Розробка договору MSA (Master Service Agreement)

У даній статті ми розповімо про  Master Service Agreement (MSA), як ключовий контракт, який здійснює консолідацію основних умов співпраці між клієнтом та постачальником послуг. Чому цей документ є важливим у регулюванні фінансових та правових аспектів спільної діяльності. Як він простежує за виконанням обов’язків сторін, вирішує питання конфіденційності, прав інтелектуальної власності, а також страхові зобов’язання та інші ключові аспекти бізнесових відносин. Зазначимо, що сновна угода про надання послуг є не лише інструментом зниження ризиків, але й засобом захисту інтересів обох сторін, а саме вона повинна бути ретельно структурована для забезпечення прозорості та стійкості у ділових відносинах, враховуючи унікальні потреби кожної компанії.

Угода MSA може бути використана у широкому спектрі моделей роботи та співпраці. Вона знаходить застосування в таких випадках:

 1. Постійні послуги: Якщо компанія потребує послуг постачальника на регулярній основі, вона часто укладає угоду MSA. Це може включати управління проектами, бухгалтерські послуги та підтримку ІТ-систем, з визначенням основних умов, очікувань та вимог до якості роботи.
 2. Довгострокові проекти: Рамковий договір є оптимальним вибором для тривалих проектів, що потребують співпраці з іншими експертами або підприємствами. Це дозволяє установити основні умови та розподілити відповідальність між сторонами протягом всього проекту, що забезпечує прозорість та зменшує можливі конфлікти.
 3. Комплексні послуги: Угода MSA дозволяє стандартизувати структуру для всіх пропонованих послуг у випадку потреби в постачальнику повного спектру послуг, таких як обслуговування клієнтів, логістика та керування запасами.
 4. Групове співробітництво: Рамковий договір може стати основою для встановлення єдиних стандартів та практик для всіх партнерів у випадку співпраці з декількома постачальниками послуг. Це сприятиме послідовності та однаковості серед них, що полегшить управління взаємовідносинами та раціоналізує процедури узгодження.

Master Service Agreement (MSA) є ключовим інструментом у сфері бізнесу, особливо в контексті надання послуг, де він встановлює загальні умови та положення для майбутніх угод між сторонами. Розробка МSА вимагає уважності та ретельного підходу, оскільки від його якості залежить успішність співробітництва та уникнення можливих конфліктів.

MSA – це стандартний договір, який застосовується в різних секторах бізнесу для регулювання співпраці з постачальниками послуг або матеріалів. Усі ці сектори використовують MSA для упорядкування умов співпраці та забезпечення взаємної вигоди між сторонами.

Ось кілька сфер, де він використовується:

 1. ІТ послуги: В контексті програмного забезпечення, мереж та хмарних послуг, MSA визначає відповідальність за підтримку, якість обслуговування та конфіденційність.
 2. Маркетингові послуги: Угода застосовується при співпраці з агентствами, дизайнерами та PR-компаніями, встановлюючи умови рекламних кампаній та управління брендом.
 3. Консалтинг: MSA використовується для надання консультаційних послуг, де визначаються сфери консультацій, робочий час та умови конфіденційності.
 4. Виробництво та логістика: В контексті виробництва та поставок, MSA встановлює стандарти якості, графік поставок та умови перевезення.
 5. Фінансові послуги: Угода регулює взаємодію з банками, інвестиційними фондами та консультантами, визначаючи умови обслуговування та конфіденційності.
 6. Телекомунікації: MSA контролює взаємодію операторів зв’язку, постачальників обладнання та клієнтів, встановлюючи умови надання послуг та управління мережами.

Етапи розробки договору MSA (Master Service Agreement):

 1. Аналіз потреб сторін. Перед тим як розпочати розробку МSА, важливо провести детальний аналіз потреб та очікувань обох сторін. Це включає визначення обсягу послуг, термінів, вартості та інших ключових параметрів.
 2. Визначення основних положень. На цьому етапі визначаються основні положення, які будуть включені до МSА, такі як ідентифікація сторін, опис послуг, умови оплати, відповідальність, конфіденційність тощо.
 3. Узгодження умов. Після формулювання основних положень, важливо провести обговорення з обома сторонами для узгодження умов. Це може включати переговори щодо вартості послуг, строків виконання, умов оплати та інші деталі.
 4. Написання тексту МSА. На основі узгоджених умов формулюється текст МSА. Цей документ повинен бути чітким, конкретним і докладно описувати права, обов’язки та відповідальність кожної сторони.
 5. Перевірка юристом. Перш ніж підписати МSА, рекомендується перевірити його юридичною експертизою. Юрист може виявити потенційні проблеми або недоліки у документі та запропонувати внесення необхідних змін.
 6. Підписання та зберігання. Після усунення всіх недоліків та узгодження умов, МSА підписується обома сторонами. Важливо забезпечити зберігання документа та зробити його доступним для всіх зацікавлених сторін.

Структура та важливі аспекти  MSA договоруажливо зазначити, що конкретні умови MSA можуть змінюватися в залежності від контексту та потреб сторін):

 1. Сторони та їх обов’язки: Включає повну інформацію про сторони та їх зобов’язання, включаючи офіційні найменування, контактні дані, телефони та електронні адреси.
 2. Опис ролей та обов’язків: Уточнює конкретні послуги та умови їх надання.
 3. Визначення термінів: Роз’яснює ключові терміни для уникнення непорозумінь.
 4. Предмет договору: Чітко визначає надані послуги та їхній порядок.
 5. Умови оплати послуг: Встановлює умови оплати, строки та штрафи за прострочення.
 6. Відповідальність: Включає умови про відшкодування порушень договору.
 7. Обмеження відповідальності: Встановлює відповідальність за певні види збитків.
 8. Якість обслуговування: Установлює стандарти та показники якості послуг.
 9. Права на інтелектуальну власність: Регулює володіння та використання інтелектуальної власності.
 10. Конфіденційність: Визначає обмін конфіденційною інформацією та умови її збереження.
 11. Розірвання договору: Умови розірвання та наслідки.
 12. Вирішення конфліктів: Установлює процедури врегулювання суперечок.

MSA є ключовим інструментом у взаємодії бізнесу, особливо в інформаційних технологіях, де надання послуг відіграє стратегічну роль. MSA спрощує укладання угод, створюючи загальні умови для майбутніх угод між постачальником та клієнтом, тим самим економлячи час та ресурси. Особлива увага має бути приділена деталізації послуг, обов’язків сторін, оплати, конфіденційності, захисту інтелектуальної власності та інших ключових аспектів під час укладання MSA.

Створення ефективного Master Service Agreement (MSA)  може бути складним без відповідних юридичних знань та розуміння галузі. У такому випадку варто звернутися за консультацією до Юристів АО “Бачинський і партнери”, що допоможе забезпечити відповідність угоди законодавству, захистить інтереси обох сторін та сприятиме ефективній діяльності компанії.

 

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок