Слідчі та прокурори платитимуть за свої неправомірні дії

4 листопада вступив у дію Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування”

Мета цього Закону: «Закон спрямований на забезпечення неухильного дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час досудового розслідування кримінальних правопорушень та посилення відповідальності службових, посадових осіб правоохоронних органів за неналежне виконання покладених на них обов’язків під час досудового розслідування», – йдеться у пояснювальній записці.

Новий Закон надав можливість учасникам кримінального провадження, а також іншим особам, яких обмежуються під час досудового розслідування права чи законні інтереси, із зазначенням підстав подавати клопотання про закриття кримінального провадження, яке в строки не більше трьох днів з моменту подання слідчий, прокурор буде зобов’язаний задовольнити за наявності відповідних підстав, а у разі відмови є можливість оскаржити таке рішення до суду.

Відповідно до цього Закону, було доповнено частиною другою статтю 130 КПК України таким змістом:

“2. Держава, відшкодувавши шкоду, завдану слідчим, прокурором, застосовує право зворотної вимоги до цих осіб у разі встановлення в їхніх діях складу кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, або дисциплінарного проступку незалежно від спливу строків застосування та дії дисциплінарного стягнення”.

Аналізуючи вказану статтю, можна зробити висновок, що визначене чітке коло осіб, на яких розповсюджується дія вказаного закону, це виключно слідчий та прокурор. Умовою застосування державою зворотної вимоги внаслідок відшкодування шкоди, завданої зазначеними особами, є встановлення в їхніх діях складу або кримінального правопорушення за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили. Або – дисциплінарного проступку за результатами службового розслідування, незалежно від спливу строків застосування та дії дисциплінарного стягнення. Питання дисциплінарної відповідальності означених осіб регулюється окремими законами.

Таким чином можна зробити висновок, що в разі задоволення слідчим суддею скарги на дії слідчого, прокурора – виникає можливість відкриття відносно вказаних осіб дисциплінарного провадження та в подальшому, в разі притягнення до дисциплінарної відповідальності на обов’язок Держави на відшкодування шкоди. Такі є дії передбачені в разі встановлення в діях слідчого та прокурора вироком суду ознак кримінального правопорушення.

Консультація юриста

Крім того, законом внесено зміни до ст. 220 КПК України, яка передбачає розгляд клопотань під час досудового розслідування, та встановлено, що клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій, та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника, слідчий, прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Внесеними змінами розширено перелік осіб, клопотання яких слідчий та прокурор зобов’язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. До їх числа пропонується віднести  «іншу особу, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника», яка вправі подати клопотання лише «у випадках, установлених КПК».
Згідно норм КПК України під «іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування», слід розуміти особу, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом.

В ст. 284 КПК України, замість одного з двох пунктів 10 частини 1 внесено пункт 9 зі значком 1, в якому підставою для закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи зазначено  – 91) існує нескасована постанова слідчого, прокурора  про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалось з дотриманням вимог щодо підслідності.

Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання слідчому, прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав.

Крім того ст. 284 доповнено частиною 9 в якій зазначено, що якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника.

  • Слід звернути увагу на:
    вжитий в статті термін «може», вказує на необов’язковість прийняття означеного рішення слідчим суддею;
  • використане словосполучення «якщо закінчились строки досудового розслідування», свідчить про право на звернення з клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника у випадку закінчення строків, визначених абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК і вказані строки не були продовжені у встановлений законом порядок.

Згідно ст. 303 та ст. 307 КПК України доповнено перелік  рішень слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування  до слідчого судді, зокрема передбачено можливість оскарження до слідчого судді відмови слідчого чи прокурора в задоволенні клопотання про закриття  кримінального провадження  з підстав, передбачених  пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалось з дотриманням вимог щодо підслідності (п. 91 ч. 1 ст. 284 КПК).

Згідно ст. 309 КПК України  доповнено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування в апеляційному порядку, зокрема:

  • про продовження відсторонення від посади, але не підлягає оскарженню відмова слідчого судді у продовженні відсторонення від посади.
  • про закриття кримінального провадження на підставі частини дев’ятої статті 284 цього Кодексу (якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 КПК);
  • ухвали слідчого судді на рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження на підставі пункту 91 частини першої статті 284 КПК (відмови слідчого чи прокурора в задоволенні клопотання про закриття  кримінального провадження  з підстав, передбачених  пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалось з дотриманням вимог щодо підслідності).

Підготував: Олександр Коваль, адвокат, керівник практики кримінального права Адвокатського об’єднання «Бачинський і партнери»

Ми вам
зателефонуємо

Замовити дзвінок