Що таке податкова декларація, як правильно її подати та уникнути штрафів

Згідно з чинним Податковим кодексом, податкова декларація визначається як документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючим органам у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата грошового зобов’язання, у тому числі податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Хто ж подає податкову декларацію?

Так, податкову декларацію зобов’язані подавати:

 • фізичні особи, які отримують доходи від підприємницької діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (ст. 177 ПКУ);
 • фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (ст. 178 ПКУ);
 • іноземці, які за результатами звітного року набули статус резидента України мають відобразити доходи з джерелом їх походження в Україні та іноземні доходи (пп. 170.10.4 п. 170.10 ст. 170 ПКУ);
 • платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місцепроживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду (п. 179.3 ст. 179 ПКУ).

Контролюючі органи протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов’язані перевірити визначене податкове зобов’язання та сплату належної суми податку і видати довідку про сплату та про відсутність податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, яка подається до органів митного контролю під час перетину митного кордону та є підставою для проведення митних процедур.

Строк подання – до 1 травня року, що настає за звітним.

Слід зазначити, що обов’язок щодо подання декларації вважається виконаним, якщо платник податку на доходи фізичних осіб отримував такі доходи:

 • від податкових агентів, які згідно з розділом ІУ ПКУ  не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
 • виключно від податкових агентів, незалежно від виду та розміру нарахованих (виплачених, наданих) доходів, крім випадків, прямо передбачених розділом ІУ ПКУ;
 • від операцій з продажу, обміну, дарування майна, дохід від яких відповідно до розділу  ІУ ПКУ не оподатковується або оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів податок був сплачений;
 • у вигляді об’єктів спадщини, які відповідно до розділу ІУ ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Форми для заповнення декларації розміщено на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті платника в меню «Бланки звітності» за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/form/view/F0100213.

 

Консультація юриста

Податкова декларація подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, в один із таких способів:

 1. особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 2. надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 3. засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронні довірчі послуги”.

Відповідальність за неподання декларації визначена п. 120.1. ст. 120 Податкового кодексу, який передбачає, що неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до пункту 49.2 статті 49 цього Кодексу) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, платежі, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено цим Кодексом, –

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, –

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Але, тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу.

Так, згідно з п.п. 69.9 п. 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім, зокрема дотримання строків подання звітності та/або документів (повідомлень).

Такі платники податків звільняються від передбаченої Кодексом відповідальності, але з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні, а ті у яких відновилася така можливість, за умови їх виконання протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей.

 

При виникненні питань стосовно заповнення, подання декларацій, застосування строків та штрафних санкцій ви завжди можете звернутись до адвокатів АО “Бачинський та партнери“.

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок