задіяних в операції накладної, що не пройшла реєстрацію. Перевірте чи по всіх заявлених основних засобах подано 20-ОПП.

Опис операції та документи мають бути викладені у зрозумілій, зручній для сприйняття формі, щоб суть була розкрита.

Консультація юриста

Комісія регіонального рівня ДПС зобов’язана протягом 5 робочих днів:

– або направити квитанцію про реєстрацію ПН/РК або направити рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК у ЄРПН.

Дане рішення можна оскаржити протягом 10 днів до комісії центрального рівня (ДПС України), у якої також є 10 робочих днів на прийняття рішення. Якщо рішення про відмову в задоволенні скарги– їдемо до суду.

Судове оскарження

І тут важливо пам’ятати про строки.

Коли платник податків використовував процедуру адміністративного оскарженнястрок звернення до суду з позовом про визнання протиправним і скасування рішення про відмову в реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних із похідною вимогою про зобов`язання її зареєструвати становить три місяці.

Коли платником податків не використовувалася процедура адміністративного оскарження таких рішень як досудового порядку вирішення спору, визначається частиною 1 статті 122 КАС України і становить шість місяців

По даній категорії справ суди здебільшого стають на сторону платника податків, за умови, що господарська операція була реальною та платник податків подавав в процедурі адміністративного оскарження разом з поясненнями всі первинні бухгалтерські документи стосовно цієї операції.

Так, Верховний Суд неодноразово наголошував, що принцип обґрунтованості рішення вимагає від суб`єкта владних повноважень враховувати як обставини, на обов`язковість урахування яких прямо вказує закон, так і інші обставини, що мають значення у конкретній ситуації. При цьому, суб`єкт владних повноважень повинен уникати прийняття невмотивованих висновків, обґрунтованих припущеннями та неперевіреними фактами, а не конкретними обставинами. Так само недопустимо надавати значення обставинам, які насправді не стосуються справи. Несприятливе для особи рішення повинно бути вмотивованим.

А використання податковим органом загального пункту щодо різновидів оцінки за критеріями ризику є неконкретизованим та призводить до необґрунтованого обмеження права платника податків бути обізнаним у моделюванні поведінки та таким, що не повідомлений про необхідність надання документів за  вичерпним і зрозумілим переліком, а невиконання податковим органом законодавчо встановлених вимог щодо змісту, форми, обґрунтованості та вмотивованості акта індивідуальної дії має наслідком визнання його протиправним. 

ВАЖЛИВО. Верховний Суд вказав, що у разі відмови платнику податку на додану вартість в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних належним способом захисту порушеного права в судовому порядку є позовні вимоги: “Про визнання протиправним та скасування рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування та, як наслідок, зобов`язання відповідного контролюючого органу вчинити дії щодо реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних датою її подання“.

 Але все ж, розібратись у всіх тонкощах процедур розблокування податкових накладних та знайти правильне рішення завжди допоможуть кваліфіковані юристи відповідного напрямку діяльності.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок